*/
  • someone_in_somewhere
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2011-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 82
  • จำนวนผู้ชม : 96787
  • จำนวนผู้โหวต : 12
  • ส่ง msg :
  • โหวต 12 คน
<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 935 , 08:01:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                   "ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนด บัณฑิต มีกรรมเป็นเครื่องกำหนด ปัญญางดงามในความประพฤติเนืองๆ   ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการเป็นไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบว่าเป็นคนพาล ... บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 762 , 18:12:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  ถ้าอยากรู้ว่าบุคคลใดภพหน้าจะเป็นเปรตหรือไม่  ก็น่าลองตรวจดูดังนี้              1. เป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ำรวยและสูงกว่าตน   ดูถูกดูแคลนคนยากจนและต่ำกว่าตน 2. ตระหนี่ไม่ทำทาน  และยังกีดกันคนที่จะทำทาน 3. นำทรัพย์สินของพระภิกษุและส่วนรวมมาเป็นของตน 4. ติฉินนินทา  กล่าวร้ายพระ และครูบาอาจารย์ของตน 5. ยุยงสงฆ์และหมู่คณะให้แตกกัน 6. ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อทำลายเด็กในครรภ์ 7. แช่งด่าคนที่ทำบุญและทำคว....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2558
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 918 , 18:07:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

พระประธานภายในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามฯ   ชาวบ้านสาละ(สาเลยยกะ) ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ ตรัสตอบว่า พวกที่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ...ไม่ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา 4 อย่าง ทางใจ 3 อย่าง (อกุศลกรรมบถ 10) ไม่ประพฤติธรรม ทางกาย ๓ อย่าง คือ1.ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 614 , 17:10:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                 ลักษณะของบุญ             บุญมีลักษณะที่จะเข้าใจได้ง่าย ๆ อยู่ 3 ประการ คือ   ก. เมื่อกล่าวถึงเหตุของบุญ  ได้แก่  การทำความดีทุกอย่าง   ข.  เมื่อกล่าวถึงผลของบุญ  ได้แก่  ความสุขกายใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไป   ค. เมื่อกล่าวถึงสภาพของจิต  ได้แก่  จิตใจที่สะอาดผ่องใส                       เพราะฉะนั้น  บุญก็คือการทำความดี  อันเป็นเหตุทำจิตของตนให้ผ่องใสสะอาด    ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 402 , 11:01:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                                              เหตุแห่งความล้มเหลว                                             1. ไม่เข้าใจผู้อื่น                                   2. ไม่รู้จักประมาณตน                        3. ไม่เดียงสาต่องาน                             4.ไม่มีสำนึกผิดชอบ                        5. โลภ โม โทสัน                                  6. ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 606 , 11:11:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                      วสลสูตร(ว่าด้วยคนเลวหรือคนถ่อย)                             พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่ภารทวาชพราหมณ์ผู้บูชาไฟ  ถึงเรื่องคนเลวหรือคนถ่อย  และธรรมะที่ทำให้คนเลว ดังต่อไปนี้                                 ๑. คนมักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู่อย่างเลว มีทิฐิวิบัติ และ                          มีมายา พึงรู้ว่าเป็นคนถ่อย                ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2554
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 633 , 11:20:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเหตุที่ทำให้มาตุคาม(ผู้หญิง)มีรูปทราม  ยากจน  ต่ำศักดิ์ พระพุทธองค์ตรัสตอบพระนางมัลลิกาว่า1.มาตุคามผู้มักโกรธ  ไม่ให้ทาน  มีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปทราม  ยากจน  มีศักดิ์น้อย2.มาตุคามผู้มักโกรธ   แต่ให้ทาน  ไม่มีใจริษยาจะเป....

อ่านต่อ


/1