*/
  • SmartGrowthThailand
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2014-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 439
  • จำนวนผู้ชม : 473116
  • จำนวนผู้โหวต : 33
  • ส่ง msg :
  • โหวต 33 คน
<< มีนาคม 2020 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
Posted by SmartGrowthThailand , ผู้อ่าน : 648 , 20:33:34 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ

 


 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดประชุมมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์มอาหารปลอดภัย และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ นำโดย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม และนายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

 


 

จัดขึ้นโดย สมาคมการผังเมืองไทย ร่วมกับคณะผู้วิจัย คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ และคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ โดยมี ผู้แทนเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม ผู้แทนเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์มและอาหารปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานทางกายภาพเมือง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ นำไปสู่การปรับปรุงฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคต นำผลการศึกษามาตรฐานสมาร์ทฟาร์มและอาหารปลอดภัย เน้นมาตรฐาน Internationnal Food Standards พร้อมข้อเสนอตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์มของกฎบัตรแห่งชาติ รวมถึงเผยแพร่และกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อเครือข่าย กฎบัตรอาหารร่วมกัน

 


 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการด้านกฎหมายและข้อกำหนดการบรรยายเจตนารมณ์การพัฒนากฎบัตรอาหาร และการปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ตลาด และความต้องการสังคม

 


 

ภาคบ่าย เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ นำโดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน การลงนามข้อตกลง โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายปรีชา ผ่องเจริญกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิทยา จันทร์สม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเอกมล วงศ์สุรไกร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางพิรมล เจริญเผ่า คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายนพพล รักกุศล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ, นายชิงชัย คนธรรพ์สกุล อนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร, นายบรรเจิด ธีรรัศมี หน้าห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรฯ, นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการกฎบัตรแห่งชาติ, นายจิรกร สุวงศ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นักวิจัยกฏบัตรเชียงใหม่, อ.ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นักวิจัยกฎบัตรแห่งชาติ, นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผจก.เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์, นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม ผู้แทนเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีการลงนามข้อตกลง

 


 

รับการบรรยายพิเศษ นโยบายและแนวทางการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาเป็นการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเชียงใหม่/กฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย โดย นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการกฎบัตรเชียงใหม่/รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายของการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มภาคเหนือ (กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเกษตรและอาหารปลอดภัย) โดย นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายฟาร์มไร่ตะวันหวาน, ประกาศเจตนารมณ์ และเป้าหมาย การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยภาคเหนือ (กลุ่มค้าปลีกตลาดสด ตลาดเกษตร และระบบโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร) โดยนายสุริยัน มณีวรรณ์ ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ /ประธานชมรมตลาดสดจังหวัดเชียงใหม่, ประกาศเจตนารมณ์ และเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (กลุ่ม โรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียน) โดยนายนพดล แสงสว่าง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครือข่ายผู้บริโภค) โดยนายธนิต ชุมแสง เจ้าของร้านอาหาร เดอะกู๊ดวิว วิลเลจ เรสเตอรองต์ แอนด์ คาราโอเกะ นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่, ประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม Smart Farm (กลุ่มสถาบันการศึกษา) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเกษตรอาหารปลอดภัยจำนวน 50 ฟาร์ม กลุ่มตลาดสดจำนวน 5 แห่ง กลุ่มศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกจำนวน 3 แห่ง กลุ่มโรงแรมจำนวน 15 แห่ง กลุ่มภัตตาคารและร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลและโรงเรียนจำนวน 10 แห่ง กลุ่มขนส่งโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหารจำนวน 5 แห่ง สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและอาหารจำนวน 5 แห่ง

 


 

เพื่อความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย Smart Farm และอาหารปลอดภัยภาคเหนือ ของกฎบัตรอาหารปลอดภัยนี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเป็นกลไกการบริหารจัดการ คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่และคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ จะใช้ข้อตกลงนี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะ การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างเสริมประสบการณ์ และการบริหารจัดการเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มและเครือข่ายเกษตรอาหารปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ต่อไป

 

 

ขอบคุณ บทความจาก เชียงใหม่นิวส์

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1282802

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน