*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 176
  • จำนวนผู้ชม : 133749
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 253 , 10:21:50 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

ขอเห็นต่างกับข้อเสนอไม่ให้ใช้เลขไทยและไม่ให้ใช้ พ.ศ. 

เมื่อได้ทราบว่ามีผู้เสนอให้ใช้เลขอารบิคแทนเลขไทยและให้ใช้ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) แทนพุทธศักราช ( พ.ศ.) แล้วก็งง

เมื่อเห็นว่าการใช้เลขไทยไม่สะดวกในการทำบัญชีหรือใช้ในระบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็อาจใช้เลขอารบิคแทนได้ ไม่น่าลามไปถึงหนังสือราชการ รวมถึงพุทธศักราชด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ผู้ใดก็อาจเสนอความเห็นใดๆ ก็ได้

แต่สำหรับผู้เขียนนั้น เป็นคนไทย ปู่ย่าตายายเป็นคนไทย รากเหง่าของความเป็นไทยจึงหยั่งลึกมาก มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเลขไทยให้ได้ใช้อยู่ในโลกใบนี้

ขอย้ำให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่า “มีไม่กี่ชาติในโลกนี้หรอกครับ ที่มีตัวอักษรและตัวเลขใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย” ดังนั้น คนไทยจึงควรรักษาสิ่งนี้ไว้

สำหรับคนไทยที่มีรากเหง้าหยั่งลึกเหมือนผู้เขียน ก็จงมีความภูมิใจเหมือนผู้เขียนเถิดครับ ที่ได้ใช้เลขไทยและพุทธศักราช สำหรับผู้เขียนนั้นยังมีความภาคภูมิใจและจะใช้เลขไทยและพุทธศักราชตลอดไป

เหตุผลก็ดังที่ได้เขียนในหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ซึ่งข้อความเดิมทุกประการเพียงแต่เพิ่มภาพประกอบเท่านั้น รายละเอียดข้างล่างนี้ครับ


พุธทรัพย์ มณีศรี

 

เลขไทยหายไปไหน ? 

เพื่อนของผู้เขียนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ได้เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้กำหนดให้ใช้ตัวเลขอารบิคหรือเลขฝรั่งในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

 

ฟังแล้วก็แปลก และไม่เคยทราบมาก่อน และด้วยความรู้ที่ผู้เขียนเป็นคนไทยและเห็นคุณค่าของเลขไทย จึงรีบค้นคว้าในเรื่องนี้ทันที

ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เพื่อนสอนหรอกครับ ยังมีมหาวิทยาลัยที่กำหนดของรัฐที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งกี่กำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

เท่าที่ทราบมีมหาวิทยาลัยเดียวที่กำหนดให้ใช้เลขไทยในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยของไทยจึงกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ถ้าประเทศไทยไม่มีเลขไทยใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หากกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ก็ใช่ เพราะผรั่งอ่านวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จะได้ค้นคว้าหาเลขหน้าได้ถูก

แต่ฝรั่งที่ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ภาษาไทย แน่นอนต้องเป็นผู้ที่รู้ภาษาไทยเท่านั้น และเมื่อรู้ภาษาไทย ก็ย่อมรู้เลขไทยด้วย

ขณะที่ฝรั่งได้กลืนความเป็นไทยของเรามาหลายเรื่องแล้ว มหาวิทยาลัยของไทยยังช่วยให้ฝรั่งกลืนเลขไทยไปอีกด้วยหรือ

กลับมาดูการใช้เลขไทยในสังคมไทยกันบ้าง

พระสงฆ์ ก็ใช้เลขไทยในการสอบบาลีสนามหลวง หรือสอบตามหลักสูตรเปรียญธรรม

หมอดูที่ดูดวง ก็ใช้เลขไทย

 

ผู้เขียนเองก็ใช้เลขไทยมาโดยตลอด เมื่อเขียนบทความลงตีพิมพ์ ไม่ว่าจะในคอลัมน์ใด ในหนังสือหรือหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใด ก็ได้ใช้เลขไทยมาโดยตลอด

มาดูในทางราชการบ้าง

แม้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ ไม่ได้กำหนดให้ใช้เลขไทยในหนังสือราชการไทย

ไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง ใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งส่งเสริมการใช้เลขไทยด้วย

และยังย้ำชัดเจนมากขึ้น เมื่อ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยใช้ฟอนด์สารบรรณและฟอนด์อื่นๆ ของสำนักงานส่งสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พร้อมทั้งย้ำให้ใช้เลขไทยตามมติ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ดูรายละเอียดในหนังสือสำนักเลขาธืการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ /ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

แล้วมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย จะตอบสนองมติ ครม. นี้ได้อย่างไร

ก็คงต้องฝากให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

สำหรับห้างร้านหรือบริษัทเอกชนนั้น

หากพิจารณาเห็นว่าส่วนใดที่สามารถใช้เลขไทยได้ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยถอยลง ก็ขอให้ช่วยกันใช้เลขไทยกันเถิดนะครับ

เลขไทยเป็นตัวเลขที่สวยงาม อ่อนช้อย เข้ากับลักษณะของคนไทย


โดยเฉพาะการใช้เลขไทย จะช่วยเชิดชูเกียรติภูมิของคนไทยต่อชาวโลก เพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของเราเอง

มีไม่กี่ชาติหรอกครับ ที่มีตัวอักษรและตัวเลขใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย

 

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 30/05/2022 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณคุณเจ้าหญิง อยากเขียนแรงกว่าคุณเจ้าหญิงเสียอีกครับ แต่เห็นว่าประเทศเรามีประชาธิปไตยมากกว่าบางประเทศที่คนบางคนคลั่งไคล้อยากไปอยู่เสียอีก คงต้องบอกว่าปล่อยเขาไปครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 30/05/2022 เวลา : 18.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เจ้าหญิงก็เป็นอีกคนค่ะ ที่รักในรากเหง้า หยั่งลึกมากด้วย และภาคภูมิใจ ยืดอกบอกได้ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีภาษาไทยใช้ และมีเลขไทยใช้ อย่างภาคภูมิ
รักภาษาไทยที่สุด..และใช้ให้ถูกต้องด้วย
..สำหรับคนที่เสนอให้ไม่ต้องใช้เลขไทย และภาษาไทย ควรจะย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นได้เลยค่ะ อย่ารอช้า จะได้สบายใจและได้ใช้ภาษาอื่นในการเขียนการพูด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน