คนคิดคนเขียน
ขบคิดเรื่องรอบตัว ถ่ายทอดมาเป้นเรื่องราว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sinesanddy2528
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
Posted by ยี่สิบแปดกันยา , ผู้อ่าน : 403 , 15:27:34 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลายเป็นประเด็นเดือดกระฉ่อนโซเชียล เมื่อทาง ครม.มีมติเห็นชอบมาตการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเพื่อพำนักและลงทุนระยะยาวในประเทศไทย นำไปสู่วาทกรรมโจมตีรัฐบาลว่าเป็นการประเคนสมบัติให้ต่างชาติมายึดครองผืนแผ่นดินไทย

เรื่องนี้เริ่มต้นจาก ที่ทาง ครม. มีมติเห็นชอบมาตการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเพื่อพำนักและลงทุนระยะยาวในประเทศไทย เป้าหมายก็เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะดี หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาอยู่ประเทศไทย เพื่อช่วยดึงกำลังซื้อ และถ่ายทอดความรู้ทักษะขั้นสูงให้กับแรงงานไทย ให้มีความสามารถทัดเทียมระดับโลก

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ก่อให้เกิดการถกเถียงกันถึงในสังคมว่า นโยบายดังกล่าวจะพาประเทศไทยฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ถูกกระทบจากโควิด-19 หรือจะเป็นจังหวะให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยทรัพยากรในชาติ เรื่องดังกล่าวต้องคิดให้รอบด้าน ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอย่างถ้วนถี่อีกครั้ง เพราะเกี่ยวข้องในแง่กฏหมายหลายข้อ ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ใดๆทั้งสิ้น โดยมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยนั้น ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มคนเหล่านี้ คือเหล่าเศรษฐีที่มัก เดินทางบ่อย ใช้ชีวิตอยู่ในหลายประเทศ และมีทรัพย์สินอยู่ทั่วโลก

      คุณสมบัติขอวีซ่า

 • ต้องลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หรือในอสังหาริมทรัพย์
 • มีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 • มีทรัพย์สินขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

     คุณสมบัติขอวีซ่า

 • ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีรายได้สำหรับการเกษียณอายุที่มั่นคงเป็นประจำจากต่างประเทศ
 • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ ในอสังหาริมทรัพย์
 • มีรายได้ขั้นต่ำปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ มีรายได้ขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ทำงานให้กับนายจ้างในต่างประเทศ และสามารถทำงานทางไกลจากประเทศอื่นได้ มีรายได้ที่มั่นคงจากต่างประเทศมี 2 ประเภทย่อย

1.ผู้ประกอบอาชีพด้านดิจิทัล (Digital nomad)

2.พนักงานองค์กรขนาดใหญ่และใกล้จะเกษียณอายุ (Corp Program)

4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

     คุณสมบัติขอวีซ่า

 • มีประสบการณ์ทำงานทักษะสูง และจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานหน่วยงานของรัฐ หรือ เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน รายได้จากการลงทุน ปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

 

สิทธิประโยชน์ที่ต่างชาติ 4 กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ  

 •  ได้วีซ่าพำนักในประเทศไทยนาน 10 ปี รวมถึงผู้ติดตาม หรือคู่สมรสและบุตร
 •  สิทธิพิเศษอนุญาตทำงานอัตโนมัติ
 •  ได้รับสิทธิ์ครอบรองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในพื้นที่ๆกำหนด
 •  เสียภาษีอัตราก้าวหน้า  17% คงที่ เหมือนกับพื้นที่โครงการ EEC (ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ)

 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ

 • ดึงดูดผู้พำนักระยะยาวกว่า 1 ล้านล้านราย เข้าสู่ประเทศไทย
 • ใช้จ่ายในประเทศ 1 ล้านล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ย
 • มีเม็ดเงินจากการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท ประมาณจากการลงทุนจากกลุ่มประชากรโลกประมาณ 1 หมื่นคนและกลุ่มผู้เกษียณอายุ 8 หมื่นคน
 • รายได้ทางภาษี 7 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็น 180,000 ล้านบาทจากภาษีส่วนบุคคล 70,000 ล้านบาทจากภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 22,000 ล้านบาทจากภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุน

ซึ่งหากลงรายละเอียดจริงๆจะเห็นว่าคุณสมบัติที่ทางรัฐบาลกำหนดมา เป็นการสกรีนคนที่จะเข้ามาระดับนึง ไม่ใช่ว่าใครจะมาครอบครองที่ดินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจ 

 สรุปประเด็น 

 • ชาวต่างชาติที่จะสามารถถือครองมาซื้อบ้านในไทยได้ต้องเป็นกลุ่มคนต่างชาติใน 4 กลุ่มเป้าหมายข้างต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายสูง
 • ชาวต่างชาติสามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่ใช่คิดจะซื้อได้ในทำเลทั่วไป
 • รัฐบาลจะกำหนดพื้นที่เฉพาะอาจเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เฉกเช่นเดียวกับพื้นที่ อีอีซี เป็นต้น
 •  แนวคิดนี้ยังเป็นเพียงแค่การนำเสนอเพื่อพิจารณา ยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้ เพราะตอนนี้ ครม. เพิ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการภายใน 90 วัน
 • จะใช้วาทะกรรม “ขายชาติ” คงไม่ถูกต้องนัก เพราะประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศใช้วิธีนี้ได้ผลโดยเฉพาะสิงคโปร์ ตอนนี้เวียดนามก็ดึงคนเก่งด้วยวิธีนี้
 • หากมีผลบังคับใช้จริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ประเทศไทยมีความพร้อมหลายๆด้าน เชื่อว่าคนเก่งจะเลือกมาอยู่ที่ไทยมากกว่าที่อื่น เพราะพื้นฐานของเราดี ยิ่งถ้าทำให้การเมืองเข้มแข็งชัดเจนกว่านี้ รับรองไม่เป็นรองชาติอื่น

 

อ้างอิง

https://www.springnews.co.th/news/815714

https://www.bangkokbiznews.com/news/960139

https://www.prachachat.net/politics/news-760688

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]