วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชัยชนะของประชาชนชาวไทย!!


การชุมนุมด้วยประเด็นต่อต้านร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ตามมาด้วยข้อเรียกร้องแรก ให้รัฐบาลนำร่าง พรบ.ดังกล่าว ออกไปจากสาระบบรัฐสภาไทย และอาจจะยกระดับขึ้นมาเป็นขับไล่รัฐบาลในวันพรุ่งนี้นั้น มีคำปลุกระดมที่ถูกนำมาใช้ให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ คือ “เราจะสู้ จนกว่าจะได้รับ ชัยชนะ!!”

เกิดคำถามเล็กๆ แต่ต้องการคำตอบที่ยิ่งใหญ่ จากหนึ่งในผู้ติดตามการชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่เวทีแรกสามเสนต่อเนื่องมาถึงเวทีราชดำเนิน ว่าผู้ชุมนุมมีความเข้าใจนิยามความหมายหรือเป้าหมายที่จะถูกกำหนดให้เป็นเส้นชัยแห่งคำว่า “ชัยชนะ” นั้นอย่างถูกต้องร่วมกันหรือไม่!?

อะไรคือ ชัยชนะ ของประชาชน อะไรคือ ชัยชนะ ของผู้ปราศัย และอะไร คือ ชัยชนะ ของกลุ่มแกนนำฯ

..มีการถอนร่าง พรบ.นิรโทษกรรม 6 ใน 7 ฉบับ ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ
..วุฒิสภาคว่ำร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ในวาระ 1
..วุฒิสภาแก้ไขร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ให้มีผลเฉพาะประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนม และส่งกลับมาให้สภาผู้แทนฯ ยืนยันร่างแก้ไข
..รัฐบาลลาออก
..รัฐบาลยุบสภา
..หรือ มีการปฏิรูปประเทศให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน!!

แล้ว.. อะไร คือนิยามแห่งเป้าหมายในคำว่า “ชัยชนะ” ของประชาชนชาวไทย

เราจะยังคงให้นักการเมืองที่ไม่มีอิสระทางความคิด อิสระในการตัดสินใจ ..เป็นผู้กำหนดคณะผู้บริหารประเทศ ..เป็นผู้ผ่านร่างกฏหมายบังคับใช้แก่ประชาชน อีกต่อไปหรือ!?

เราจะยังคงให้ข้าราชการประจำ ..ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทั้งทางวาจาและทางลายลักษณ์อักษร ..ต้องเอาอกเอาใจ คณะผู้บริหารประเทศ ที่ถูกคัดเลือกมาจากนักการเมืองที่ไม่มีอิสระภาพทั้งทางความคิดและการตัดสินใจ อีกต่อไปหรือ!?

เราจะยังคงให้นักการเมืองและข้าราชการประจำ ..ร่วมมือกันแสวงหาผลประโยชน์ จากตำแหน่ง จากอำนาจหน้าที่ ที่ควรรับใช้ประชาชน อีกต่อไปหรือ!?

เราจะยังคงให้สื่อสารมวลชน ..ละเลยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ละเลยการเรียกร้องข้อเท็จจริงจากนักการเมือง แทนประชาชน อีกต่อไปหรือ!?

เราจะยังคง.. ฯลฯ

ณ วันนี้ วันที่ ..พี่น้อง ข้าราชการบางส่วนกล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้ว ..พี่น้อง นักเรียนนักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับประถมถึงมหาวิทยาลัยกล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้ว ..พี่น้อง นักธุรกิจพนักงานกล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้ว ..พี่น้อง วิชาชีพด้านการพยาบาลการแพทย์กล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้ว ..พี่น้อง ชาวไทยในต่างประเทศกล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องแล้ว ฯลฯ

ถึงเวลาหรือยัง ..ที่เราจะก้าวข้ามผ่าน “12 ปี ที่หายไป” ..ออกให้พ้นไปจากความไม่ถูกต้อง ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ริเริ่มไว้ด้วยวาทะ “บกพร่องโดยสุจริต”

กลับมา.!! สยามเมืองยิ้ม!!
กลับมา!! สยามที่พวกเราเคยภาคภูมิ!!

โดย phecon

 

กลับไปที่ www.oknation.net