วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเจริญเติบโตของแมลง


          เมื่องานราชพกษ์ที่ผ่านมา ได้มีโอการเข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แมลง ของกรมวิชาการเกษตร จึงได้นำข่าวคราวเกี่ยวกับแมลงมาเขียน ลงเป็นบทความให้ได้อ่านกัน แม้ว่าอาจจะผ่านมานแล้ว

แมลงมีการเจริญเติบโตจากตัวอ่อน เป็นตัวเต็มวัยโดยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamophosis) โดยทั่งไปมี  4 แบบ

1.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Ametamophosis) คือ ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะลอกคราบกี่ครั้งก็ตาม  แต่อาจจะมีขนาดแตกต่างจากตัวเต็มวัยบ้าง เช่น แมลงหางดีด แมลงสามง่ามป่าและแมลงสามง่ามบ้าน

2.การเปลี่ยนแปลงที่ละน้อย (Gradual metamophosis) เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่แมลงมีรูปร่างลักษณะของตัวอ่อน(nymph) และตัวเต็มวัย (adult)เหมีอนกัน แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันหรือยังไม่เจริยเต็มที่ เข่น ปีก อวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ แมลงในกล่มตั๊กแตน เพลี้ยและมานต่างๆ

3.การเปลี่ยนแปงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamophosis)การเปลี่ยรแปลงรูปร่างแบบนี้จะในกลุ่มของแมลงตัวอ่อน (naiad) อาศัยอยุ่ในน้ำโดยใช้เหงือกช่วยในการหายใจ และเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะอยู่บนบก  มีปีก และใช้รูหายใจ ได้แก่ แมลงปอ และชีปะขาว

4.การเปลี่ยนแปงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Complete metamophosis) แมลงส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบนี้  โดยเริ่มจากไข่    ไปเป็นตัวอ่อนที่เราเรียกกันว่าหนอน (larva) ซึ่งมีการลอกคราบประมาณ4-6 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของแมลง  จนเข้าระยะดัดแด้ (pupa) จะไม่กินอาการและไม่เคลื่อนไหว แมลงจะลอกคราบอีกครั้งจึงเป็นตัเต็มวัย แมลงในกลุ่มนี้ได้แก่ แมลงช้าง ผีเสื้อ  ด้วง  แมลงวัน ผึ้ง ต่อ แตน

Ento-12/20

โดย ตรีนุช

 

กลับไปที่ www.oknation.net