*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 397180
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< ธันวาคม 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 2559 , 00:48:15 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

พัฒนาการการผังเมืองไทยยุคใหม่ของไทยเริ่มขึ้นแล้วในงานสัมมนา

2013 Planning Conference:

Transit-Oriented Development

โดย สมาคมการผังเมืองไทยและ Smart Growth Thailand

และร่วมการสัมมนาโดย 60 องค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวางผังและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง องค์กรผู้ให้บริการรถไฟฟ้า องค์กรพัฒนาทรัพย์สินของรัฐฯ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรวิชาชีพต่างๆ

 

พัฒนาการที่กล่าวถึง ประกอบด้วย

ประการแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการขนส่งมวลชนให้ความสนใจแนวคิดและเกณฑ์การวางผังและออกแบบเมืองที่ใช้เกณฑ์ผังเมืองเป็นตัวนำในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ต่างจากแนวทางเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติซึ่งใช้เกณฑ์ด้านวิศวกรรมขนส่งเป็นธงนำในการวางผัง

ประการที่สอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มยอมรับแนวทางการใช้ “การขนส่งมวลชน” และการ “พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน” เป็นกลยุทธ์หลักในการ “เปลี่ยนแปลงเมือง”

ประการที่สาม ผู้ร่วมการสัมมนาต่างเข้าใจตรงกันว่า “ระบบการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน” ที่เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) กำหนดไว้นั้นคือ “ระบบการสัญจรสีเขียว” ซึ่งได้แก่ การเข้าถึงด้วยการเดินและการใช้จักรยาน ไม่ใช่การเข้าถึงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล

ประการที่สี่  ผู้ร่วมการสัมมนาต่างเข้าใจตรงกันว่า  ทุกครั้งที่มีการลงทุนระบบขนส่งมวลชน  จะต้องมี ”การศึกษาและวางผังพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน” พร้อมไปด้วยกันเสมอ

นี่คือพัฒนาการของวงการผังที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วในวงวิชาการผังเมืองของไทย

 

การสัมมนาวิชาการผังเมืองของสมาคมการผังเมืองไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ. ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีผู้ร่วมการประชุม 202 คน แบ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจจำนวน 186 คน ผู้ได้รับเชิญและวิทยากร จำนวน 16 คน โดยนายพิชัย เครือชัยพินิต นายกสมาคมการผังเมืองไทยเป็นประธานการประชุม  

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทยถ่ายภาพร่วมกัน 

 

ภาพการลงทะเบียนของผู้ร่วมการสัมมนา

 

ภาพการลงทะเบียนของผู้ร่วมการสัมมนา

 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองไทย (TCCP Planner) ถ่ายภาพร่วมกับนายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

 

นายพิชัย เครือชัยพินิต นายกสมาคมการผังเมืองไทย กล่าวเปิดการสัมมนา

 

การบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะตัวแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

การบรรยายเรื่อง  เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตามแนวทาง Smart Growth โดยนายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

 

บรรยากาศการสัมมนาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 

บรรยากาศการสัมมนาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดรูปที่ดินและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

 

การบรรยายเรื่อง แนวทางการออกแบบระบบขนส่งมวลชนและการวิเคราะห์โครงการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมจราจร คณะวิศววกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การบรรยายเรื่อง แนวทางการวางผังและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์  หัวหน้าสาขาการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

การบรรยายเรื่อง การวางผังพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดย ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การเสวนาเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย.นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกอง กองบริหารโครงการเชิงพาณิชย์ การเคหะแห่งชาติ นายฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ และนายฉัตรศิริ ธรรมารมณ์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ ดำเนินการเสวนาโดย นายศักดา อรุณี กรรมการสมาคมการผังเมืองไทย

 

ผู้ร่วมการสัมมนาส่วนหนึ่งบันทึกภาพร่วมกัน

 

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ่ายภาพร่วมกัน

 

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถ่ายภาพร่วมกัน

 

ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณะกรรมการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองไทยสนทนากับผู้ร่วมการสัมมนา

 

นายพิชัย เครือชัยพินิต นายกสมาคมการผังเมืองไทย หารือแนวทางการนำแนวคิด TOD ร่วมกับอาจารย์กวิน ชุติมา จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

 

บรรยากาศขณะพักรับประทานอาหารว่าง

 

บรรยากาศขณะพักรับประทานอาหารว่าง

 

ตัวแทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

 

คณะกรรมการสมาคมสรุปผลการสัมมนาช่วงเที่ยงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการบรรยาย

 

คณะกรรมการสมาคมการผังเมืองไทย ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากซ้ายไปขวา พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรัตน์ ภัทรภูติ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ คณะทำงานยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองไทย นายพิชัย เครือชัยพินิต นายกสมาคมการผังเมืองไทย  อาจารย์สำราญ มีสมจิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครในฐานะคณะทำงานยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองไทย นายปกรณ์ เทพจร กรรมการสมาคมการผังเมืองไทย ดร.วิทยา เรืองฤทธ์ กรรมการวิชาการ สมาคมการผังเมืองไทย และดร.โสภณ พรโชดชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

 

การบรรยายเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกในชุมชนเมือง โดยอาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

นายอาสา ทองธรรมชาติ กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง บรรยายเรื่อง การวางผังพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 

การบรรยายเรื่อง แนวโน้มการเติบโตของอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน โดย ดร.โสภณ พรโชดชัย

 

การบรรยายเรื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเสนอข้อคิดเห็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าและย่านพาณิชยกรรมรอบสถานีขนส่งมวลชน

 

นายสุรัตน์ ภัทรภูติ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลาร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนากายภาพเมืองและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจักรยาน

 

อาจารย์สำราญ มีสมจิต  ในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มเมืองจักรยานให้ข้อคิดเห็นระบบการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชนด้วยทางจักรยานและการเดิน

 

หมายเหตุ  ถ้ามีสิ่งบกพร่องอย่างไรในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สมาคมฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้

 

พบการสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ปี 2557 เดือนเมษายน ปีหน้า

กับการประชุมครั้งแรกของไทย

“การวางผังและออกแบบเมืองเขียว”

2014 Planning Conference: Greenest City

 

สมาคมการผังเมืองไทย  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิชาการทุกสาขาร่วมเสนอหัวข้อและแจ้งความประสงค์ร่วมการบรรยายหรือเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาครั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน