คนคิดคนเขียน
ขบคิดเรื่องรอบตัว ถ่ายทอดมาเป้นเรื่องราว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sinesanddy2528
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563
Posted by ยี่สิบแปดกันยา , ผู้อ่าน : 392 , 14:22:35 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างในชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ ความวิตกกังวลในอนาคตที่ไม่แน่นอน และมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา สร้างผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยืดเยื้อมานานหลายเดือน 

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการระดมความคิดระหว่างประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(ซีพี) นำทีมโดยนายสุภกิต  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส นายอดิเรก  ศรีประทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร CPF   และผู้บริหารเครือซีพีจาก บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.สยามแม็คโคร เพื่อหารือข้อเสนอของเครือซีพีเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็งและช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ และยกระดับการศึกษาไทยแล้ว   นอกจากคณะกรรมาธิการจะได้รับข้อเสนอของเครือซีพีเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็งและช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ และยกระดับการศึกษาไทยแล้ว

ซึ่งทางเครือซีพียังได้ชี้แนวทางถึงสิ่งที่แต่ละองค์กรควรตระหนักคือ คิดหาแนวทางเพื่อสร้างความเติบโตธุรกิจในองค์กรให้มีความยั่งยืน และสามารถก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไปได โดยสิ่งที่ประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การเตรียมการเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องรักษาความเชื่อมั่นและประคองระบบสังคม วิถีชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ได้ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องไม่ล้มหายตายจากไปและจะต้องรักษาการจ้างงาน เพื่อให้ประชาชนยังคงมีรายได้เลี้ยงชีพ และอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร หรือแม้กระทั่งคนว่างงานจะยังคงมีรายได้เพียงพอในการยังชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประเทศไทยต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว 

 

 

1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรให้มีรายได้อย่างเพียงพอ โดยใช้ภาคการเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบ 4 ประสาน ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือ 4 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร เพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับรายได้ และพลิกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจฐานราก

2.โครงการปลูกน้ำ คือ การนำที่ดินที่มีน้ำท่วมทุกปีและยามแล้งก็แห้งแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ มาทำการขุดบ่อลักษณะแก้มลิง และมีการบริหารจัดการขายน้ำให้เกษตรกรในราคาถูก นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้พื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม

3. เชื่อมโยงความปลอดภัยสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยว  จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้เห็นว่าระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็งอย่างมาก ไทยมีแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่เก่งมาก หลังวิกฤติโควิด-19 การท่องเที่ยวจะขยายตัวมหาศาลเพราะผู้คนไม่จำเป็นต้องทำงานแค่ในออฟฟิศหรือในสถานที่ทำงาน แต่เป็นการเที่ยวไปทำงานไป แต่ทั้งนี้ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเชื่อมโยงความปลอดภัยในสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยว

4. ดึงคนเก่งจากทั่วโลก  ประเทศไทยต้องวางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เปิดรับนักลงทุน ดึงดูดคนเก่ง นักธุรกิจ หรือนักวิทยาศาสตร์ประมาณ 5 ล้านคน แล้วปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนสิทธิประโยชน์บางอย่าง เพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มภาษีให้ประเทศได้กว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปีอีกด้วย คนเหล่านี้จะมาช่วยสร้างงาน ช่วยในด้านการพัฒนาซึ่งการผสมผสานคนเก่งของไทยกับคนเก่งจากต่างชาติจะเกิดเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สามารถสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทย

 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรเปลี่ยนภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสด้วยการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

1. จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล

 ควบคุม ป้องกัน และรักษา โดยการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล ตลอดจนการจัดทำระบบแสดงผลตามพื้นที่ การใช้บริการเทคโนโลยีมากและหลากหลายขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่าการจัดการข้อมูลอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเดิม ดังนั้นการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ของประชากรทุกคน และทุกนิติบุคคลในประเทศจึงมีความสำคัญ ทำให้มีข้อมูลในทุกมิติ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน ด้านการหา ความรู้ ด้านการจ้างงาน

 

2. ปลดล็อกอุปสรรคต่างๆ เพื่อความคล่องตัว

 ความต่อเนื่องของธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าได้ภายใต้ระเบียบ เงื่อนไข ขั้นตอนแบบเดิม ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การแก้กฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-GOV) ดิจิทัลไอดี (Digital ID) ที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน ระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ (Online KYC) การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) การทำสัญญาออนไลน์ (Smart Contract) เพื่อมาทดแทนการใช้กระดาษซึ่งปัจจุบันกฎระเบียบ และกฎหมายยังติดขัดอยู่หลายส่วน ดังนั้นควรใช้วิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารและโซลูชั่นที่รองรับการทำงานได้จากทุกที่ (Work at Home) จะทำให้นักธุรกิจจากทั่วโลกสามารถเดินทางมาทำงานในประเทศไทย ดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ The New Normal ของการทำธุรกิจและการกลับมาเปิดตัวใหม่อีกครั้งของธุรกิจต่าง ๆ

 

 3. การจ้างงานและพัฒนาคน 

การจ้างงานและพัฒนาคน รัฐบาลควรเตรียมคนเพื่ออนาคต โดยสร้างมาตรการสนับสนุนบัณฑิตจบใหม่ เฉลี่ยปีละกว่า 5.2 แสนคนทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์นี้เน้นการสร้างความรู้ทางดิจิทัล และสมรรถนะทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนผ่านโครงการ Future Skilling เพื่อยกระดับทักษะของคนไทยทั้งประเทศ โดยให้ทุนการศึกษากับคนไทยทุกคน เพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงทะเบียนเรียน และเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ในการดำรงชีพเพื่อรองรับงานในรูปแบบใหม่ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการศึกษาในประเทศให้ทำหลักสูตรออนไลน์

 

4.สร้างความเชื่อมั่นในตลาดการค้าและการลงทุน 

 ความมั่นใจในตลาดทุน รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน ตลาดการค้าและการลงทุน เพิ่มสร้างสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เช่น สตาร์ตอัพ ธุรกิจ SMEs ที่อาจขาดสภาพคล่อง โดยการระดมทุนและจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ให้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนรายได้ที่ขาดช่วง ขาดกระแสเงินสด และให้สามารถรักษาพนักงานของบริษัทตนไว้ได้

 

5. เศรษฐกิจใหม่ (Economic Reform)

ควรมีการลงทุนเพื่ออนาคต เตรียมรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤติ ได้แก่ เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farming) และการทำการค้าออนไลน์ (e–Commerce) รวมถึงการวางแผนพื้นที่การเพาะปลูก (Agrimap/Zoning) การพัฒนาระบบชลประทาน (Digital Irrigation) ให้พื้นที่การเกษตรเข้าถึงน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้อาจต้องมีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่จะดึงดูดบุคลากร ผู้มีความรู้และนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก การออกแบบเมืองที่มีความปลอดภัยปลอดเชื้อ การป้องกันด้านสาธารณสุข (Preventive Healthcare) การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เน้นสุขภาพไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

 

เรียบเรียงจาก :ฐานเศรษฐกิจ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Chaoying วันที่ : 25/08/2020 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ดีใจและภูมิใจ ที่ไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับแรก ติดกัน สองปีแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]