*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 203
  • จำนวนผู้ชม : 197596
  • จำนวนผู้โหวต : 266
  • ส่ง msg :
  • โหวต 266 คน
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 712 , 10:48:56 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

เมื่อโควิดวาย : วิถีชีวิตใหม่จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่

โควิด-19 ระบาดทั่วโลกครั้งนี้ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ทุกคนได้รู้จักกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งหมายถึงความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต 

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและวิธีการจัดการในการใช้ชีวิตแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

แล้วก็มีคำถามว่าเมื่อโควิดวายกลายเป็นโรคประจำถิ่น จะใช้วิถีชีวิตใหม่นี้ต่อไปหรือไม่ ที่จริงตั้งใจจะเขียนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อกับราชการเท่านั้นหรอกครับ แต่เห็นว่าควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งหมด

ทั้งนี้ อาจจำแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หลายประการ

ประการแรก สมัยก่อนคนโบราณสอนว่า “อย่าสวมหน้ากากเข้าหากัน” แต่สมัยนี้ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันครับ แล้วต้องล้างมือบ่อยขึ้นด้วย

 

ประการที่สอง เคยใช้เวลาเดินทางไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันแค่คลิ๊กอยู่ที่บ้านก็ซื้อของออนไลน์กันได้มากขึ้นแล้ว

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

 

ประการที่สาม การเรียนการสอนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ใช้ระบบออนไลน์

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

 

ประการที่สี่ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลและการประชุม ไม่ว่ารัฐและเอกชนก็ใช้ระบบออนไลน์

 

ประการที่ห้า ราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้ข้าราชการและพนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home, WFH) มากขึ้น

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ครับ ทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าวข้างต้น ก็เพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

โควิด-19 คงไม่ระบาดตลอดไปหรอกครับ วันหนึ่งโควิดก็คงวายจนกลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งเราต้องอยู่กับมันตลอดไป จึงน่าวิเคราะห์ว่าคนไทยและคนทั่วโลกจะใช้วิถีชีวิตใหม่กันต่อไปอีกหรือไม่ อย่างไร

ประการแรก คงต้องไม่สวมหน้ากากเข้าหากันอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะการล้างมือนั้น ควรถือปฏิบัติให้เป็นนิสัย

ประการที่สอง การค้าขายระบบออนไลน์ก็ยังคงอยู่และมีมากขึ้น เพราะนอกจากประชาชนไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของ ให้ความสะดวกสบายทั้งผู้ซื่อและผู้ขาย และช่วยแก้ปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะการจราจร 

รัฐก็ควรสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้ก็ได้เก็บภาษีเงินได้จากการขายทางออนไลน์แล้ว ที่สำคัญก็รัฐควรกำหนดบทลงโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้ที่ขายของออนไลน์แล้วไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ประการที่สาม การเรียนการสอนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยใช้ระบบออนไลน์นั้น อาจใช้ได้สำหรับผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วนในระดับต่ำกว่านั้น ผู้เขียนยังคงเห็นว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ผลมากกว่า เพราะผู้สอนและผู้เรียนจะได้สอบถามกันมากขึ้น

นอกจากนั้น นักเรียนและนักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น ได้เพื่อนที่เข้าใจกันแล้ว ที่สำคัญความรับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเองอาจยังมีไม่มากพอ โดยเฉพาะในระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น ผู้ปกครองบางคนต้องใช้เวลาเรียนกับลูกหลานด้วย 

ประการที่สี่ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล อาจใช้ได้ในกรณีที่มีการบรรยายและถามตอบ แต่ผู้เขียนเห็นว่าไม่เหมาะกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น การพัฒนาบุคคล จึงอาจใช้วิธีพัฒนาแบบประสมประสานซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะวิชาที่จะพัฒนา ส่วนการประชุมนั้น ใช้ระบบออนไลน์ได้ 

ประการที่ห้า การทำงานที่บ้าน (WFH) ผู้เขียนเห็นว่าใช้ประโยชน์อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิชาการ ส่วนงานบริการนั้นไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะรับบริการทางออนไลน์ อาจพัฒนาไปเป็นกรณีไป

การทำงานที่บ้าน ซึ่งขอย้ำว่าต้องเป็นงานวิชาการนั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่าง เพราะข้าราชการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรไปในตัว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า หน้า ผมและเสื้อผ้า 

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะให้ข้าราชการบางกลุ่ม WFH อย่างถาวร ราชการจำเป็นต้องศึกษาและวางระบบให้พร้อมก่อน ดังนี้

ประการแรก ต้องวางระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

นอกจากนั้น รวมทั้งระยะเวลาในการส่งงานและรายงานตัวในที่ทำงานเป็นระยะๆ ด้วย

ประการที่สอง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติสำหรับข้าราชการบางคนโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ว่าการทำงานให้ได้ผลนั้นไม่จำเป็นต้องเสนอหน้าเพียงอย่างเดียว แต่วัดกันที่ผลงานว่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหรือไม่


ภาพจากอินเทอร์เน็ต

เพราะมีผู้บังคับบัญชาบางคนที่แม้รัฐบาลสั่งให้ข้าราชการ WFH แล้ว แต่ก็สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานที่ที่ทำงาน ทั้งๆ ที่งานนั้นไม่ใช่งานบริการประชาชน

ดังนั้น ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บังคับบัญชาประเภทดังกล่าวให้ได้ก่อน แต่การเปลี่ยนทัศนคติบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

หากยังมีผู้บังคับบัญชาที่ยอมเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว ย่อมบั่นทอนขวัญและกำลังใจของข้าราชการดีๆ และมีประสิทธิภาพ สุดท้ายอาจสูญเสียข้าราชการเหล่านี้ไปได้ง่ายๆ ครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 14/09/2021 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับคุณเจ้าหญิง เรื่องซื้อของออนไลน์ ผมซื้อเฉพาะทาง LAZADA และ Shoppee เท่านั้นครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 14/09/2021 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เห็นด้วยหลายข้อ กับพี่พุธค่ะ
การเรียนออนไลน์ ทำไมไม่เร้าใจเหมือนดูคลิปบนมือถือ ทั้งๆ ที่ใช้อุปกรณ์เดียวกัน และเด็กก็ชอบดูคลิป หนัง เพลง ในมือถือ
..การทำงานราชการ หากต้องพบปะประชาชน ก็ต้องทำค่ะ
..การเปลี่ยนทัศนคติผู้บังคับบัญชา..คงจะปรับออนไลน์ หรือ เห็นหน้า ดีคะ ฮิๆ ยากเนอะ
..การซื้อของออนไลน์ กลัวการถูกหลอกลวง ได้ของไม่ถูกใจ ตราบใดที่คนไทยยังมีคนขายที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ไว้ใจค่ะ นอกจากสั่งซื้อของจากคนที่รู้จักและไว้ใจได้ เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน