*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 393354
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< สิงหาคม 2014 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 2594 , 23:02:05 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กฎหมายอาคารเขียวสหภาพยุโรป: EU Green Building Law

บทความโดย

 

อาจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง                                                                                                                    

สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย/ นักเรียนทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน)

ระดับปริญญาเอกประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                                                                                                        

อีเมลล์: [email protected]

 

เกณฑ์ตามแนวคิดของการเติบโตของเมืองอย่างฉลาด (smart growth) ย่อมประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งทุกภาคส่วนตระหนักในการออกแบบพื้นที่ชุมชนเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชนเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการคำนึงถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง สังคมชุมชนเมือง และสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

แม้ว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานในพื้นที่ชุมชนเมือง อันเกิดมาจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมือง จะสามารถส่งผลเสียต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในพื้นที่ชุมชนเมืองกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ผ่านการวางแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ ก็ย่อมทำให้การพัฒนาเมืองมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการวางกรอบวิถึชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองรูปแบบใหม่ๆ (new urbanism) ที่รัฐ หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่น กำหนดขึ้นมาให้เอื้อต่อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนเมืองกับสิทธิของผู้คนด้านอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการเติบโตของเมือง เช่น สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งอย่างสะดวกสบาย สิทธิในการเดินทางโดยยวดยานพาหนะที่หลากหลาย และสิทธิชุมชนของผู้คนในท้องถิ่น เป็นต้น

เกณฑ์อาคารเขียว (green building standards) ก็ถือเป็นเกณฑ์สำคัญประการหนึ่ง ที่สอดรับกับมิติของการเติบโตของเมืองอย่างฉลาดและเอื้อต่อการวางกรอบการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเมือง ที่รัฐ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เป็น อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารหรือการใช้งานอาคารในอนาคต

เกณฑ์อาคารเขียวที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย อันได้รับการพัฒนามาจากสถาบันพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงทั้งหลายของโลก เช่น เกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design หรือเกณฑ์ LEED ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council - USGBC) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและเกณฑ์ Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method หรือเกณฑ์ BREEAM ของบริษัท Building Research Establishment Ltd ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป

 

รัฐ หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม และองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ของหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป ได้พยายามสร้างกรอบการประเมินอาคารและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ผ่านการกำหนดมาตรฐานอาคารเขียว เช่น เกณฑ์มาตรฐาน BREEAM New Construction Technical Manual 2011 ซึ่งหากเจ้าของอาคารหรือเจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้พัฒนาอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่ เจ้าของอาคารหรือเจ้าของโครงการ สามารถนำเอาอาคารหรือโครงการดังกล่าว มาเข้ารับการประเมินจากองค์กรวิชาชีพที่ดำเนินกิจกรรมรับประเมินอาคารเขียวหรือองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐให้ทำการประเมินอาคารเขียว

ทั้งนี้ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวนั้น นอกจากจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต่ำไปกว่ามาตรฐานอาคารทั่วไป (not as bad) แล้ว อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังต้องมีมาตรฐานที่ดีไปกว่า (notably better) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ภาพที่ 1: ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ได้นำเสนอหลักการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว เพื่อให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นำเอาหลักการต่างๆ ไปอนุวัติการ (implementation) เป็นกฎหมายอาคารเขียวในประเทศของตน หลักการใหม่ๆ ในกฎหมายฉบับนี้ เช่น เกณฑ์การตรวจมาตรฐานเครื่องทำน้ำร้อนในอาคาร (inspections of boilers) และเกณฑ์มาตรฐานเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร (air-conditioners)

อ้างอิง: European Economic and Social Committee, ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE (EPBD) (en), available online at http://www.eesc.europa.eu/?i=glossaries.en.sustainable-terms.21537

 

สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของธุรกิจที่มีสถานทำการ เจ้าของสถานบริการ ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือใช้บริการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการบัญญัติข้อบังคับสำหรับมาตรฐานอาคารเขียวในสหภาพยุโรป อาคารที่กำลังจะปลูกสร้างขึ้นมาใหม่หรืออาคารที่กำลังจะถูกปรับปรุง ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบและมีความเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของสหภาพยุโรปด้านอาคารเขียวที่ได้มีการบังคับใช้แล้ว ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาคารหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับสหภาพยุโรปเพื่อที่จะสามารถประกอบกิจกรรมอาคารของตน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวและให้ได้รับการรับรองอาคารเขียวจากองค์กรประเมินอาคารเขียวที่เกี่ยวข้อง

สหภาพยุโรปกำหนดเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญหลายประการ ที่ไม่เพียงส่งเสริมการใช้งานพลังงานและปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและมีประสิทธิแล้ว ยังได้กำหนดมาตรการหลายประการที่สร้างมาตรฐานอาคารเขียวยุโรป เพื่อให้รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกจัดทำกฎหมายภายในประเทศของตน ให้เป็นไปในแนวทางเดียว (harmonisation) และก่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) มาตรฐานอาคารเขียวภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่  ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) หรือ Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings

ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ได้เสนอเกณฑ์สำคัญหลายประการ ที่สร้างมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มาตรการหลักๆ ที่ได้นำเอามาบรรจุเอาไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การรับรองประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (Energy Performance Certificates) โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 500 m² ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารพาณิชย์และอาคารที่ทำการของส่วนราชการ ต้องผ่านการรับรอง Energy Performance Certificate หรือ EPC ก่อนที่จะทำการขาย ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือให้เช่า เกณฑ์การตรวจระบบปรับอากาศของอาคาร (Inspections of Air-Conditioning Systems) สำหรับระบบปรับอากาศที่มีขนาด 12 กิโลวัตต์ขึ้นไป และเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนในอาคาร (issue of advice on boilers) เป็นต้น

 

ภาพที่ 2: ระบบทำน้ำร้อนภายในอาคารของประเทศภูมิภาค ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ประเทศแถบยุโรปเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างยาวนาน จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยน้ำร้อนในการบริโภคในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ระบบทำน้ำร้อนภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอาคารโดยใช่เหตุก็ได้

อ้างอิง: Concerted Action EPBD, COMPLIANCE AND CONTROL IN INSPECTIONS: Context – why this Core Theme?, available online at http://www.epbd-ca.eu/themes/compliance-inspections

 

หากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนำเกณฑ์ตามข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานของอาคารไปอนุวัตรการ ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของเมืองอย่างฉลาดโดยตรง เพราะมาตรการต่างๆ ในข้อบังคับดังกล่าวย่อมทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในพื้นที่ชุมชนเมืองและลดภาวะโลกร้อนในระดับภูมิภาคยุโรป รวมไปถึงได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและได้ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการอาศัยและใช้งานอาคารเขียวที่เหมาะสมอีกด้วย

 

ภาพที่ 3: เป้าหมายของการบังคับใช้เครื่องมือทางกฎหมายใน ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร คือ มุ่งให้อาคารที่ผ่านการประเมินอาคารเขียวหรือจัดระดับอาคารเขียวแล้ว กลายเป็นอาคารที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือใช้ไฟฟ้าเกือบเป็นศูนย์ ภายปี 2021

อ้างอิง: European Network of Environmental Professionals, Sustainable Energy Week 2013: Energy efficiency: Europe lagging behind on low-energy buildings, available online at http://www.efaep.org/issue/energy-performance-buildings-directive

 

 

โปรดดูเพิ่มเติมใน: EUR-Lex, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0031

 

 

บทความเดียวกันเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์อื่นๆ

http://tatp.or.th/planning/leed.html

 

http://smartgrowthasia.com/planning/leed-2.html

 

 

ท่านใดสนใจแนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage กับอาจารย์ได้ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

อ่านเนื้อเรื่อง “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

บน Facebook ตามลิ้งก์

 

 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน