• กวีแสง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2012-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 21
  • จำนวนผู้ชม : 15652
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
คน ไท-เลย
เหตุการณ์และข่าวคราวที่เกิดขึ้นในชุมชน ประเด็นเย็ฯร้อนทั่วไป
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sangrawee
วันพุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by กวีแสง , ผู้อ่าน : 584 , 16:09:06 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน พันธุ์สังหยด โหวตเรื่องนี้

นายประเสริฐ  กมลวัทนนิศา รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย และคณะเจ้าหน้าที่ สพพ.๕ เดินทางไปปฏิบัติราชการพื้นที่พิเศษเลย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   หน่วยงานระดับจังหวัด และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังบรรยายสรุปความต้องการของพื้นที่เรื่องโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง และได้เข้าร่วมการประชุมเวทีประชาคม ณ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

             โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย

                 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับส่วนราชการและภาคเอกชน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอภูกระดึง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง คณะกรรมการจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้มีการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง และขอให้จังหวัดขับเคลื่อนผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

           สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ได้จัดทำ รายงานผลการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม ณ ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยประธานคณะกรรมการรณรงค์สร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง ได้ดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอภูกระดึง ในพื้นที่ ๔ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน จำนวน ๙,๒๘๘ คน มีประชาชนเห็นด้วยในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจำนวน ๙,๒๒๙ คน และไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจำนวน ๕๙ คน เสนอต่อจังหวัด โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ดังนี้

                 ๑) เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จึงเห็นควรมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในด้านสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มเติม

                 ๒) ควรมีการศึกษาถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงแล้วเสร็จ

                 ๓) ควรมีการศึกษาถึงข้อกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

                 ๔) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการลงทุน และการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

                 ๕) ควรมีการจัดทำแผนบริหารจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสร้างรายได้ของประชาชนเป็นหลักเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน

                 ๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รับทราบถึงที่มาและความสำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และเสนอความเห็นเรื่องการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนผลักดันโครงการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน  ๓ แนวทาง ได้แก่

                 แนวทางที่ ๑ ดำเนินการโดยรัฐ

                 แนวทางที่ ๒ ดำเนินการโดยภาคเอกชนที่มีความสนใจ

                 แนวทางที่ ๓ ดำเนินการร่วมกัน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นถึงโครงการว่าการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงว่าต้องมาจากความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ และที่สำคัญมีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงแล้ว และในวันเดียวกันได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจพื้นที่และสภาพภูมิประเทศบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงต่อไป

*********************************************


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
toondee วันที่ : 29/02/2012 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

เรื่องใหญ่กว่านี้ยังทำได้ เรื่องนี้จิ๊บๆๆ เฮ้อ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เอวบาง วันที่ : 29/02/2012 เวลา : 17.07 น.

ไม่เคยไปภูกระดึงค่ะ ไม่รู้หนทางลำบากแค่ไหน แต่ไม่อยากให้มีเลยค่ะ รวมถึงสถานทีอื่นๆด้วย ไม่อยากให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากเกินไป

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
buasawan วันที่ : 29/02/2012 เวลา : 17.03 น.

ทำไมคนไม่เห็นด้วยน้อยจังคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 29/02/2012 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ชั่วร้ายจริง ๆ เลยนะครับรัฐบาลนี้ ต่อไปธรรมชาติคงเสียหายหมดแน่เลย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูแน่ง วันที่ : 29/02/2012 เวลา : 16.38 น.

เสน่ห์ภูกระดึง ????????

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน