• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 1262
  • จำนวนผู้ชม : 548119
  • ส่ง msg :
  • โหวต 466 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rosekia
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 276 , 22:56:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” ด้านสังคมและความมั่นคง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 “ด้านสังคมและความมั่นคง” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และออนไลน์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอรับทุนของ วช. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยประเทศไทยในครึ่งปีแรกของปี 2565 กำลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานที่ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศไทยที่ยังเกิดขึ้นอยู่ เช่น เรื่องหนี้สินครัวเรือนที่ยังเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำที่ยังคงเป็นปัญหาฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างช้านาน และปัญหาทางด้านสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย วช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านสังคมที่จะนำไปใช้ในการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์สังคมของประเทศไทยที่เกิดขึ้นด้วยการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยวางเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงในทุกมิติ จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) กลุ่มเรื่อง คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม 2) กลุ่มเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 3) กลุ่มเรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง 4) กลุ่มเรื่องความปลอดภัยทางถนน 5) กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ 6) กลุ่มเรื่องสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 7) กลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม”

นอกจากนี้ วช. ได้นำเสนอ “ผลงานสำคัญ เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและความมั่นคง” ประกอบด้วย โครงการประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)  แผนงานวิจัยท้าทายไทย : สังคมไทยไร้ความรุนแรง โครงการนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงส่าหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม โครงการนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดประสิทธิภาพสูงแบบพกพาเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติด แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมภายในงานประชุมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2566 ยังมีการเสวนาเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย และการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566    ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์, ศ.(กิตติคุณ) ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์, ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ และ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ร่วมเสวนาและดำเนินการเสวนา เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเขียนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีว่าควรมีแนวทางปฏิบัติและดำเนินการอย่างไร

ในภาคบ่ายยังได้มีการแถลง “ผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัย และการบริหารจัดการวิจัย” ของนักวิจัย จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก, รศ.สมบัติ ประจญศานต์, ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเยื่อน, ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และ รศ.ดร.สุนีย์ กัลป์ยะจิตร ซึ่งได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการโครงการวิจัย และแนวทางการบริหารพัฒนาโครงการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม วช. จะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยนักวิจัยต้องยืนยันการเข้าร่วมทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ ระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]