วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายก....ซึ่งยากยิ่ง.


 

 

                               สภาวะปกคลุมประเทศอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคนซึ่งกำลังดำรงอยู่

     ในเวลานี้ สร้างความอึดอัดขัดข้องกันไปทั่ว การจะได้ผู้นำการเมืองตำแหน่งนายก

     รัฐมนตรีจะออกมาในรูปในแบบไหนกันแน่ ข้อถกเถียง โต้แย้ง คัดค้าน ช่างสร้าง

     ความคับข้องเหลือจะทน ทางโน้นก็ปัญหา ทางนี้ก็สร้างแต่เรื่องขัดแย้ง ยุ่งเหยิง

     อย่างนี้เป็นสังคมอารยะกันจริงละหรือ

                    จะว่าไปแล้วสรรพสิ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน มีเหตุ มีผล มีเกิด

     มีความเป็นไป และก็มีสิ้นสุด อันใดจะเป็นเหตุให้เกิดอย่างใดอื่นตามมาหรือไม่ ก็

     เป็นไปแต่ละความเชื่อว่า สิ่งนั้นุจะเป็นต้นต่อของสิ่งโน้นเรื่อยๆไปไม่สิ้นสุด หรือว่า

     ต่างก็เกิดก็เป็นไปเองไม่มีสาเหตุความเป็นมา แต่ทว่าความน่าจะเป็นที่สุด คือหลาย

     สาเหตุก่อให้เกิดเรื่องหนึ่งได้ ตัวอย่างกรณีการพยายามสรรหานายกรััฐมนตรีของ

     ประเทศไทยในปัจจุบัน  มาจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ หลากหลายสาเหตุ

     จนถืงขั้นขาดนายกอย่างสภาพที่เป็นอยู่ และก็ทำให้การได้นายกคนใหม่เป็นเรื่อง

     ยากเย็นอย่างยิ่ง ต้องไปแก้ปมปัญหาทั้งหลายที่ทำให้ไม่มีนายก เป็นคล้ายสุญญา

     กาศนายกเช่นปัจจุบัน

                     ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมิใช่ได้มาอย่างง่ายๆ แม้ว่าจะครหากันว่าหา

     เสียงเพียงไม่กี่วันก็ได้ตำแหน่งมาแล้ว ต้องมีองค์ประกอบความเป็นมามากมายแบบ

     เจาะจง  อย่างใครๆก็ไม่มีโดยเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งๆ มิเช่นนั้นแล้วคนเป็นนายกคงนับ

     กันไม่ถ้วน ในสภาพการทางการเมืองของไทยอย่างเห็นๆทุกวันนี้ก็ยิ่งเชื่อสนิทใจเลย

     ว่า หานายกยากเย็นจริงๆ มิใช่ว่าไม่มีใครฝันถึง มีนับไม่ถ้วน แต่คนแย่งกันหามีเหตุ

     ต้องทะเลาะกัน  เพราะไม่อยากให้ใครมาแย่งฝ่ายตนเอง

                    เชื่อไว้ล่วงหน้าได้เลย ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหน หรือแม้แต่พระอินทร์ พระ

     พรหม จุติบอกลาสวรรค์ลงมาเป็นนายกไทยเวลานี้ก็หัวโตกันทั้งนั้น ปัญหากองพะเนิน

     ยิ่งกว่าภูเขาพระสุเมรุรออยู่่่่่่่่่่ข้างหน้าชิดติดตัว ไม่มีทุ่งหญ้าให้อ้อยอิ่ง เดินทอดน่องแม้

     แต่ก้าวเดียว ต้องปีนป่ายกันขาถ่างกว่าจะถึงยอดเขา ดีไม่ดีหินลื่นหงายหลังตกเขาสิ้น

     ชีวิตไปเสียก่อน

                   อย่างไรเสียก็ต้องเอาใจช่วยนายกคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน

     หรือมาด้วยวิธีใด เพราะท่านต้องเผชิญปัญหาจากรอบทิศ เชื่อว่าคนเชียร์ คนแช่ง

     มีไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไร ขอให้ท่านตั้งใจจริง ฟันฝ่ามหาอุปสรรคไปให้ได้

     และปฎิรูปประเทศ ให้พัฒนาไปได้ทุกด้าน ให้เราหลุดพ้นจากห้วงเวลาสาหัสในช่วงนี้

     ไปให้ได้..... แล้วนามของท่านจะสถิตย์ในดวงใจคนไทยไปตลอดกาล.

                                                                                        มหัศราชันย์.

    

โดย kingmagician

 

กลับไปที่ www.oknation.net