*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 397172
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2557
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 1611 , 22:54:53 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra: [email protected])

       Smart Growth Thailand Institute

 

บทความของ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ( Facebook   https://www.facebook.com/SmartGrowthThailand  )   ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และในเว็บไซต์ http://asiamuseum.co.th/

 

เข้าสู่บทความ

ความนำ

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานส่วนกลางองค์กรแรกที่มีความกล้าหาญในการนำนวตกรรมด้านผังเมืองและการออกแบบเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) ประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติ  โดยนำมาใช้ในการวางผังแม่บทและออกแบบโครงการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ความกล้าหาญในการนำองค์กรสู่บริบทการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยในครั้งนี้จะทำให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำของภูมิภาคทั้งในกลุ่มประเทศ AEC และกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษหน้านี้อย่างแน่นอน

 

ภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรมพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า

บริเวณ Westland Town Center ของเมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา

ที่มา: ฐาปนา บุณยประวิตร (กุมภาพันธ์ 2557)

 

ประสบการณ์ในอดีต

นานมาแล้วที่ประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์) มีความสับสนในการนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาและออกแบบเมืองจากประเทศตะวันตกประยุกต์ใช้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ลงในวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเมือง  ทั้งๆ ที่แนวคิดนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นเพียงแค่วาทกรรมการผังเมืองที่ขาดรายละเอียดเชิงวิชาการ (ขอให้ท่านที่สนใจเข้าอ่านรายละเอียดข้อวิจารณ์ในหนังสือเรื่อง The Compact City: A Sustainable Urban Form? ฉบับที่มี Mike Jenks, Elizabeth Burton & Katie Williams เป็นบรรณาธิการ) หรือแม่แต่แนวคิด The Garden City ซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้นำมาใช้ในการวางผังเมืองในยุคกลางซึ่งแม้แต่ Urban Redevelopment Authority (URA) เองยังกล่าวถึงความไม่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายของความเป็นเมืองและแนวทางที่เด่นชัดในการวางผังและออกแบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวคิดนี้  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ทำให้ระบบการวางผังทางกายภาพของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ผิดเพี้ยนมาจนปัจจุบัน ผลที่เห็นได้ชัดได้แก่ ความระเกะระกะของกายภาพเมือง การรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมของที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินที่มีสภาพน้ำท่วมถึงเพื่อก่อสร้างโรงงานและจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย หรือแม่แต่การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อนุญาตให้มีพื้นที่หนาแน่นน้อยมีสัดส่วนเป็นจำนวนมากซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการกระจัดกระจายของเมืองและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ประชาชนมีความจำเป็นในการเดินทางและเพิ่มการใช้และครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

ภาพที่ว่างรอบสถานีรถไฟฟ้าของ Westland Town Center เมืองเดนเวอร์

อยู่ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเป็น Affordable Housing และ Commercial Mix Use

ที่มา: ฐาปนา บุณยประวิตร (กุมภาพันธ์ 2557)

 

 

 

ภาพ การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตต่อเนื่องจากย่านพาณิชยกรรมของเมือง แวนคูเวอร์

 

 

ภาพ ผู้เชี่ยวชาญ จากการเคหะร่วมบรรยาย

การสร้างเกณฑ์อาคารเขียวสำหรับที่อยู่อาศัยของ การเคหะแห่งชาติ

 

 

วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเมือง: ธงนำสู่ความสำเร็จของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและออกแบบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความยั่งยืนมาโดยตลอด ในปีนี้การเคหะแห่งชาติได้ตัดสินใจนำวิธีปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อทดลองปฏิบัติอย่างน้อยสองโครงการ โดยโครงการแรกได้นำกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ของการเติบโตอย่างชาญฉลาดประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงฟื้นฟูที่อยู่อาศัยขนาดกลางโดยใช้เทคนิคการปรับปรุงฟื้นฟูแบบเบ็ดเสร็จ (Infill) เพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของย่าน การผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารรอบสถานีรถไฟฟ้าซึ่งแบ่งน้ำหนักการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมพาณิชยกรรมในสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยสำหรับที่ดินที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจในอนาคต  การเพิ่มกิจกรรมการบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมกับประชากรที่อยู่อาศัยหรือมีถิ่นทำงานในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ การปรับเปลี่ยนแนวทางการออกแบบอาคารพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนใน generation Y และคนในรุ่น millennium  การส่งเสริมความหนาแน่นของผู้ใช้ประโยชน์ในโครงการ การสร้างระบบการสัญจรที่เน้นการเป็นชุมชนแห่งการเดิน (Walkable Community) เป็นต้น

ส่วนอีกโครงการ  การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ในการวางผังแม่บทเพื่อพัฒนาโครงการที่ออกแบบตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่านหรือ LEED-ND ทั้งนี้ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาโครงการในที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์การพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ตามวัตถุประสงค์ในการยับยั้งการลดการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ในพื้นที่บริเวณโดยรอบด้วยกลยุทธ์การสร้างพื้นที่พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัย (New Downtown) ขึ้นใหม่ให้เป็นศูนย์ดึงดูดการพัฒนาตามแนวถนนที่กำลังแผ่ขยายอยู่ในขณะนี้ให้กลับมารวมอยู่ภายในศูนย์ที่สร้างขึ้น (ตามแนวทางการวางผังแม่บทและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองของ Galina Tachieva) และใช้แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลายระดับราคา (Affordable Housing) ที่เป็นอาคารเขียว (Green Building) ด้วยความร่วมมือของภาครัฐโดยการเคหะแห่งชาติในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่และภาคเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการค้าปลีก การโรงแรมและธุรกิจบริการ  รวมทั้งเจ้าของแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่รายรอบโครงการ  ทั้งนี้ แนวทางในการวางผังแม่บทและการออกแบบรายละเอียดต้องดำเนินตามเกณฑ์ของ Smart Codes และ LEED-ND อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเคหะแห่งชาติคาดหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการขนาดกลางถึงใหญ่และเป็นต้นแบบการของการพัฒนาพื้นที่ที่ใช้ศักยภาพของทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนในการพัฒนาโครงการที่ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วในต่างประเทศ

 

ความเป็นผู้นำในการพัฒนาเมือง

เกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้นำขององค์กรในการพัฒนาเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีอยู่หลายข้อ แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ การนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศลงสู่การปฏิบัติซึ่งต้องสามารถแจกแจงรายละเอียดโครงการได้อย่างครบถ้วน  โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการนำแนวคิดและทฤษฎีสำหรับการประยุกต์ใช้  เหตุผลและแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์โครงการ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดและการประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ผลจากการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตประชาชน  ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง  โดยเกณฑ์ตัวอย่างที่กล่าวมาจะเป็นข้อกำหนดในการศึกษาและวางผังสำหรับสองโครงการซึ่งจะทำให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรมในลักษณะของการพัฒนาย่านและเมืองในประเทศกลุ่ม AEC ในที่สุด

 

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage กับอาจารย์ได้ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

อ่านเนื้อเรื่อง “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

 

บน Facebook ตามลิ้งก์

 
 

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน