*/
 • พาไล
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2013-08-26
 • จำนวนเรื่อง : 140
 • จำนวนผู้ชม : 100788
 • จำนวนผู้โหวต : 21
 • ส่ง msg :
 • โหวต 21 คน
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565
Posted by พาไล , ผู้อ่าน : 284 , 09:54:44 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                              

 

                 โพธิปักขิยธรรมห้าในเจ็ดผ่านไป วาระนี้เป็นรอบของโพชฌงค์ แต่ก่อนจะถึงบทธรรม ขอเล่าโพชฌงค์ที่เคยรู้จักสักนิด

                 ชื่อว่าโพชฌงค์นั้นได้ยินมานาน แปลว่าอะไรไม่รู้ มีที่มาอย่างไรไม่เคยถาม รู้เพียงว่าเป็นบทสวดที่นิยมยามป่วยไข้ แต่ทำไมนิยมก็ไม่รู้อีก จนเมื่อไม่นานมานี้จึงได้พบปฐมคิลานสูตรแสดงไว้ว่า

                  สมัยหนึ่ง พระมหากัสสปเถระอาพาธหนัก ทุกข์ทรมานมาก พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเยี่ยมและประทานโพชฌงค์ให้ ครั้นพระมหากัสสปเถระได้ฟังโพชฌงค์จากพระโอษฐ์ ก็มีใจชื่นชมยินดี กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก แล้วอาการอาพาธก็ทุเลาและหายขาดในที่สุด

                 อีกครั้งปรากฏในทุติยคิลานสูตร เนื้อความเดียวกัน แต่เป็นการเสด็จเยี่ยมอาพาธพระอัครสาวกเบื้องซ้ายพระมหาโมคคัลลานะ

                 และอีกครั้งปรากฏในตติยคิลานสูตรความว่า สมัยหนึ่ง ณ วัดพระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรหนัก วาระนั้นพระมหาจุนทเถระเข้าเฝ้า พระองค์ท่านจึงรับสั่งให้สาธยายโพชฌงค์ให้ทรงสดับ ครั้นจบบทโพชฌงค์ถวาย พระองค์ท่านก็ทรงชื่นชม ทรงพอพระทัย ตรัสว่า จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก แล้วทรงหายขาดจากพระประชวร

                 เมื่อกระจ่างเรื่องโพชฌงค์รักษาไข้ ก็คิดอยากรู้เพิ่ม เปิดพระสูตรต่อจึงพบโพชฌงค์ปรากฏอีกมากในสังยุตตนิกาย เล่ม ๑๙ มหาวารวรรค ที่นอกเหนือจากสามพระสูตรข้างต้น อาทิ

                 ครั้งหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสโพชฌงค์ โพชฌงค์ ด้วยเหตุเพียงไรหนอ พระองค์จึงตรัสโพชฌงค์ พระพุทธเจ้าข้า

                 พระองค์ท่านตรัสตอบว่า ภิกษุ ที่เรียกว่าโพชฌงค์เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ (ภิกขุสูตร)

                 ในกุณฑลิยสูตรกล่าวว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนวัน เขตเมืองสาเกต ครั้งนั้น กุณฑลิยปริพาชกเข้าเฝ้าถึงที่ประทับ กราบทูลถามว่า ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม ไปหาบริษัท เมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จ ก็เดินท่องจากอารามสู่อาราม จากอุทยานสู่อุทยาน ข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์กล่าวกถา มีวิธีเปลื้องวาทะเป็นอานิสงส์ มีวิธีโต้วาทะเป็นอานิสงส์ แล้วท่านพระโคดมเล่า มีอะไรเป็นอานิสงส์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า กุณฑลิยะ ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติเป็นผลานิสงส์

                 ก็ธรรมเหล่าไหนเล่าท่านพระโคดม ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว วิชชาและวิมุตติจึงจะบริบูรณ์

                 โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว จักยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

                 ก็ธรรมเหล่าไหนเล่าท่านพระโคดม ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว โพชฌงค์ ๗ ประการจึงจะบริบูรณ์

                 สติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว จักทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้บริบูรณ์

                 ก็แล้วธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว สติปัฏฐาน ๔ ประการจึงจะบริบูรณ์

                 สุจริต ๓ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว จักทำสติปัฏฐาน ๔ ประการให้บริบูรณ์

                 อนึ่งท่านพระโคดม ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว สุจริต ๓ ประการจึงจะบริบูรณ์

                 อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว จักทำสุจริต ๓ ประการให้บริบูรณ์

                 วาระนั้น พระผู้มีพระภาคประทานอินทรียสังวร  สุจริต ๓  สติปัฏฐาน ๔  โพชฌงค์ ๗  โดยละเอียดแก่กุณฑลิยปริพาชก ครั้นสิ้นธรรมทรงแสดง กุณฑลิยปริพาชกก็สิ้นกังขา กราบทูลขอถวายตัวเป็นอุบาสกตลอดชีวิต

                 โพชฌงค์ยังไม่จบ อีกหลายปรากฏยังรอ เฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานสูตร แต่เห็นทีต้องต่อคราวหน้า พบกันอีกคราในโพชฌงค์ ๗

 

อ้างอิงข้อมูล

 • พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถร). โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ. สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุ, สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ (พิมพ์ครั้งที่ ๗), พ.ศ. ๒๕๕๘.
 • พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑), พ.ศ. ๒๕๔๖.
 • พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต). พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, สำนักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โอม จำกัด (พิมพ์ครั้งที่ ๓, จากครั้งที่ ๔๐), ๒๕๕๗.
 • พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๑๐ (ภาษาไทย) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๙.
 • พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่มที่ ๑๙ (ภาษาไทย) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๙.

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน