• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 1197
  • จำนวนผู้ชม : 523525
  • ส่ง msg :
  • โหวต 450 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rosekia
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 269 , 22:38:07 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายสมพร ศรีเมือง  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  มอบหมายให้นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข   โดยมี นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 218 , 22:36:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE นมไทย-เดนมาร์คร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม KING POWER โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย (ปีที่ 4) โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประธานในพิธี ณ โรง....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 209 , 22:33:40 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "การผลิตบัณทิตการวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนา และส่....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 193 , 13:42:20 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายสมพร​ ศรีเมือง​ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  กล่าวว่า    การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทยและมุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศไทยถือเป็นพันธกิจหลักของอ.ส.ค.  เร็วๆนี้ อ.ส.ค. จึงได้เปิด​โครง​การฝึกอบรมและฝึกงานนิสิต​คณะ​เกษตร​....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 291 , 20:47:36 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“รมช.มนัญญา”หนุน อ.ส.ค.จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022 ) ภายใต้แนวคิดสร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัย พร้อมกระทุ้งอ.ส.ค.เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปีภายในปี 2570 นางสาวมนัญญา   ไทยเศรษฐ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่าตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 262 , 14:38:05 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "สาระสำคัญกฎหมายแรงงาน,กฎหมายสหกรณ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้บริหารสหกรณ์" โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายสหกรณ์ มีนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายธ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 201 , 14:29:23 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.     พบกับพันธุกรรมผักพื้นบ้าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพึ่งตนเอง ชม ชิมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ณ พ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 269 , 15:34:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)”จัดขึ้นระหว่างวันที่​ 27-29​ พฤษภาคม​ 2565​ ณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุดรธานี​ โดยมี  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่า....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 255 , 20:49:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า   วช. ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 246 , 17:03:18 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

2 หน่วยงานสังกัด อว. ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) กับ บพข. กปถ. และ สสส. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดพิธีล....

อ่านต่อ


/4
<< พฤษภาคม 2022 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]