• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 1186
  • จำนวนผู้ชม : 520524
  • ส่ง msg :
  • โหวต 450 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rosekia
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 489 , 22:30:53 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงหอยขมในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากหอยขมได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่ สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร การเลี้ยงหอยขมจึงเป็นสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย เลี้ยงง่า....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 439 , 22:11:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 355 , 09:37:53 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Brainpower Symposium ในหัวข้อ “New Era, New Brainpower, New Skills: ทัศนะการพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ร่วมรับฟังมุมมองต่อสถานการณ์และการคาดการณ์อนาคตด้านการพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การออกแบบทิศทางการพัฒนาบุ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 471 , 20:30:46 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน ถือเป็นตลาดนัดที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย สินค้าแปรรูป พันธุ์ไม้นานาชนิดจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วภูมิภาค   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐก....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 361 , 16:28:56 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ผลการประเมิน 93 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A    การประเมิน ITA ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสง....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 414 , 14:18:43 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิกฤตโควิด -19 เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ใส่ใจความปลอดภัยของอาหาร ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค     เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มของซีพีเอฟ  นอกจากเป็นอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยง สร้างหลักประกันความมั่นคงในอาชีพแล้ว   ยังสร้างหลักประกันความปลอดภัยในอาหารที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย  เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ หรือคอนแทรคฟาร์ม กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ บอ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 409 , 11:48:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้สนับสนุนทุนวิจัย ให้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 404 , 17:28:34 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ล่าสุดภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้แก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ...... ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ทำให้กิจกรรมของ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ในปี 2564 ต้องหยุดชะงักลง  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบางแห่ง ได้รับเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์และเงินอุดหนุนจำนวนน้อย ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 327 , 13:50:46 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมชุมชนกาแฟโรบัสตาพรีเมียม จ.ชุมพร นำนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 445 , 19:34:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 22 ชุด แก่ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำไปใช้งานกับสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ใน 11 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่กำกับและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนอำเภอละ 2 ชุด ประกอบด้วยโรงพยาบาล 12 แห่ง ได้แก่  โรงพยา....

อ่านต่อ


/2
<< สิงหาคม 2021 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]