*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 396750
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 2373 , 20:39:18 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

บทความดีๆ ที่มีประโยชน์มากมาย ของ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง อ.ฐาปนา บุณยประวิตร บน Facebook http://www.facebook.com/SmartGrowthThailand  ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)ซึ่งผมนำมาตั้งชื่อ Blog ผมอีกบล็อกหนึ่งครับ เพราะตั้งใจจะนำข้อคิด ข้อเขียนของอาจารย์ทั้งจากใน Facebook ของอาจารย์ และในเว็บไซต์ของอาจารย์ http://asiamuseum.co.th/มานำเสนอเท่าที่จะเป็นไปได้ ความจริงหลายเรื่องที่อาจารย์เขียน โดยนำข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ หลาย Case Study ครับ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ดีๆ เกี่ยวกับผังเมืองในอนาคต ที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมหาศาล และแน่นอนทีเดียวหลายอย่าง ก็สามารถประยุกต์มาใช้ในประเทศไทยได้แน่นอน

 

เข้าสู่บทความ

การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการปรับปรุงผังแม่บทสวนหลวง ร. 9 จังหวัดภูเก็ต

โดย เทศบาลนครภูเก็ต 

ด้วยความร่วมมือของ  ชมรมสถาปนิกภูเก็ต , สมาคมการผังเมืองไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

 มาดูความร่วมมือของทุกฝ่ายในประชาคมชาวภูเก็ต เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงผังแม่บทสวนหลวง ร. 9 จังหวัดภูเก็ต

 

คณะที่ปรึกษาโครงการ 

            1. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  ประธานที่ปรึกษา

            2. นายกวี  ตันสุคตานนท์  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  ที่ปรึกษา

            3. นายถาวร  จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  ที่ปรึกษา

            4. นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ที่ปรึกษา

 

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  บรรยายแนวนโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะของเทศบาลนครภูเก็ตตามยุทธศาสตร์เมืองเขียว (Phuket Greenest City)  และกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็น

 

การบรรยายสรุปบทบาทสวนสาธารณะระดับเมืองและแนวทางการวางผังและออกแบบสวนหลวง ร. 9 จากซ้าย อ.ศิวพงศ์ ทองเจือ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร คุณยุทธการ จันทรกรานต์ คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์ และคุณศุภกร มนตรีวัฒน์

 

คณะทำงานวางผังและออกแบบผังแม่บท

1. นายฐาปนา บุณยประวิตร  อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย - นักผังเมือง

2. นายศุภกร มนตรีวัฒน์  ประธานชมรมสถาปนิกภูเก็ต –สถาปนิกผังเมือง

3. นายอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์ เลขานุการชมรมสถาปนิกภูเก็ต-ภูมิสถาปนิก

    กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเรียนทัล วิสต้า จำกัด

4. นายยุทธการ จันทรกรานต์  ฝ่ายวิชาการชมรมสถาปนิกภูเก็ต-สถาปนิก

     บริษัท โอเรียนทัล วิสต้า จำกัด

5. นายวุฒิศักดิ์ ภิญโญ  สถาปนิก บริษัท โอเรียนทัล วิสต้า จำกัด

6. นางสาวศรีจิรัชญ์  ไชยสาส์น  ภูมิสถาปนิก บริษัท โอเรียนทัล วิสต้า จำกัด

7. นายประดู่ เอี่ยมจิตต์ วิศวกร บริษัท โอเรียนทัล วิสต้า จำกัด

8. อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต-สถาปนิกผังเมือง

 

ความเป็นมาของโครงการปรับปรุงผังแม่บทสวนหลวง ร. 9 เทศบาลนครภูเก็ต

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมทรัพยากรธรณี ได้ทำการปรับปรุงที่ดินประทานบัตรที่ผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ รวมเนื้อที่ 352 ไร่ 0 งาน 59 ตารางวา  บริเวณถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน   หย่อนใจ เป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาการบุกรุกของประชาชน

และเพื่อส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์

มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี พ.ศ.2530

 

 

การปรับปรุงที่ดินดังกล่าวได้มี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำแผนแม่บทและแบบรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 – 2532 ซึ่งได้ทำพิธีเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 และมอบให้จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ต่อมาเทศบาลนครภูเก็ต ได้ทำการปรับปรุง   ภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ตามแผนแม่บทและแบบรายละเอียดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2541

ปัจจุบัน สวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถือเป็นสวนสาธารณะระดับเมือง ที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางด้านสุขภาวะของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง และรวมถึง บทบาทด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่เมือง แต่สภาพทางกายภาพ สภาพทางภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของสวนหลวง ร.๙ ยังไม่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่เหล่านี้ เทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใหม่ โดยความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพท้องถิ่น ได้แก่ ชมรมสถาปนิกภูเก็ต สมาคมการผังเมืองไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตในการดำเนินโครงการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเป็นการใช้สวนสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพและความต้องการของเมือง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  เสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริเวณโดยรอบและเกิดความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะแห่งนี้ รวมถึงเพื่อแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองยั่งยืนของภูเก็ตต่อไป

วัตถุประสงค์            

1. เพื่อปรับปรุงการใช้งานและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสวนสาธารณะระดับเมือง

2. เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึง สุขภาวะของประชาชน

3. เพื่อให้ มีสภาพทางกายภาพ สภาพทางภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ

4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและตัดสินใจในกระบวนการปรับปรุงโครงการ

5. เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ของกรมทรัพยกรธรณีต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ     

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 - เดือน ธันวาคม 2556

พื้นที่ดำเนินการ

352 ไร่ 0 งาน 59 ตารางวา 

 

 

วิธีดำเนินการ

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อวางกรอบแนวคิด รูปแบบ และวิธีดำเนินการ

2. ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดวางผังสวนสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สวนจตุจักร สวนรถไฟ สวนลุมพินี ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

3. นำผังแม่บทเดิมมาเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนปรับปรุง

4. สำรวจรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 3 ครั้ง

     (1) รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ในเดือน ตุลาคม 2556 เพื่อนำผลที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น ในครั้งที่ 1 มาเป็นกรอบในการปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ

     (2) รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในเดือน พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำเสนอรูปแบบหลังการปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ

     (3) รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2556 เพื่อนำเสนอรูปแบบผังการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะฉบับสมบูรณ์ และลงมติให้ความเห็นชอบ

5. นำรูปแบบผังการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะฉบับสมบูรณ์ มาเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง โดยบรรจุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงต่อไป

 

ชมบรรยายกาศการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ครั้งที่ 1 

 

ผู้นำชุมชนและประชาชนลงทะเบียนร่วมงานและรับแบบสอบถาม

 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมการวาดภาพสวนหลวงกับเหล่านักเรียนและเยาวชน

 

คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์ บรรยายแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับสวนหลวง

 

คณะวิทยากร จากซ้าย คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์ คุณยุทธการ จันทรกรานต์ และอ.ฐาปนา บุณยประวิตร

 

อ.ฐาปนา บุณยประวิตร บรรยายบทบาทสวนสาธารณะในการยกระดับสุขภาพประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 

 

อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ บรรยายแนวทางในการปฏิบัติการ Hand-on Public Workshop เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนหลวง

 

คุณยุทธการ จันทรกรานต์ อธิบายรายละเอียดการปฏิบัติการ Hand-on Public Workshop

 

คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์บรรยายสภาพปัจจุบันของสวนหลวงพร้อมเสนอแบบร่างผังแม่บทการปรับปรุงฟื้นฟู

 

ตัวแทนชุมชนและผู้ใช้บริการสวนหลวงร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงผังแม่บทสวนหลวง ร.9

 

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงผังแม่บทครั้งที่ 2 เทศบาลฯได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น.

 

สำหรับท่านที่สนใจแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการปรับปรุงผังแม่บทสวนหลวง ร. 9 ขอกด like เพจ Suan Luang Society ตาม link:

https://www.facebook.com/pages/Suan-Luang-Society/517578664992260

 

ท่านใดสนใจแนวความคิด Smart Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage กับอาจารย์ได้ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน