• ni_gul
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2009-06-07
 • จำนวนเรื่อง : 133
 • จำนวนผู้ชม : 283641
 • ส่ง msg :
 • โหวต 25 คน
รตินาท RATINATHเสียงก้องร้องว่ารักเพื่อโลกอันสุขเย็น
กินอย่างอารยะต้องไม่ตะกละมูมมาม ทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจึงยั่งยืนงดงาม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ratinath
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559
Posted by ni_gul , ผู้อ่าน : 3501 , 06:55:48 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน joepiya โหวตเรื่องนี้

มูลนิธิชัยพัฒนา 

http://www.chaipat.or.th/

ความเป็นมา


logo chaipat big

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา"
โดย ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ
ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว
การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้
กระบวนการพัฒนา เกิดความสมบูรณ์ขึ้น

"ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ ...
เป็น เมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา
ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี"

(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2537)


มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามเลขทะเบียนลำดับที่ 3975
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2531 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 109 วันที่ 12 กรกฎาคม 2531

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 169
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2531 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 152 วันที่ 16 กันยายน 2531

 


เป้าหมายของมูลนิธิ


 


ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ


มูลนิธิชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมทั้งความหมายด้วยพระองค์เอง
และได้พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย

  
พระแสงขรรค์ชัยศรี มีความหมายถึง พระราชอำนาจ พระบารมี และกำลังแผ่นดินที่จะฟันฝ่า 
ให้เกิดการดำเนินการต่างๆ อันเป็นผลไปสู่ความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักร

 
ธงกระบี่ธุช เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎร์ และพระราชอาณาจักร
ให้พ้นภยันตรายทั้งปวงและประสบความสำเร็จในการต่อสู้นั้น

 
ดอกบัว มีความหมายถึง 
ศักดิ์ศรี ความสงบร่มเย็น ความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร และบรรดาทรัพยากรทั้งปวง
อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดี และความสงบสันติสุขของประชาชนโดยทั่วหน้ากัน

 
สังข์ มีความหมายถึง น้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้น ชโลมแผ่นดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นเป็นสุข

 

 


มูลนิธิชัยพัฒนาจากปากคำ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล


โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิชัยพัฒนา

เรียบเรียงจาก บทความ : รู้จากพ่อ ; บทที่ ๖ ชัยพัฒนา* http://live.siammedia.org/index.php/article/special-scoop/2598

....ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2531 วันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอก…
ราชการไม่ทันใจ ช้า เพราะฉะนั้นตั้งเป็นมูลนิธิดีกว่า แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นเลขาธิการฯ
และเป็นมูลนิธิที่แปลกมากเพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ นั่งเป็นประธานเอง เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่า “ในพระบรมชานูปภัมถ์”
พระองค์ทรงรับสั่งบอกว่า…

การเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเหมือนเข้าไปต่อสู้
ไม่ใช่ใช้อาวุธ ทว่าใช้กระบวนการพัฒนา 
เอาชนะปัญหาของประเทศ เอาชนะความยากความจน

.........

 

เมื่อครั้งผมไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา…

ผมอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำงานกับพระองค์ท่าน เราเรียนรู้เคล็ดลับอยู่อย่าง คือ ต้องเจียมตัว
เพราะมีบางคนไปถวายงานหน่อย พอไปถึงก็กร่าง เบ่งอะไรต่ออะไร
จริงๆไปไหนต้องเหมือนพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ถ่อมเนื้อถ่อมตัว

ผมไปขึ้นทะเบียนผมก็ไม่กล้าไปแจ้งเขาหรอกว่าเป็นมูลนิธิพระเจ้าอยู่หัว ก็ไปธรรมดา แต่งเนื้อแต่งตัวธรรมดา
พวกข้าราชการเขาก็ถามว่า มาทำอะไร? บอกมาขอจดทะเบียนมูลนิธิครับ เขาถามต่อมูลนิธิของคุณหรอ?
บอกไม่ใช่ครับนายกฯมอบหมายให้มาจดครับ ทำไมนายกไม่มาเอง? เรานึกในใจขืนมาหละได้แตกกันทั้งสำนักงาน
เลยบอกว่านายกงานยุ่งงานเยอะมาไม่ได้
เขาก็ไล่ให้เอาเอกสารมาดู

เอ้า…นายกบ้านอยู่ไหน? บอกอยู่อำเภอดุสิตครับ ไม่กล้าบอกอยู่สวนจิตรฯ เลยบอกอยู่อำเภอดุสิต
อ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เลขที่? เรานึกในใจ จะไปรู้ได้ไง ไปสวนจิตรทุกวันๆ ไม่รู้เลยว่าเลขที่อะไร
เพราะประตูไหนก็ไม่มีหมายเลขติดไว้
เลยบอกไปว่าไม่รู้เหมื่อนกัน

อ้าว…บ้านช่องไม่มีหลักแหล่งจะจดมูลนิธิได้ไง? ผมเลยบอกว่าบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่ที่ทางเยอะมาก
เดี๋ยวผมไปถามก่อน พอรู้เมื่อไหร่จะมาแจ้งที่หลัง เขาก็ไม่ว่าอะไร

ถามต่อ อ้าวแล้วอีกช่องทำไมไม่ใส่ ? ถามช่องอะไรครับ ช่องอาชีพ? ยุ่งแล้วสิ พระเจ้าอยู่หัวอาชีพอะไรหละ
ครั้นจะใส่ไปว่าอาชีพพระเจ้าแผ่นดินก็กระไรอยู่นะ
เราเลยบอกไปว่าไม่รู้ทำอะไรครับเห็นทำหลายอย่าง
ผมก็ไม่ยวนนะ แต่ตอบไปอย่างนี้

เขาเลยบอกว่า…เนี่ยบ้านช่องก็ไม่มีหลักแหล่ง อาชีพก็ไม่แน่นอน แล้วยังมาจดมูลนิธิ
แต่พอเห็นหัวกระดาษเท่านั้นแหละ ซึ่งจริงๆ เขาควรจะอ่านตั้งแต่แรกนะครับ
เห็นนามผู้ยื่น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
แกเกือบตกเก้าอี้ลงมาข้างล่าง ตกใจสุดขีด แล้วก็ว่าผมทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรก เราก็ว่า…โธ่…
เดี๋ยวบอกไปแต่แรกก็หาว่าไปเบ่งใส่ คราวนี้ 7 นาทีเสร็จเลยครับ
แล้วยังมาว่าค่าทะเบียน 30 บาทขอจ่ายให้ได้ไหม
ผมดูหน้าแล้ว ขืนไม่ยอมให้แกจ่ายแกคงนอนไม่หลับตลอดชีวิต
เลยถือว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นรายแรกที่บริจาคเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา

ที่นี้พอกลับมาเล่าให้พระเจ้าอยู่หัวฟังว่าเกือบจดมูลนิธิไม่ได้ ท่านรับสั่งถามทำไม เราก็บอกบ้านเลขที่ไม่รู้
ท่านว่า…เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ช่องอาชีพเนี่ยน่าสนใจมากครับ…
รับสั่งบอกทีหลังใครเขาถามว่าฉันอาชีพอะไร ให้ใส่ไปว่า “ทำราชการ”

พวกเราเนี่ย “รับราชการ” รับงานพระองค์มาทำ แต่พระองค์ท่าน “ทำราชการ” 
เห็นไหมครับ เด็ดขาดมาก

ต่อจากนั้นเราก็ใช่ตราสัญลักษณ์นี้ติดทั่วไปหมด ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสติด
เวลาเสด็จที่ไหนให้สังเกตเสื้อพระองค์ท่าน จะมีตรามูลนิธิชัยพัฒนาอยู่

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 1988 มูลนิธิชัยพัฒนาจึงตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
มีสมเด็จพระเทพฯ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นซีอีโอ พูดภาษาสมัยใหม่ คือ เป็นประธานบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพฯท่านทรงบริหารกิจการประจำวันเหมือนราชเลขาของพระองค์

บทความ : รู้จากพ่อ ; บทที่ ๖ ชัยพัฒนา . สยามมีเดีย http://live.siammedia.org/index.php/article/special-scoop/2598

 king-04

 


คลิปรายการ ข่าว 3 มิติ และ รายการ สยามานุสติ


 

สัมภาษณ์โดย กิตติ สิงหาปัด
ออกอากาศเมื่อ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

โดย ร้อยเอก สุธี สุขสากล (ปัจจุบันยศ พันตรี) อนุศาสนาจารย์ทหารบก กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
ออกอากาศเมื่อ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๕ 

 


คลังภาพ


 

   


อ้างอิง


 

 • มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/
 • สยามมีเดีย SIAM MEDIA NEWSPAPER http://live.siammedia.org/index.php/article/special-scoop/2598
 • YouTube/ข่าว3มิติ https://www.youtube.com/watch?v=fH6oO-hyP1w
 • Youtube/muadtee https://www.youtube.com/watch?v=imj3nhAMoKo

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
nitimada วันที่ : 24/10/2016 เวลา : 19.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nitimada
jj-ntmd

พักนี้ ได้ฟัง ดร.สุเมธ พูดทุกวันจากทีวี
มาอ่านซ้ำให้จำมิลืมค่ะคุณนิกุล

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 24/10/2016 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

วุฒิอาสาธนาคารสมองก็อยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิชัยพัฒนาครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้ว วุฒิอาสาทำงานที่เป็นนามธรมเท่านั้นครับ แล้วยังไม่ค่อยรู้จักมูลนิธิชัยพัฒนาที่มี 'พระเจ้าอยู่หัวฯ นั่งเป็นประธาน' เสียอีก
เมื่อมาอ่านเรื่องนี้จึงเข้าใจมากขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หนึ่งมิตรชิดใกล้-บรรเลงเปียโน-อัสนี วสันต์

เป็นเพลงยุคแรกของทั้งคู่ที่ยังดังยืนยง "อยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อย แต่เพียงน้อยคือหนึ่งมิตรเคยชิด ใกล้ จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใด สุดแต่ใจของเธอ"

View All
<< ตุลาคม 2016 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]