วันที่ พุธ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อีกหนึ่งมุมของวังน้ำเขียว...
  

               โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เครือข่ายมหาลัยชีวิต จัดปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๒ พรรษา มหาราชินีฯ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพ่อ เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท เจ้ากรมวัง เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ในการสืบสาน พระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้จึงได้สร้างความปราบปลื้มมายังเหล่าอาจารย์ นักเรียน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

                 ท่ามกลางข่าวครึกโครมเรื่องการบุกรุกป่าของนายทุนเพื่อสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แม้กระทั่งเรื่องที่ชาวบ้านบุกรุกป่า หาที่ทำกิน เหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวังน้ำเขียวเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวซมเซาลงเนื่องจากนดยบายรัฐที่ไม่สอดคลองกัน และกระแสข่าวต่างๆ

               จึงมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้หันมามองตัวเองว่าควรเป็นอยู่อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้มีการจัดตั้ง "โรงเรียนแก้หนี้-แก้จน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดยสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ที่เน้นใช้แผน 4 แผน เพื่อแก้หนี้แก้จน โดยใช้ชีวิตตนเองเป็นตัวตั้ง ได้แก่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับภูมิปัญญาความรู้และมีความสามารถในการทำแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนสุขภาพ และแผนการเงินของตนเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญติดตัวผู้เข้ารับการอบรมตลอดชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ให้มีความสุขความเจริญกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยนาย คณิสร  ฉิมพลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

               ล่าสุด วันที่ 10 สิงหาคม 2557   โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เครือข่ายมหาลัยชีวิต จัดปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๒ พรรษา มหาราชินี โดยได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติ อนุญาติให้ใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่ของสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเข้าใจ และปณิธานของชาวบ้านที่พร้อมจะอยู่อาศัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ยึกหลักเกษตรอินทรีย์  ใช้วิถีพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

โดย tanusripa

 

กลับไปที่ www.oknation.net