วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ป่วยทางจิต


     ผู้ป่วยทางจิตที่ผ่านกระบวนการบำบัดจนอาการทุเลาดีแล้ว  ผู้ป่วยบางคนจะถูกรับรองว่าเป็นผู้"พิการ"ตามกฎหมาย  แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ใช่  พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่"ชายขอบ"ของผู้พิการและเป็นชายขอบของคนปรกติ  ไม่พิการ  แต่ไม่ปรกติ  ไม่อาจทำมาหากินแข่งกับคนอื่นๆ  หรือแม้แต่จะแข่งกับผู้พิการประเภทอื่นๆก็ไม่ได้  ทั้งนี้  สาเหตุก็มาจากอาการเจ็บป่วยทางจิตที่ยังครอบงำอยู่นั่นเอง  จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยเหล่านี้หรือผู้ดูแลของเขาสามารรถประกอบอาชีพ  มีความสุข  อยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี  การจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯก็เป็นหนึ่งในคำตอบโจทย์ข้างต้นครับ

           ลุงจรัส

  ๑.มูลนิธิแก้ว - อรุณ ร่วมกับชมรมสายสัมพันธ์สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพผู้ป่วยทางจิตเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

  ๒.มูลนิธิแก้ว - อรุณ ร่วมกับชมรมจิตสบายด้วยชุมชนคนบ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพผู้ป่วยทางจิตเมื่อ ๒๕ พฤษภคม ๒๕๕๓

  ๓.ประธานมูลนิธิแก้ว-อรุณฯมอบทุนให้ชมรมสายใยนำใจต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่เพื่อตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพให้ผู้ป่วยทางจิตเมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

  ๔.เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิแก้ว -อรุณเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพผู้ป่วยทางจิตเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

  ๕.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิแก้ว - อรุณฯ จัดตั้งกองทุนเพื่อฟิ้นฟูอาช่พผู้ป่วยทางจิตเมื่อ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๓

  ๖.ฃุมฃนแม่ปูคา มีแกนนำอสม. สจ.เขตสันกำแพง เทศบาลต.แม่ปูคา ฯลฯ และมูลนิธิแก้ว - อรุณ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net