*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 176
  • จำนวนผู้ชม : 133884
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 352 , 10:40:40 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

ตามไปดูลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราช ตอนที่ ๑

ได้ไปพบลูกสาวของแผ่นดินที่จังหวัดสงขลาเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้ไปพบกับลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราช

ลูกของแผ่นดินมาจากการที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกันในการจัดโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อให้ดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้ว 

รายละเอียดการจัดโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เป็นอย่างไร อ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.oknation.net/mblog/entry.php?id=1102622

จากการประเมินผลโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ปรากฎว่าประสบความสำเร็จและได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่เยาวชนที่เข้าอบรมโครงการลูกสาวของแผ่นดินได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนของตนและโรงเรียนใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญได้ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงได้พิจารณาเห็นว่า โครงการดีๆ เช่นนี้ ควรขยายผลให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกเพศด้วย 

ดังนั้น ด้วยความร่วมมือของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัด “โครงการลูกของแผ่นดิน สร้างสังคมไทยใสสะอาด” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้เชิญโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ ๑๐ คน และครูโรงเรียนละ ๒ คน เข้ารับการอบรม เมื่อปี ๒๕๖๒ ที่สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี แต่เนื่องจากโควิดระบาด จึงได้หยุดโครงการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

โดยที่สังคมในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเป็นสังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ภัยทางสังคมก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งส่งผลต่อเด็กและเยาวชนของชาติ 

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน  จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง”  โดยได้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ตอนนี้ก็ได้เวลาตามไปดูกันได้แล้วว่า การจัดโครงการลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราชนั้น มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง

ได้จัดโครงการ “ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง”  ที่โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๑๐ โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ ๘ คนและครูโรงเรียนละ ๒ คน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนคงคาประชารักษ์ โรงเรียนชะอวด โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนนบพิตำวิทยา โรงเรียนนาบอน  โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนปากพูน โรงเรียนพรหมคีรีวิทยาคม และโรงเรียนโมกขลานประชาสรรค์

วันแรกของการอบรม นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ทยอยกันมาลงทะเบียน รับกระเป๋า หนังสือ ๒ เล่ม คือหลักการทรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียง สมุดและปากกา โครงการ กำหนดการ ป้ายชื่อ และแบบทดสอบ pre-test

 

แม้ว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หยุดตรวจ ATK แล้ว แต่โดยที่เห็นว่าลูกของแผ่นดินได้อยู่ร่วมกันถึง ๓ วัน ๒ คืน มูลนิธิฯ จึงได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK แล้วขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจให้ ทั้งนี้ ได้ขอบคุณด้วยการมอบกระเป๋ามูลนิธิฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

 

เริ่มโครงการด้วยการแนะนำตัวซึ่งกันและกัน และได้อธิบายวิธีใช้อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วย

 

สำหรับแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมและดำเนินงานตามโครงการนั้น ลูกของแผ่นดินทั้งหมดได้ร่วมกันตั้งกติกาการอยู่รวมกัน โดยได้ช่วยกันตั้งกติกาถึง ๙ ข้อ  

 

หลังจากนั้น วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และหลักการทรงงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลังจากนั้น ทางโครงการได้รับเกียรติจากนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ไปกล่าวต้อนรับ


ในพิธีเปิดโครงการผู้เขียนได้เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการต่อคุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีภารกิจด่วนและสำคัญ

 

โดยได้รายงานว่าเหตุที่จัดหลักสูตรใหม่นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เพราะเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซี่งได้ให้การสนับสนุนโครงการมาตั้งแต่โครงการลูกสาวของแผ่นดินจนถึงโครงการลูกของแผ่นดิน 

ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีความมานะพยายาม มีความสุภาพอ่อนน้อม และได้พัฒนาตนเองจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการพลเรือน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกของแผ่นดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามความฝันของแต่ละคน

หลังจากคุณจตุพร ซึ่งติดราชการด่วนไม่อาจเดินทางไปกล่าวเปิดโครงการในงานได้ แต่ก็ได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ผ่านทาง Zoom แล้ว 

 

คุณพัชรีจึงได้กล่าวกับลูกของแผ่นดินผ่านคลิป รายละเอียดเป็นอย่างไรสนใจโปรดชมได้ที่ https://youtu.be/I0zY40rZRJM

 

โหมโรงในครั้งนี้ยืดยาวพอสมควร เนื้อหาในการอบรมเป็นอย่างไร คงต้องอ่านต่อในตอนต่อไปแล้วละครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 30/06/2022 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

การอบรมครั้งนี้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดเลยครับคุณเจ้าหญิง จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนได้กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน แน่นอนครับต้องมีการบรรยายแทรกอยู่บ้าง แต่ภาพรวมเป็นกิจกรรมที่ให้น้กเรียนเรียนรู้จากเกมส์ต่างๆ มากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Chaoying วันที่ : 30/06/2022 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เป็นแนวคิดที่ดี ที่ปลูกฝังเยาวชนให้รู้รัก สามัคคี รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
แต่รูปแบบ การอบรม ก็ยังเป็นรูปแบบการอบรมแบบเดิมๆ มีพิธีการ มีการนั่งเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ก็คอยดูวิธีการนำเสนอ และรูปแบบการอบรมต่อไป ว่าจะมีอะไรใหม่ๆ ในตอนหน้าค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน