*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 393354
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< กันยายน 2014 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 3838 , 19:35:20 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

บทความ : ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge

โดย อาจารย์ ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง                                                                                                                                                   

สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย/ นักเรียนทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน)

ระดับปริญญาเอกประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                        

อีเมลล์: [email protected]

มหานครขนาดใหญ่ย่อมประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่เพียงจะต้องถูกออกแบบหรือวางผังเมืองให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่มหานครขนาดใหญ่ยังจะต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อประกอบกิจกรรมทางด้านธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีเสรีภาพในการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง (freedom of movement) โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะและการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว แต่ทว่า การ ที่ รัฐหรือท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษระดับมหานคร ปล่อยให้ประชาชนสามารถใช้ยวดยานพาหนะส่วนตัวโดยไม่จำกัดหรือไร้กลไกมาควบคุม ปริมาณยวดยานพาหนะของประชาชนแล้ว ย่อมอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีการจราจรที่แออัด (Urban Traffic Congestion) อันอาจนำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบในด้านลบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะ ส่วนตัวมาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองได้อย่างอิสระ เช่น มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถโดยสารส่วนบุคคล มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์อันก่อให้เกิดสภาวะที่มีเสียงรบกวน และการไร้ซึ่งความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ในกรณีมีประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้ทันท่วงทีกับสาธารณะภัยที่กำลังจะเกิดหรือได้เกิดขึ้นมาแล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการจราจรในพื้นที่ชุมชนเมือง การวางผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ จึงพยายามแสวงหามาตรการเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน มาบังคับใช้กับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่หรือมหานครขนาดใหญ่ หากประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่มหานครขนาดใหญ่ ประสงค์ที่จะนำยานพาหนะส่วนตัวมาสัญจรในพื้นที่การจราจรบริเวณมหานครขนาดใหญ่

มหานครลอนดอน (Greater London) ถือเป็นมหานครหนึ่งซึ่งเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดหรือรถติดมาเป็นเวลาช้านาน นั้นอาจะเป็นเพราะมหานครลอนดอนเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศ เพราะความที่ลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางราชการของประเทศ ประกอบกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกและเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานทางธุรกิจและห้างร้านขนาดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้คนจากภายในประเทศที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือผู้คนจากทั่วโลก อยากมาติดต่อราชการ ท่องเที่ยว ติดต่อทางธุรกิจและใช้บริการจากสถานบันเทิงหรือห้างร้านต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง

นอกจากนี้ การที่ลอนดอนมีพื้นที่ชุมชนเมืองและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจำนวนที่จำกัด ทำให้มหานครลอนดอนจึงต้องพยายามแสวงหาแนวทางหรือมาตรการที่อำนวยประโยชน์ต่อทั่วผู้ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ติดต่อธุรกิจ และติดต่อราชการในมหานครลอนดอนได้ ในขณะเดียวกันแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวต้องส่งผลดีต่อการจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองในระยะยาวกับได้สัดส่วนกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวลอนดอนและสิ่งแวดล้อมของมหานครลอนดอนที่จะต้องสูญเสียไป เพียงเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการสัญจรด้วยยวดยานพาหนะไปมาในพื้นที่ชุมชนเมืองมหานครลอนดอนของผู้ที่มาจากต่างถิ่น

ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงได้พยายามแสวงหาแนวทางที่สร้างสมดุล (balance) ระหว่างการใช้เสรีภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยวและพบปะติดต่อธุรกิจในพื้นที่ชุมชนเมืองกับความรับผิดชอบของประชาชน หากประชาชนที่นำเอารถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจปล่อยมลพิษได้ มาใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมือง อันทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานยานพาหนะดังกล่าว และมหานครลอนดอนอันเป็นท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (ระดับเทศมลฑลขนาดใหญ่) จำต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับระวังภัยกับป้องกันผลกระทบ อันเนื่องมาจากการนำเอายวดยานพาหนะที่สามารถก่อมลพิษทางเสียและมลพิษทางอากาศจากการนำเอามาสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมือง รวมไปถีงอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองมีการจราจรที่แออัดมากยิ่งขึ้น อันส่งผลเสียต่อทั้งผู้ที่อาศัยอย่ในพื้นที่มหานครลอนดอนและผู้ที่เข้ามาสัญจรในพื้นที่ลอนดอนเป็นการชั่วคราว

รัฐบาลอังกฤษได้พยายามหาแนวทางต่างๆ มาสร้างสมดุลดังกล่าว ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ Reuben Jacob Smeed นักสถิติการจราจรและนักวิจัยด้านการจราจรของอังกฤษ ได้ทำการศึกษาวิจัยข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการจราจรและข้อแนะนำที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจรที่สำคัญในเวลาต่อมา ศาสตราจารย์ Reuben ได้เสนอเอกสารวิจัยเรื่อง "Road Pricing: The Economic and Technical Possibilities" หรือเรียกสั้นๆว่า "Smeed Report" รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอหลักการของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานถนนในพื้นที่ชุมชนเมือง (road pricing) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางด่วนพิเศษหรือการใช้งานพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีปัญหารถติดบ่อยๆ ประชาชนที่ต้องการใช้งานพื้นที่เช่นว่านี้เป็นพิเศษหรือประชาชนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นที่สร้างภาระให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรเป็นประจำในพื้นพื้นที่ดังกล่าวและสร้างภาระให้มหานครขนาดใหญ่อย่างเช่นลอนดอน ย่อมต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการกระทำกันอาจสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือสร้างภาระให้กับมหานครในการจัดการจราจรและสภาวะแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง จากการเผชิญปัญหาด้านรถติด

ด้วยแนวความคิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือค่าธรรมเนียมการนำยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาในมหานครลอนดอน จากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ท่านดังกล่าว ในเวลาต่อมารัฐบาลอังกฤษจึงได้พยายาม นำเอาหลักจากการศึกษาวิจัย มากำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญผ่าน "โครงการ Central London Congestion Charging Scheme" หรือ "โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในมหานครลอนดอน" โดยรัฐบาลอังกฤษได้ทำการปฏิรูปกฎหมายบริหารจัดการผังเมืองและกฎหมายควบคุมการจราจรบนท้องถนน ได้แก่ กฎหมาย Road Traffic Reduction Act 1997 อันมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ในการลดความแออัดของรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน กับ กฎหมาย Greater London Authority Act 1999 อันมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจแก่เทศบาลลอนดอนอันเป็นเทศบาลมหานครขนาดใหญ่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด แล้วนำเอาค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บมาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมหานครลอนดอน การกำหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั่วสองฉบับนี้ ย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งยวดต่อการบริหารจัดการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในเวลาต่อมา เพราะกฎหมายทั้งสองฉบับได้สถาปนาอำนาจของท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีโอกาสใช้อำนาจและกลไกที่รัฐได้มอบให้ มาบริหารจัดการจราจรและมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาชดเชยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองกันเนื่องมาจากการใช้เสรีภาพการเดินทางของผู้คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง เข้ามาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นการชั่วคราว โดยบุคคลที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชุมชนเมืองมีสิทธิที่จะนำเอายวดยานพาหนะที่สามารถสร้างปัญหารถติดในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองได้และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่ต้องแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมรถติด ที่ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเก็บตามอำนาจที่ได้รับจากกฎหมายทั่งสองฉบับที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้น

 

รูปที่ 1: แผนที่แสดง "พื้นที่ London Inner Ring Road" หรือ "พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน" ซึ่งหากบุคคลใดนำรถโดยสารมาสัญจรในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองระหว่างช่วงเวลา 7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นของวันธรรมดา ย่อมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดให้กับมหานครลอนดอนตามอัตราที่มหานครลอนดอนได้กำหนดเอาไว้

อ้างอิง: Transport for London, Seeking your views about proposed changes to the Congestion Charging Scheme, https://consultations.tfl.gov.uk/roads/congestioncharging

 

อนึ่ง ด้วยการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับผ่านการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ "โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในมหานครลอนดอน" ทำให้มหานครลอนดอนจำต้องจัดวางผังเมืองให้สอดคล้องกับกลไกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด มหานครลอนดอนจึงได้วางผังเมือง โดยกำหนด "พื้นที่ London Inner Ring Road" หรือ "พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน" ให้เป็นพื้นที่พิเศษที่มหานครลอนดอนมีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดได้ (จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดระหว่างช่วงเวลา 7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่การจราจรเบาบางและวันหยุดราชการที่มหานครลอนดอนอนุโลมให้สามารถนำรถยนต์มาวิ่งได้) เหตุผลที่มหานครลอนดอนได้กำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด นั้นก็เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหารถติดพื้นที่ชุมชนเมืองในชั่วโมงเร่งด่วน หากมหานครอนุญาตให้ยวดยานพาหนะวิ่งกันอย่างอิสระโดยปราศจากกลไกการควบคุม ย่อมทำให้ปริมาณรถยนต์ในพื้นที่ชุมชนเมืองมีมาก และก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมือง การลำเลียงผู้ป่วยที่ต้องการการจราจรที่คล่องตัวสูงในพื้นที่ชุมชนเมือง การบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ต้องการความสะดวกในการลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และการกระตุ้นให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในมหานครลอนดอนกับผู้คนที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆ ในมหานครลอนดอน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ แทนที่จะเลือกใช้ยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมืองระดับมหานครขนาดใหญ่

 

รูปที่ 2: ป้ายแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น "พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน" มหานครลอนดอนจะติดตั้งป้ายนี้บริเวณรอบพื้นที่วงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน ทำให้เป็นการเตือนให้ผู้นำรถเข้ามาสัญจรภายในพื้นที่ดังกล่าว ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถติด

อ้างอิง: Transport for London, Congestion Charge, https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge

 

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมนั้น ผู้คนที่ต้องการนำเอารถโดยสารส่วนบุคคลเข้ามาสัญจรในบริเวณ  "พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน" ต้องเสียค่าธรรมเนียมรถติดเป็นจำนวนเงินถึงสิบปอนด์ (£11.50) หรือตกเป็นเงินไทยประมาณห้าร้อยบาทต่อวัน ซึ่งหากผู้ใดไม่ได้นำรถโดยสารส่วนบุคคลออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองนอกเหนือเวลาจากที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเมืองดังกล่าว ผู้นั้นย่อมต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึงหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ (£130) หรือตกเป็นเงินไทยประมาณหกพันหน้าร้อยบาท

 

รูปที่ 3: ตู้ชำระค่าธรรมเนียมรถติด ที่มหานครลอนดอนติดตั้งไว้บริเวณรอบๆ พื้นที่ชุมชนเมืองชั้นในหรือบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะ ทำให้ผู้นำรถเข้ามาจอดหรือนำรถเข้ามาใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมืองขั้นในของลอนดอน สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดได้โดยง่าย เมื่อได้ตั๋วชำระค่าธรรมเนียมรถติดมาจากตู้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องเอาไปติดไว้บริเวณกระจกหน้ารถยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจของเจ้าพนักงานบังคับจราจร หากผู้ใดไม่ได้ติดตั๋วชำระค่าธรรมเนียมเอาไว้ เจ้าพนักงานบังคับจราจรก็จะออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับ

อ้างอิง: BBC News, Congestion charge cuts traffic levels, http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/2772583.stm

 

สำหรับในประเทศนั้น ในบรรดานักการเมือง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม แวดวงวิชาการนโยบายสาธารณะด้านผังเมือง และประชาชนทั่วไป ได้ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่จะนำเอามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจราจรบนท้องถนนและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านผังเมืองมาปรับใช้กับประเทศไทย ที่ยังขาดปัจจัยหลายประการ มาส่งเสริมและสนับสนุนให้การบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ทัศนคติของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด การขัดต่อเสรีภาพการเดินทางของประชาชนในต่างจังหวัดที่ต่อการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร การสูญเสียประโยชน์จากกลุ่มอิทธิพลกับกลุ่มผลประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ปริมาณและความปลอดภัยของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะมารองรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไป และวัฒนธรรมการใช้รถยนต์ของคนไทย เป็นต้น

จึงอาจเป็นการยากที่จะทำให้ทัศนคติและเจตคติของประชาชนคนไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองจราจร เป็นไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องของการผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของชุมชนเมืองที่ชาญฉลาด แต่ทว่าเมื่อพลวัตรของมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วโลกเปลี่ยนไป การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ผังเมืองและเศรษฐศาสตร์จราจรที่เพิ่มมากขึ้น และมุมมองของผู้คนทั่วไปต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมผังเมืองที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ก็อาจทำให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการนำเอากลไกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาบังคับใช้ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

Hill, P., (1993). ‘Road congestion pricing: when is it a good policy? A comment’, Journal of Transport Economics and Policy, vol.27, pp.91-98.

Jones, P., (1991), UK Public Attitudes to urban traffic problems and possible countermeasures: poll of polls. Environment and Planning C: Government and Policy 9, pp 245-256.

Jones, P., (2002), Alternatives to Congestion Charging, published proceedings of a seminar held by the Transport Policy Committee of the Greater London Authority.

MVA (1995), The London Congestion Charging Research Programme, Final Report,  Volume 1, Government Office for London, HMSO: London.

Smeed, R.J., (1964), Road Pricing: The Economic and Technical Possibilities, (The Smeed Report), HMSO, London.

นโยบายสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Transport for London, Congestion Charge, available from https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge

The National Achieves, Road Traffic Reduction Act 1997, available from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/54/contents

The National Achieves, Greater London Authority Act 1999, available from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน