• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 195378
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sanyaa0606
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1114 , 09:53:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ในวิจัย เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านรงระจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนบ้านรงระแต่ละกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการเดิมของชุมชนบ้านรงระท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 988 , 13:48:38 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อำนาจ : สัมปทานธิปไตย เมื่ออำนาจ ได้มา ด้วยการซื้อ จักมีหรือ ทำงาน ด้วยโปร่งใส เมื่อเงินตรา ที่เขา นั้นแลกไป ถอนทุนไซร้ คือหนทาง การทวงคืน จึงใช้ อำนาจ บรรดาศักดิ์ ฟูมฟัก ลิ่วล้อ ให้ฉ้อฉล ปรับเปลี่ยนดำ ให้เป็นขาว ในบัดดล ร่ายมนต์ ใช้เงินตรา ปิดตาคน สร้างคน ให้ยอม สวามิภักดิ์ กำแพงกัก ป้องตน พ้นหมองหม่น หากผู้ใด ผู้ไม่ ยอมจำนน ขับให้พ้น ทางอำนาจ ปราศศัตรู บริหารงาน บำรุงตน จนอิ่มเปล้ ชุมชนแย่ ตำ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 901 , 13:33:48 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

คืนถิ่น   มุ่งมั่น รวมใจ เพื่อบ้านเกิด ถิ่นกำเนิด ผองเรา ให้ก้าวหน้า สร้างสรรค์ กิจกรรม ผดุงปัญญา ก้าวหน้า ปรับเปลี่ยน พึ่งพาตน มาเถิด ผองเพื่อน คนรุ่นใหม่ นำพา ดวงใจ กลับคืนถิ่น ปวงประชา รอคอยเจ้า พลิกผืนดิน ปรับเปลี่ยนถิ่น กำเนิดนี้ ช่วงชัชวาล ปัญญาชนกูย หนไหน ให้คืนกลับ มาร่วมรับ ขับขบวน คนพื้นถิ่น มาร่วมสร้าง ตำนาน โลกได้ยิล คนพื้นถิ่น ชาติพันธ์กูย หัวใจไทย กลุ่มออมทรั....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 951 , 08:45:10 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในรัตติกาล นั้น ผู้คนฝักไฝ่ วุ่นวาย รีบเร่ง ยือแย่ง หยุดกาลเวลา หยุดยั้ง การเดินทางของมัจจุราช เสียงร้องครำ่ครวญของหมู่มนุษย์ ... ช้าก่อนท่านยมโลก ผุ้คุมกฏสวรรค์ เขา เธอ......ผู้นี้ ยังไม่สมควร ยังไม่สมควร จากจารละโลก เสียง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แว่วเต็ม สองรูหู เวทนา สัญญา สังขาร ขับขาน ร้องร่ำ อย่าฉุดดึง โปรด ปล่อย ให้หลุดพ้น วัฏสงสาร ฉันยอม -------ฉันยอม ฉันสยบยอมยิ้มร่า โบกกวั....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1971 , 20:29:01 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นอนนา จำเดิมเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้า มีอายุราว ๑๔ ปี ซึ่งเป็นวัยที่นม เพิ่งแตกพาน สรีระร่างกาย และฮอร์โมนพัฒนา สู่การ เป็นวัยรุ่นตอนต้น เตรียมตัวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ในชุมชนชนบทเกษตรกรรมในยุคนั้น ผู้ปกครองมักมอบหมาย หน้าที่ให้ลูก ๆ มีหน้าที่เลี้ยงโค กระบือ ซึ่งมีอยู่เกือบทุกครอบครัว เพราะการทำนา ใช้แรงงานสัตว์ ไม่มีเครื่องจักรใช้ ในยามเย็น เมื่อเสร็จจากภ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2022 , 09:45:09 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านรงระ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านรงระ ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการในพื้นที่บ้านรงระกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  กลุ่มเยาวชน จำนวน ๓๐ คน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗๘ คน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1505 , 10:19:34 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงิน เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ   สรุปผลการวิจัย   การดำเนินการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านรงระจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนบ้านรงระแต่ละกลุ่มในการพัฒ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1620 , 12:06:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิม   โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่ชุมชนชาวบ้านรงระ ได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลของชุมชน และกำหนดประเด็นในการศึกษาวิจัย โดยเริ่มต้นจากปัญหาหรือข้อสงสัย ในการขับเคลื่อนกระบวนงานการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านว่า ทำอย่างไรองค์กรทางการเงินชุมชนจึงสามารถจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมสำหรับหมู่บ้านได....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1369 , 11:05:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สรุปบทเรียนการแก้ไขปํญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนืออำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ บทนำ   สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสร้างความเสียหาย ให้ชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง ประเมินค่ามิได้ ดังนั้นการรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นประเด็นนโยบายเร่งด่วนขอ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2715 , 16:22:18 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านรงระ หมู่ที่ ๘ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ *********** แนวคิดหลักการการดำเนินงาน  ๑.เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้านทุกรูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน  ๒.เป็นศูนย์กลาง ในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความร่วมมือ ในการพัฒนาตนเองของชุมชน  ๓.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1582 , 16:14:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานคุณภาพชีวิต คนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ .......................................................  ผล การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท อำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๑๐,๘๘๗  ครัวเรือน ๑๔๑ หมู่บ้าน  ๑๐  ตำบล ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ มีประชากร  ๓๙.๕๗๓  คน  เพศชาย ๑๙,๒๔๐  คน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้น....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 3732 , 16:20:05 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาจริยธรรมข้าราชการให้ยั่งยืน           ข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งที่คนทำงานมีความภาคภูมิใจ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสังคม โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้าของแผ่นดิน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ความว่า “งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 4285 , 11:58:16 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เย็น วันศุกร์ ที่ผ่านมา ผมได้วานให้เพื่อน ท่านหนึ่งได้หยิบยืม หนังสือจากห้องสมุดประชาชน อำเภอมา ๑  เล่ม เป็นนวนิยาม เชิงการเล่าเรื่องที่ เคยโด่งดัง ในนิตยสารฟ้าเมืองไทย เมื่อราว ๒๐ ปีก่อนผม สนใจ หนังสือ  นายอำเภอปฏิวัติิ  เพราะเผอิญได้ ไปหยิบมาอ่าน  กะว่าจะอ่าน เล่น ๆๆ ปรากฎว่าอ่านจบ  ๑  บทแล้ววาง ไม่ลง ดังนั้น  เสาร์ อาทิตย์   นี้  ซึ่งเป็น วันหยุด   จึงเ็ป็น วัน ที่  ผมได้บุกตะลุย   ค้นหา  ความบันเ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1008 , 13:05:36 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นักวิจัยใหญ่       จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมวิจัยชุมชน มาระยะหนึ่ง พบว่าการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับเหล่านักวิจัยไทบ้านเพิ่มขึ้น ในด้านของระบบการคิดเพื่อการพึ่งพาตนเอง การทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น การพัฒนาหมู่บ้าน วันนี้ชาวบ้านมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว จากที่เคยขาดความมั่นใจ เปลี่ยนปรับสู่ ความมั่นใจมากขึ้....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1361 , 09:24:25 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดสวัสดิการชุมชนในวัฒนธรรมชุมชนชาวกูย   การจัดสวัสดิการชุมชนในช่วงนี้ นับว่าเป็นคำที่ถูกกล่าวขาน อย่างมากมายในแวดวงนักพัฒนา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่คาดหวังให้มีขึ้น ในชุมชนที่นักพัฒนาลงไปขับเคลื่อนก็ว่าได้ ในมุมมองของผู้เขียน ที่ประจวบเหมาะได้ลงไปทำงานพัฒนาในพื้นที่ โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research)  ภายใต้โครง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1201 , 14:56:57 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จีจา สาก  เยอ แซมซาย สัปดาห์  ที่แล้ว  ประชามีสุข  พร้อมด้วย  ลูกวิว  เข้าร่วมกิจกรรม  จาสาก   ประชามีสุข   จั่วหัว  ว่า  จี จา สาก เยอ  แซมซาย  ในภาษากูย  แปลว่า  เชิยชวนไปร่วม ทำบุญ จากสาก  หรือบุยข้าวสากที่ ผู้คนเข้าใจกัน ในนิยาม ความหมาย  ของจา  สาก  นับเป็นประเพณีที่สำคัญ  ที่เราถือปฏิบัติร่วมกันมา ว่า  คนชาวกูย   น่าจะมีส้วนร่วมในกิจกรรม การเซ่นไหว้   บูชา  ผี  บรรพบุรุษ  พ่อแก่แม่เฒ่า  ให้มากิ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1076 , 12:14:27 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปฏิบัติการรงระไฉไล นายจำรูญ  นาคนวล   หัวหน้าโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านรงระ ปีที่ ๑ กล่าวว่า  ขณะ  นี้ชาวบ้านรงระ กำลังดำเนินการ  ปฏิบัติการ  จัดการอนามัย  สิ่งแวดล้อมชุมชน   ให้รงระไฉไล  โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ  การพัฒนา  เป็นระบบคุ้ม   จำนวน   ๗  คุ้มนางปกาพันธ์   ทวีชาติ   หัวหน้าคุ้ม   ดาวเรือง  กล่าวว่า    คุ้มดาวเรือง   มีสมาชิก  จำนวน  ๘  ครัวเรือน   กำลังปรับปรุง   ให้เ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1542 , 09:43:48 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ออกค่าย  ที่บ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่อาจารย์เอมอร  แพงภูงา   อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน   นำ  นักศึกษาจำนวน ๘๐  คน  มาออกค่าย เรียนรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชน  ในระหว่างวันที่  ๑๐-๑๑   กันยายน  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา  โดย  นักศึกษาพักค้าง   จำนวน   ๑   คืนนายจำรูญ  นาคนวล  ผู้ใหญ่บ้านรงระ  กล่าวว่ารู้สึกยินดี  เป็นอย่างยิ่งที่   มี  น้อง  นักศึกษา  คณาจารย์ร่วมศ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1721 , 09:03:57 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคมที่ผ่านมา  ประชามีสุข  ได้ร่วมกับชุมชน  ขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่  บ้านรงระ  โครงการซึ่งได้รับงบประมาณ  สนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมที่ ๑ ประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ  และกำหนดข้อตกลง ในการปลุกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยเชิญทีมวิทยากร   จากศูนย์พัฒนาสมุนไพรตะบัลไพร   จังหวัดสุรินทร์   คือ  คุณอัม....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1176 , 09:34:38 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ประชามีสุข มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ  ทีมนักวิชัยชุมชนบ้านรงระ  ดำเนินโครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ   ที่  ศูนย์พัฒนาการเกษตรอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทีมวิจัย เยาวชน  ในหมู่บ้านรงระ  รวม   ๑๕   คน  และวิจัยชาวบ้าน อีกจำนวน  ๑๕  คน  รวมจำนวน   ๓๐  คน  ไปเรียนรู้  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1753 , 10:58:30 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                     ขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนาประชาเป็นสุขโดยการวิจัยparบทนำ                จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การนำของ นายทวีป  บุตรโพธิ์  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ หมู่บ้านศรีสะเกษ พัฒนาประชาเป็นสุข ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ 255....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 931 , 18:57:17 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายกองใหญ่แห่งระบบทุนนิยมทะลวงฟันคน/ความยากจนยึดยื้อดื้อดึงดูดมวลสารมงคลว่าด้วยเงินคือพระเจ้าคนจนมีมหาศาลมีเต็มบ้านแลเมืองพื้นที่มีสลัมแออัดเป็นฐานบัญชาการความหิวโหยท้องไส้ป่วนปั่นลำไส้กิ่วบิดกันแต่กระเพาะว่างเปล่าเพราะว่งตามเงินไม่ทัน....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1096 , 11:59:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑.ร่องรอยเท้าในอากาศ ของมนุษย์กิจกรรม  หนึ่ง  ที่เกิดขึ้นในชุมชน   หลายเดือน ผันผ่านไป  แล้ว  โดยที่   บล็อเกอร์  อย่าง ประชามีสุข  ขาดโอกาสและเวลา  ในการบันทึก  ประวัติศาสตร์  ชุมชน ไว้เป็นร่องรอย การเดินทางของชีวิตของมนุษย์ ที่ชื่อว่า   ประชามีสุข  ผมตั้งปณิธานว่า   จะขีดเขียนร่องรอย การเดินทาง  ของเราเท้าตนเอง   ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บ้างเล็กน้อยว่าเรามีส่วนร่วม ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่า....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1474 , 10:04:33 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าวสารฅนบ้านรงระ                     กองพันทหารราบที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๑๖ โดยการนำของ พ.ท วีระยุทธ  รักศิลป์ ผู้บังคับกองพัน  สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสู้วิกฤติด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  บ้านรงระ  หมู่ที่ ๘  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ                       โดยทีมช่าง จาก พัน  ๑  ร ๑๖ ได้มาร่วมดำเนินการ  ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านรงระ  ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ภายในศูนย์เร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1407 , 10:07:30 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประชามีสุข ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม ครัวเรือน ผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่บ้านหนามแท่งหมู่ที่ ๔    ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ   จำนวน   ๕   ราย  จากข้อมูลเบื้องต้น ล้วนแล้วแต่เป็นครัวเรือน ที่ขาดที่ดินทำกิน   ทั้ง  นั้น  จากการลงไปพบปะเยี่ยม ให้กำลังใจ  ให้ความหวัง  ถึงดอกาสที่ทางราชการจะได้สงเคราะห์ครัวเรือนเบื้องต้น เท่านั้น  ลักษณะการสงเคราะห์ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ก็จะได้รับเบี้ยยัง....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1456 , 09:41:26 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เธอจ๊ะ....ไหนใครรู้จักพัฒนากร ยกมือขึ้น ฉันตั้งคำถามนี้ และคิดว่าน้อยคนนักที่จะยกมือขึ้นหลายคนคงทำท่างุนงง ....หรือเลิกคิ้ว ...ขมวดคิ้ว โคลงศรีษะไปมา ...เพราะคิดไม่ออกหากเป็นเช่นนั้น .... ประชามีสุข  ขอแนะนำ  หนังสือ  นวนิยายที่ชื่อ  ว่า  ปุลากง..บทประพันธ์  ของคุณ  โสภาค  สุวรรณ  หนังสือเล่มนี้  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำแผนการศึกษา  ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1269 , 09:36:39 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลุ่มเยาวชน บ้านรงระ  จัดกิจกรรม วันลอย กระทง นายกิตติโชค ทวีชาติ ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านรงระ กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนบ้านรงระ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ ณ สระน้ำกบางหมู่บ้านรงระ โดยวัตุประสงค์ในการจัดงาน ๓ ประการดังนี้ ๑.เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป๒.เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ของผู้คนในชุมชน ๓.เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนกลุ่มเยาวชนบ้าน....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 4231 , 14:42:20 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแกนหลักในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓************************แนวคิดการดำเนินงาน                ๑. สนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนหลักในกิจกรรมการพัฒนา    หมู่บ้าน  ตำบล                  ๒. ส่งเสริมบทบาท คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสามารถปฏิบัติตาม  บทบาทหน้าที่ ได้ตรงตามท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 3062 , 15:54:32 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชนบทนำ                   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ ได้ริเริ่มโครงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการนักจัดการความรู้ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อุดหนุนงบประมาณการฝึกอบรม ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ในระดับจังหวัด อำเภอปรางค์กู่มีหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๕  หมู่บ้าน ดังนี้้        ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1850 , 14:57:54 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ประโยชน์                    หมวดวิชัย  สุริยุทธ ได้บุกเบิกต้นไม้ในอำเภอปรางค์กู่ มานานนับทศวรรษ จนวันนี้สองข้างทางถนนทุกสายใน อำเภอปรางค์กู่ เขียวขจีไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น ชุ่มชื้น ให้กับผู้คนที่ผ่านทางอำเภอปรางค์กู่  ต้นตาล ต้นขี้เหล็ก ต้นคูณ  ในวันนี้มีอายุเพียงพอสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ชาวบ้านบางรายเก็บใบขี้เหล็กไปแกงกินเป็นอาหาร เคยกินแกงขี้เหล็ก....

อ่านต่อ

Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2285 , 13:53:21 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 12 ตุลาคม  ที่ผ่านมา ประชามีสุขนำพาตัวเองไปให้กำลังใจ ทีมศรีสะเกษ FC ในการแข่งขันนัดสุดท้าย หากชนะเลื่อนชั้นสู่ ไทยพลีเมียร์ลีก แน่นอน ผู้ชมล้นสนามครับ ไกล้เคียงกับ คำว่าสนามแตกครับพี่น้อง ยอดการเก็บเงินผ่านประตู จำนวน  214,000   บาท  ผู้ชมทั้งที่ซื้อตั๋วและไม่ซื้อจำนวนคาดคะแนโดยสายตาราว 15,000  ครับนับเป็นสถิติใหม่ของชาวศรีสะเกษครับปีหน้าไปไทยพลีเมียร์ลีก  คงมันกว่านี้แน่ครับทางด้านผลการแข่งข....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1405 , 12:18:33 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศรีสะเกษเมืองเชี่ยวชาญกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vion) การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษว่า " เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว สู่อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา มีสินค้าเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่   ครัวโลก " จากคำขวัญดังกล่าว จะเห็นภาพจังหวัดศรีสะเกษ ด้านศักยภาพ และจุดแข็ง ของจังหวัดมากมาย สินค้าเกษตรที่เลื่องชื่อ ได้แก่  หอมกระเทียมดี ข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีอยู่เต็มพื้นที่ ของจังหวัดศรีสะเกษ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1199 , 08:57:18 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กิจกรรมต้อนรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านรงระ หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 12   ตุลาคม 2552 ณ ศาลาประชาคมบ้านรงระ                       หมู่บ้านรงระ  โดยการนำของนาย จำรูญ  นาคนวล  จัดกิจกรรมต้อนรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ที่หมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ป....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1756 , 15:46:54 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ว ประชามีสุข ขอบันทึกเหตุการณ์นี้ ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตข้าพเจ้า เพื่อเป็นการเตือนสติ ของตนเองให้ระมัดระวังอยู่เสมอ เช้าวันนี้เวลา 05.00 น. เสียงเขย่าประตูบ้านดังขึ้นพร้อมกับเสียงเรียก  ให้รีบสับคัตเอ๊าซ์ไฟ ลง ผมงัวเงีย ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ก่อนรีบลงจากบ้าน มาพบศพ เจ้าเขียว  วัวของผมเอง  อายุราว 6  ปี  มีลูก  1  ตัว  อายุ  10  เดือน   นอนคอพับอยู่ที่ลานหญ้า หน้าบ้า....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1375 , 15:13:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หมู่บ้านรงระ กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้นำ ระดับหมู่บ้าน12 ตุลาคม 2552  ณ ศาลาประชาคมบ้านรงระ*************สืบเนื่องจากหมู่บ้านรงระ หมู่ที่  8   ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน ประจำปี 2552โดยผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้ได้รับรางวัล  จำนวน 3   รางวัล ดังนี้1.รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2....

อ่านต่อ

Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1406 , 13:48:18 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พายุกิสนา ซ้ำดาบสองอำเภอปรางค์กู่ จมบาดาลพายุดีเพรสชั่นกิสนา  ถล่มประเทศไทย  ในช่วงเดือนที่ผ่านมา   ส่งผลให้ปริมาณ น้ำฝนในอำเภอปรางค์กู่ เพิ่มขึ้นชาวพช.และผู้นำอช.เข้าแถวต้อนรับ ฯพณฯอย่างรวดเร็ว ซ้ำดาบสอง  หลังจากน้ำท่วมเมื่อ ต้นเดือนกันยายน    ผ่านไปมินานนัก  เส้นทางน้ำยังคงไหลผ่นบริเวณ ลำห้วยสำราญเช่นเดิม  ข้าวน้ำเพิ่งลด  กำลังตั้งรวง   ตั้งท้อง  รอการออกรวง   ในอีกไม่นานวัน  กลับจมอยู่ใต้น้ำ  อีกใ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1622 , 09:37:17 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552โดยมีราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในตำบลจำนวน 400  ครัวเรือน มาร่วมรับถุงยังชีพพระราชทานส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ทหาร พลเรือน ร่วมงาน มากมายหลอมรวมน้ำใจสู่พี่น้อง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม รอรับถุงยังชีพตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่ เป็นตำบลที่น้ำท่วมมากที่สุดน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1247 , 09:07:07 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพกิจกรรมการมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบอทุกภัยบ้านตรอก หมู่ที่ 10 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                        นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  นายอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ แจกถุงยังชีพ สำหรับประชาชน ผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ณ บ้านตรอก หมู่ที่ 10  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแจกผ้าห่มผู้สูงอายุด้วย        ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1391 , 13:41:53 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                     งานมหาสังฆทานวัดนาครินทร์ 12 กันยายน 2552                          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา  ณ วัดนาครินทร์ได้จัดงานบุญมหาสังฆทานโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้ง 4 หมู่บ้าน พร้อมด้วยหมู่บ้านใกล้เคียงได้มาร่วมงานอย่างมากมาย  นอกจากนั้นยังมีองค์กรหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้มาร่วมหลายๆ องค์กร เช่น โรงเรียนบ้านขี้นาค  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสวายสนิท โรง....

อ่านต่อ

Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1356 , 13:14:27 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ที่ปรางค์กู่ นำ้ท่วมแล้ว ผลจากพายุกระหนำ่ 3 คืนติดต่อกันนอกจากนั้นยังมีน้ำจากเขื่อนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ร่วมด้วยกลาย เป็น  2  เด้ง สภาพหน้าบ้านประชามีสุขจึงเป็นเช่นนี้ปีนี้น้ำมาช่วงต้นปีนิดหน่อย และฝนทิ้งช่วงไปซะนาน จนข้าวคอยฝนแทบไม่ไหว ดินแตกเขิบ ข้าวชะงักงัน การเจริญเติบโตทิ้งห่าง"ข้าวไม่ค่อยงามเลยปีนี้"นี่คือเสียงสนทนาที่มักได้ยินเสมอในยามที่ชาวนา ทายทักกันเมื่อปะหน้าแล้ววันนี้ ฝนก็มาแล้ว ทว่ามาแบ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2643 , 09:00:52 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับบุญข้าวสาก ในวัฒนธรรมชาวกูย ประชามีสุข ในฐานะชาวกูย เต็มขั้น 1000 เปอร์เซ็นต์ จึงพลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมงาน โชคดี ที่ได้ทำงานอยู่ กับบ้าน จึงไม่ถึงกับดั้นด้น กลับมา ในเทศกาลนี้ บุญข้าวสาก เรียกเป็นภาษากูย ว่า จาสาก “เจาเยอเจาจาสาก เดอแซมซาย” ขอเชิญมาร่วมบุญข้าวสากนะพี่น้อง นั่นคือความหมายเมื่อแปลเป็นภาษาไทย   ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 29176 , 14:03:58 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้ ประชามีสุข ได้โอกาส ออกพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชน ตามบทบาทภารกิจ ของนักพัฒนาบ้านนอก โดยไปเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านคนสำคัญ พ่อเขียน เหล่าดี เจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสานต้นแบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ให้เป็นจุดเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ของตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ เสียดายที่ วันนี้เจ้าของแปลง ไม่อยู่เนื่องจากติดภารกิจ ที่ มหานคร ได้พบเพียง ลูกสาวแ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1258 , 11:47:47 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประชามีสุข เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณ โรงเรียน พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเศก ตำบลกู่ อำเภอปปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง แน่นสนามโรงเรียนส่วนราชการ /ภาคประชาชน /องค์กรชุมชน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแสดงนิทรรศการ ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจน รับให้บริการต่าง ๆ ประชามีสุข เก็บบรรยากาศงาน เมื่อ วันที่ 20   สิงหาคม 2552มาฝาก ดังนี้....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1381 , 08:50:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บ่อย ครั้ง ที่  ประชามีสุข.....  ต้องรับบทบาทการเป็นวิทยากร ..บรรยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง .......แนวทางการบรรยายที่มักใช้อยู่อย่าง   สมำ่เสมอ คือ  การกระตุ้น   เตือน   ให้ชาวบ้านชาวช่อง ค้นหาแนวทางการลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ปลูกทุกอย่างที่กิน  กินทุกอย่างที่ปลูก   คือ    หนทางแห่งการลดรายจ่าย   สร้างสุขภาพที่ดี  ให้ตนเองได้แน่เพราะ   สิ่งที่เราได้กินปลอดภัย  .... แน่นอน   รับประกันแต่คนส่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1194 , 12:02:33 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วัวพันตับมหกรรมการประกวดโคพันธ์ดี ปี 2552 นับเป็นการจัดงานมานานมากปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 14 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาลัยชื่อดังทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตบัณฑิต คุณภาพดี ทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ป้อนสู่สังคมมานานนับทศวรรษ นี่คืองานประกวดโคที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ผู้คนในแวดวงปศุสัตว์ รู้จักชื่อเลียงและยอมรับในคุณภาพของงานได้ตามมาตรฐานสากลทุกประการ ปริญญา   ภูสิงห์ หนุ่มหุ่นระหงมาดคาบอยจากแดนที....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1814 , 10:21:23 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตร พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยคัดเลือกจากข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ จากทั่วประเทศ  จำนวน   26  คน เข้าร่วมพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมการสู่การเป็น ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ กรมการพัฒนาชุมชน  และ ของ  ก.พ  ด้วย                หลักสูตร ดังกล่าว ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ  ต้องมาร่วมเตรียมการพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตร ดังนี้      ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 5533 , 12:28:04 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ขี้กลาก เช้าวันหนึ่ง หลังจากเขาตื่นนอนขึ้นมา อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน เตรียมตัวไปทำงานตามปกติ สิ่งผิดปกติได้บังเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอย่างที่มิเคยคาดคิดมาก่อน รอยจ้ำสีแดงๆ คล้ายผื่นขนาดเท่าไข่ไก่ ปรากฏขึ้นที่บริเวณคอของเขา มองจากทางด้านหลังปรากฏชัดเจน มิได้แอบอยู่ในร่มผ้า หรือตำแหน่งมิดชิดแต่อย่างใด เขาครุ่นคิด....มองหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นเหตุเป็นผลอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้รึ...จะเป็น....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2668 , 12:01:38 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บรรยากาศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ณ บ้านรงระ  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์นายอำเภอปรางค์กู่กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนายนนทวัฒน์   โพธิ์ขาวพัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิทรรศการจักรยานขายผักผักสวนครัวนายจำรูญ  นาคนวล ผญบ.รงระการแสดงชุดเจอเยอเจายลบ้านรงระกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนายสมคิด  มุสิกอินทร์ หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1119 , 14:08:48 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดาวเทียมเขาเลียบ ๆ เคียง ๆ เมียงมอง ดูสินค้าในร้านจำหน่ายโทรทัศน์นานหลาบวัน ติดต่อกัน  โดยมิกล้าเอ่ยปากถามเจ้าของร้าน แต่อย่างใด  ในใจเขาตั้งเป้าหมายว่า จะเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ สีขนาด  14   นิ้ว  เก่าครำ   ซึ่งรับใช้ครอบครัวของนาน   มานาน  มากกว่า   5  ปี   แล้ว  ปีนี้  ที่บ้าน  ได้ผลผลิตจากการทำนา  มากกว่าปีก่อน ด้วยนำท่าอุดมสมบูรณ์   มาถูกที่ถูกเวลา ฝนต้องต้องตามฤดูกาลรับกับ  ช่วงการผลิตที่ลงตั....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2552
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 2402 , 13:28:37 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                    อำเภอปรางค์กู่ ได้ริเริ่มโครงการ พัฒนาต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  สุขพอดีมีพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๒  วันนี้ไปดำเนินกิจกรรม   ณ   บ้านหนองเวียงหมู่ที่ ๖ ตำบลดู่   อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ                        นายนนทวัฒน์   โพธิ์ขาว   พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายฉลอง  บุญช่วย  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยนายสรรณ์ญา   กระสังข์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติ....

อ่านต่อ


/3
<< สิงหาคม 2022 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]