• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 309905
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ra
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1900 , 09:49:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทำบุญทุกวัน ได้บุญทุกวันอานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา ธมฺมสฺสวเนกตเม ปญฺจ อสฺสุตํ สุณาติ สุตํ ปริโยทเปติกงฺจํ วิหนติ ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ จิตมฺส ปสึทติอิเม โข ภิกฺเว ปญฺจ อานิสํสา ธมฺมสฺสวเนติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเป็นไฉน?คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑จิตของผู้ฟ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1492 , 19:17:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ"สวดมนต์"จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม ต้นบุญเล่มละ 60 บาทจัดพิมพ์ในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2555ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเนื่องในวโรกาส  84  พรรษาเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สร้างทานบารมีและปัญญาบารมี... สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในพระพุทธศาสนา มอบถวายแด่วัดนาหนาด สาขาหนองป่าพง ที่ 137 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมร่....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1697 , 07:49:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตายแล้วไปไหน                                เรื่อง     “ตายแล้วไปไหน”     เป็นปัญหาที่น่าคิดและน่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง  ที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาค้นคิดกันมานานแล้ว      ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  ว่าคนเราตายแล้วไปไหน ?  ตายแล้วเกิดอีกหรือเปล่า ?  นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ?   วิญญาณหรือจิตมีจริงหรือเปล่า ?  ผีมีจริงหรือไม่ ?    คำตอบต่อปัญหาเหล่านี้ คือสิ่งที่จะนำมาชี้แจงให้ทราบในที่นี้                 ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 6991 , 07:48:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บุญและบาป                                เนื่องจากจิตเป็นตัวรับหรือเก็บเอาบุญบาปเอาไว้       ฉะนั้นการศึกษาให้เข้าใจเรื่องบุญบาปตามหลักพระพุทธศาสนา จึงมีความจำเป็นประการหนึ่งในการอบรมจิต   เพราะจิตของคนที่สั่งสมบุญไว้มาก เป็นจิตที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนา  ส่วนจิตของคนที่สั่งสมบาป หรือทำบาปไว้มาก      เป็นจิตที่มีคุณภาพต่ำ เพราะการขาดการพัฒนา ฉะนั้น จิตของคนที่มีบุญมากกับมีบาปมาก....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1265 , 07:47:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัญหาเรื่องนรกสวรรค์                                ปัญหาเรื่อง     นรกสวรรค์   ผีสาง  เทวดา มีจริงหรือไม่ ถ้ามี มีอยู่อย่างไร? เป็นปัญหาที่น่าสนใจของคนทั่วไปในโลก      ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก       เป็นปัญหาที่ขบคิดกันมานานตั้งแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบัน                                ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน ไม่ว่าในระดับไหน มักจะได้รับคำถามเรื่อง เทวดา นรก สวรรค์ อยู่เสมอ รวมทั้งพระสงฆ์และอนุศาสนาจารย์ ก็....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1952 , 07:46:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลักษณะของบาป       บาป คือ สภาวะของจิตที่เกิดขึ้นแล้วเศร้าหมอง เร้าร้อน ให้ผลเป็นความทุกข์                ส่วนบาปนั้น มีลักษณะตรงกันข้ามกับบุญ   ซึ่งมีลักษณะ ๓ อย่าง เช่นเดียวกัน  คือ                ก. เมื่อกล่าวถึงเหตุของบาป  ได้แก่  การทำชั่วทุกอย่าง                            ข. เมื่อกล่าวถึงผลของบาป      ได้แก่ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า                                ค. เมื่อ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 3353 , 07:45:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลักษณะของบุญ         บุญ คือสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่องใส ดีงาม ให้ผลเป็นความสุข                                บุญมีลักษณะที่จะเข้าใจได้ง่าย ๆ อยู่ ๓ ประการ คือ                ก. เมื่อกล่าวถึงเหตุของบุญ ได้แก่ การทำความดีทุกอย่าง                ข. เมื่อกล่าวถึงผลของบุญ ได้แก่ ความสุขกาย สุขใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไป                ค. เมื่อกล่าวถึงสภาพของจิต ได้แก่ จิตใจที่สะอาดผ่องใส        ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1139 , 13:16:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

รายนามผู้รับหนังสือธรรมะวาทะจากพระไตรปิฎก มอบเข้าห้องสมุดโรงเรียน และเป็นที่ระลึกแด่เจ้าภาพ มีดังนี้๑. พระมหาเมธา จนฺทสาโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา13170๒. นางวิไลจิต สังฆะ 9 หมู่ 12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190๓. "ชนสุรินทร์" 9/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 ๔.ผอ.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล โรงเรียนวัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 7311....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 885 , 13:06:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ"สวดมนต์"จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม ต้นบุญเล่มละ 60 บาทจัดพิมพ์ในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2555ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สร้างทานบารมีและปัญญาบารมี... สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในพระพุทธศาสนา มอบถวายแด่วัดนาหนาด สาขาหนองป่าพง ที่ 137 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมร่วมสมทบทุน บริจาคผ่าน ธนา....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 915 , 13:05:26 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ช่างติ' ช่างติ '"ช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใคร"... มีเรื่องเล่าว่า มีชายคนหนึ่ง ชาวบ้านต่างพากันเรียกเขาว่า "นายช่าง" การเป็นช่างของนายคนนี้ มิใช่ช่างไม้ ช่างปูน หรือว่าช่างเครื่องยนต์ แต่เป็น "ช่างติ" คือเขาเป็นคนมีพรสวรรค์ในการติเรียกว่าเป็น "เอตะทัคคะ" ในทางติเลยทีเดียว เขาเห็นอะไรก็สามารถติได้ทั้งนั้นต่อมา ชาวบ้านพากันคิดว่า น่าจะจัดให้มีการ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1039 , 07:50:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้องเพราะความคิดหรือทัศนคติจะเป็นกำเนิดของความคิดทุกสิ่ง ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์... ... ... เมื่อทัศนคติต่างกัน ทำให้ความคิดของเราต่างกันเมื่อความคิดต่างกัน ทำให้พฤติกรรมของเราต่างกันเมื่อพฤติกรรมต่างกัน ทำให้การกระทำของเราต่างกันเมื่อการกระทำต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์ ในชีวิตของเราต่างกันจงจำไว้เถิดว่า ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดที่ดีงามและความมุ่งมั่นอย่างแรง....

อ่านต่อ


/1
<< เมษายน 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]