*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 176
  • จำนวนผู้ชม : 133605
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 731 , 09:29:17 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

ตามไปดูลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราช ตอนที่ ๒

ตอนที่แล้วได้เขียนถึงการจัดอบรมโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ถึงการเปิดโครงการ แต่เนื้อที่หมดเสียก่อน วันนี้ตามไปดูกันต่อนะครับว่าการอบรมโครงการนี้มีเนื้อหาประการใด

การอบรมครั้งนี้ลูกของแผ่นดินได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด เริ่มต้นคือการได้ร่วมกันตั้งกติกาในการอยู่ร่วมกัน ๓ วัน ๒ คืน ถึง ๙ ข้อ

ดังนั้น ในตอนนี้ผู้เขียนขอแยกการดำเนินการ ๔ ประการ คือ การบรรยาย การบรรยายแล้วให้ลูกของแผ่นดินมีส่วนร่วม การเสวนา และการจัดกิจกรรมที่ลูกของแผ่นดินมีส่วนร่วมโดยมีวิทยากรเป็นไกด์นำ

สำหรับการบรรยาย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ก็ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นลูกของแผ่นดินที่ดี รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง” 

 

ผู้เขียนเองได้บรรยายเรื่อง “คนดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรม”  โดยได้เน้นย้ำให้ลูกของแผ่นดินทุกคนเป็นคนดีและรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีของไทย โดยการ “สวัสดี ขอโทษและขอบคุณ” ให้เป็นนิสัย

 

ทั้งนี้ ได้ให้ลูกของแผ่นดินทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมโดยได้ขอให้ระดมสมองกันว่าควรนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใดไปใช้บ้าง แล้วให้ผู้แทนเป็นผู้นำเสนอ

 

ผลที่เห็นชัดเจนก็คือหลังจากนั้น เมื่อลูกของแผ่นดินเดินผ่านหรือพบผู้ใหญ่ได้ยกมือไหว้ทุกครั้ง ทำเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นปลื้มกันมากครับ

 

การบรรยาย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกของแผ่นดิน ๔ ประการ คือ ดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ นั้น คุณจิตรมณี ศรีประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะ

 

ได้นำคลิปมาแสดงให้ชม แล้วให้ลูกของแผ่นดินช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาของคลิป หาสาเหตุของปัญหา  วิธีแก้ไข และสรุปว่าสิ่งใดที่ตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและลูกของแผ่นดิน เรื่อง “จิตอาสาพัฒนาสังคม พร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑” โดยลูกของแผ่นดินได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก

 

การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมการทบทวนบทเรียนและระดมสมองค้นหา ชุมชนฮีโร่ “ทำดี เราทำได้” 

 

โดยขอให้ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมและให้ความเห็นก่อน หลังจากนั้น ลูกของแผ่นดินแต่ละกลุ่มได้สร้างเรื่องสั้นและนำเสนอโดยการแสดงบทบาทสมมติของกลุ่มของตน

 

กิจกรรมสำคัญที่ลูกของแผ่นดินได้เรียนรู้คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็ก และเยาวชน วิทยากรนำโดยคุณรัชพล มณีเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ

 

ซึ่งได้เน้นเรื่อง การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) คุณธรรม และจริยธรรมพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ การแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบเหตุการค้ามนุษย์ 

 

ทั้งนี้ ได้ให้ลูกของแผ่นดินได้ช่วยกันระดมสมองในเรื่องนี้ด้วย

 

สำหรับกิจกรรมขยายผลนั้น ลูกของแผ่นดินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการและภารกิจการนำไปขยายผล โดยการเน้นการสื่อสารสร้างสรรค์ รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง รวมทั้งการสอนทำคลิป และฝึกปฏิบัติทำคลิปในการสรุปเนื้อหาตามที่ต้องการ

 

หลังจากนั้น ได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และมอบหมายภารกิจนำไปขยายผล/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการต่อไป รวมทั้งทำแบบทดสอบหลังอบรม (Post-test) ด้วย

 

ลูกของแผ่นดินของแต่ละโรงเรียนได้คิดค้นเรื่องราวที่ได้เรียนรู้และเตรียมการหาวิธีการต่างๆ ในการนำเสนอ

ดังนั้น กิจกรรมสุดท้ายก่อนเปิดการอบรม จึงได้ให้แต่ละโรงเรียนได้นำเสนอโครงการที่จะนำไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์  ประธานมูลนิธิฯ ร่วมรับฟังด้วย

 

มีหลายโครงการที่น่าสนใจ เช่น การขยายผล “เศรษฐกิจพอเพียง” ครูอาสาพาน้องเรียน การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงด้วยการเกษตร ต้นกล้าแห่งความซื่อสัตย์ ขวดแลกไข่ และพอเพียงสร้างสุข เป็นต้น

 

มีโครงการที่ต้องถามไถ่กันว่า ทำอะไร คือโครงการ M N O2 ก็อาจซมได้จากภาพประกอบครับ

 

ท้ายสุดคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีแจกประกาศนียบัตร โดยแจกให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง” 

 

ส่วนนายสนั่น  สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจกประกาศนียบัตรให้แก่ครู หลังจากนั้น คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้กล่าวปิดการอบรมแล้วถ่ายภาพร่วมกัน

 

ลูกของแผ่นดินที่ได้เรียนรู้อยู่กินกัน ๓ วัน ๒ คืน นอกจากได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ นักเรียนหญิงคนหนึ่งได้กล่าวว่าเดิมคิดว่าเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ดูหน้าตา อารมณ์ และความรู้สึกของลูกของแผ่นดินในคลิปนี้ซิครับhttps://youtu.be/Z0V-1KfGUlM

โครงการลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราชในปีนี้ได้จบลงแล้ว เช่นเดียวกับสำหรับผู้เขียนซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มีส่วนในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน 

 

ผู้เขียนได้จัดโครงการนี้ได้เป็นครั้งสุดท้าย เพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดแล้ว เป็นแค่ที่ปรึกษามูลนิธิเท่านั้น ต่อไปก็ต้องมีกรรมการท่านอื่นรับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ยินดีให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมูลนิธิอย่างเต็มกำลังต่อไป

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คงได้ร่วมมือกันสานต่อ และให้การสนับสนุนในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ได้มีลูกที่ดีของแผ่นดินในจำนวนที่มากขึ้นต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี

 

อ่านตามไปดูลูกของแผ่นดินที่นครศรีธรรมราช ตอนที่ ๑ ได้ที่

http://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/06/30/entry-1


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 03/07/2022 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับคุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 03/07/2022 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณพี่พุธทรัพย์ที่นำเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง และได้ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอด อบรม สั่งสอน นำทำกิจกรรมกลุ่ม ให้ลูกหลานเป็นคนดีของแผ่นดิน ทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน