• shukur
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-07-26
  • จำนวนเรื่อง : 910
  • จำนวนผู้ชม : 755968
  • ส่ง msg :
  • โหวต 92 คน
shukur
shukur din-a
Permalink : http://www.oknation.net/blog/shukur
วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2554
Posted by shukur , ผู้อ่าน : 1905 , 23:23:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันอีด  พลังทางจิตวิญญาณ และสังคมสงเคราะห์ 
[email protected]
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

 ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสฑูตมูฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่านพร้อมทั้งสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

 ไม่วันที่ 31 สิหาคมหรือ 1 กันยายน ศกนี้ จะเป็นวันอีดิลฟิฏรฺ(ฉลองหลังถือศีลอด) ของชาวมุสลิม

 วันอีดเป็นวันสำคัญของประชาชาติมุสลิมทั่วโลกซึ่งมีขึ้นเมื่อ 1400 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 วัน คือวันอีดิ้ลฟิฏรฺ และวันอีดิ้ลอัฎฮา

โดยท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด ได้กล่าวไว้

قال أنس -رضي الله عنه-: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى . النسائي

ความว่า "อัลลอฮฺทรงเปลี่ยนสองวันนี้ (ที่พวกท่านกำลังฉลองอยู่ตามประเพณีอาหรับโบราณ) ด้วยสองวันอันประเสริฐยิ่งกว่า คือ วันอีดิ้ลฟิฏรฺ และวันอีดิ้ลอัฎฮา"

 โดยที่ วันอีดิ้ลฟิฏรฺ นั้นจะมีขึ้นหลังจากถือศีลอด ในขณะวันอีดิ้ลอัฎฮาจะเป็นช่วงที่มุสลิมไปทำฮัจญ์ซึ่งจะห่างจากวันอีดิ้ลฟิฏรฺ สองเดือนสิบวัน

 สิ่งที่เราเห็นและทราบเป็นประจำก็คือการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดด้วยการละหมาด เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่สามารถผ่านบดทดสอบได้ตลอดหนึ่งเดือน เป็นการเสริมจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น แต่มีผู้คนน้อยมากที่ทราบว่าในวันดังกล่าวยังเป็นวันสังคมสงเคราะห์ของชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งคนยากคนจนตั้งตารอคอยนับปี กล่าวคือ

  ในคืนสุดท้ายหรือช่วงเช้าของวันอีด(ฮารีรายอ) จะเห็นชาวบ้านจำนวนมากจะออกจากบ้านไปหาคนยากจนหรือเจ้าหน้าที่มัสยิดเพื่อจ่ายซะกาตฟิฏเราะห์

         คำว่า ซะกาตฟิฏเราะฮฺ (ทานบังคับ) คือ ซะกาตที่จำเป็นจะต้องจ่ายอันเนื่องจากหมดภาระถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง เพียงแต่ผู้ที่จะเป็นผู้จ่ายนั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว และผู้อุปการะผู้อื่นโดยจ่ายเพื่อตัวเขา และเพื่อคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคน และคนที่ต้องรับผิดชอบด้วย

    สำหรับปริมาณที่ต้องจ่าย คนละ 1 ศออฺ (ในภาษาอาหรับ) หรือประมาณเกือบ 4 ลิตร ของอาหารหลักในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ในประเทศไทยคือ ข้าวสาร เป็นต้นโดยจะจ่ายให้คนยากจน หรือให้เจ้าหน้าที่เก็บซะกาตของมัสญิดก็ได้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตต่อไป

   ในขณะที่บางคนจะจ่ายซะกาตอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ซะกาตมาลหรือซะกาตทรัพย์สิน

  ซะกาตมาลหรือในภาษาไทยเรียกว่า  ซะกาตทรัพย์สินเป็นซะกาตที่มีการกำหนดเวลา และมีเงื่อนไขของจำนวน เก็บเฉพาะมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงจำนวนที่กำหนด ถ้ามีต่ำกว่า ไม่ต้องจ่ายซะกาต ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต มีดังนี้

1. โลหะเงินและทองคำ เงินสด เงินในบัญชี หุ้น สินค้า หากมีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 85 กรัม หรือประมาณ 5.66 บาท (ทองคำ 1 บาท หนัก 15 กรัม) เมื่อครบรอบปีต้องจ่ายซะกาต 2.5% จากทรัพย์สินเหล่านี้

2. ผลผลิตจากการเกษตร หากเป็นผลผลิตที่เกิดจากการใช้ระบบชลประทานที่ต้องลงทุน อัตราซะกาต คือ 5% หากไม่ใช้การชลประทานและอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว อัตราซะกาต คือ 10%

3. ปศุสัตว์ เช่น แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ เป็นต้น

4. ขุมทรัพย์ที่พบได้ในแผ่นดิน

อัตราการจ่ายซะกาตดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังตาราง

 

ตารางแสดงอัตราส่วนและพิกัดซะกาต

ชนิดทรัพย์สิน

พิกัดต่ำสุด

อัตราซะกาต

รอบปี

ทองคำ เงิน เงินออม ค่าจ้าง หุ้น ส่วนแบ่งและทรัพย์สินเพื่อการทำธุรกิจค้าขาย

ทองคำน้ำหนัก 85 กรัม

2.5%

1 ปี

ปศุสัตว์

1) แพะ แกะ

 

2) วัว ควาย

 

3) อูฐ

 

40  ตัว (ต่ำสุด)

400 ตัว (สูงสุด)

30 ตัว (ต่ำสุด)

120 ตัว (สูงสุด)

25 ตัว (ต่ำสุด)

120 ตัว (สูงสุด)

 

1 ตัว

4 ตัว

1 ตัว

4 ตัว

1 ตัว

2 ตัว

 

 

 

1 ปี

ผลผลิตจากการเพาะปลูก

700 กิโลกรัม

10% (ในกรณีใช้น้ำฝน)

5% (กรณีใช้น้ำจากการชลประทาน)

-

ทรัพย์สินที่ค้นพบ

พิจารณาตามพิกัดทองคำ

20 %

-

 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วันอีด จะเป็นวันสังคมสงเคราะห์ให้กับสังคมถือเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐได้อย่างมาก

 อันเนื่องมาจากซะกาตจะทำหน้าที่อุดช่องว่างระหว่างรายได้ในสังคมให้แคบลงในที่สุด  กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำสามารถตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของตนโดยผ่านการจัดสรรรายได้ ซึ่งซะกาตทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการสะสมทรัพย์สิน ทรัพย์สินจะหมุนเวียน ไม่สะสมในมือของคนไม่กี่คน แต่ต้องกระจายออกไปเพื่อทุกฝ่ายที่มีความจำเป็นในทรัพย์สินนั้นได้มีโอกาสสัมผัสถึงความอิ่มเอิบ โดยผลจากตัวทวีซะกาตที่มีต่อผู้รับซะกาต คือ การมีกำลังซื้อที่มากขึ้น โดยสิ่งนี้จะเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าในตลาดจะเพิ่มขึ้น อุปสงค์ส่วนเกินจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะทำให้เกิดมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้การว่าจ้างทำงานมากขึ้น อุปสงค์ต่อแรงงานก็จะเพิ่มขึ้น มาตรฐานการครองชีพในระยะยาวก็จะดีขึ้น ส่วนผลที่มีต่อผู้จ่ายซะกาต เป็นในแง่ของประโยชน์ในรูปของรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของรัฐ ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนซะกาตของผู้จ่ายซะกาตก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับผลที่มีต่อรัฐ คือ การได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่า จนสามารถจัดสรรซะกาตได้มากกว่าเดิม ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนแคบลง

 ในขณะเดียวกันซะกาตจะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลและเสถียรภาพทางด้านการเงินได้อย่างอัตโนมัติ ผลของซะกาตเหมือนกับผลของภาษีรายได้ที่กำหนดไว้แน่นอน หลักประกันการว่างงานและฐานราคาต่ำสุด บทบาทของซะกาตในฐานะนี้สามารถเห็นได้จากสภาพเศรษฐกิจสองด้าน นั่นคือ ช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองกับตกต่ำ

 สุดท้ายขอประณามเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่ผู้ที่ฆ่าพระทำลายทรัพย์สินของวัด ผู้ บริสุทธิ์ในนามศาสนาเพราะเป็นการขัดคำสั่งท่านศาสนฑูตที่ได้เน้นย้ำไว้อย่าง มากคือ อย่าฆ่าสตรี เด็ก คนแก่ หรือนักบวชที่อยู่ในโบสถ์ของเขา และห้ามตัดต้นไม้

 หวัง ว่าศาสนธรรมและสันติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายเท่านั้น แต่เป็นวิถีทางที่สำคัญในการอยู่ร่วมอย่างสันติ และขอดุอาอ์(พร)จากอัลลอฮซุบฮานะฮุ วะ ตะอาลาโปรดทรงรวมพลังของพวกเราให้อยู่บนทางนำ และรวมหัวใจของพวกเราอยู่บนความรักฉันท์พี่น้อง รวมทั้งขอให้ความมุ่งมั่นของพวกเราอยู่บนการงานที่ดี 

 ขอ ให้พระองค์ทรงทำให้วันนี้ของพวกเราดีกว่าเมื่อวาน ให้พรุ่งนี้ของพวกเราดีกว่าวันนี้ แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินและทรงอยู่ใกล้ และนำความสงบสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งประเทศชาติทั้งมวลด้วยเทอญ สุขสวัสดี...วันตรุษอีดดิลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราชที่ 1432...อามีน

 และจะโชคดีเพิ่มขึ้นอีก หากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะประกาศให้พี่น้องข้าราชการมุสลิมทั่วประเทศไทยได้หยุดอาจโดยลา(โดยไม่คิดวันลา) หรือไม่ต้องลาในวันวันตรุษอีดดิลฟิตรี เหมือนกับกระทรวงกลาโหมที่ประกาศนำร่องไปแล้ว

 

 

หมายเหตุ หนังสืออนุมัติจากกระทรวงกลาโหม

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
shukur วันที่ : 28/08/2011 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur

วันอีดสามสิบหรือสามสิบเอ็ดสิงหาครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
shukur วันที่ : 28/08/2011 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur

วันอีดสามสิบหรือสามสิบเอ็ดสิงหาครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]