*/
<< พฤษภาคม 2017 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
Posted by ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ , ผู้อ่าน : 3724 , 22:35:19 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน แม่หมี โหวตเรื่องนี้

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกอาชีพชุมชน

ธูปหอม บ้านงูเหลือม

สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์ที่ขายดี ผลิตแทบไม่ทัน

 

       “พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2537ให้ความหมาย ธูป หมายถึง ของหอมชนิดหนึ่ง ใช้พอกไม้ จุดบูชาคู่กับเทียน  ลักษณะนามเรียกว่า ดอก

         ธูป เป็นเครื่องสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการ บูชาพระพุทธรูป บูชาเทพเจ้า เจ้าป่าเจ้าเขา หรือ สิ่งที่เคารพนับถือ จากการศึกษา ธูป มีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ  ประเทศไทยในอดีตจะผลิต ธูป จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น ไม้กฤษณา (Agar wood)ไม้กันเกรา (Tembusu) ไม้กำยาน (Gum Benzoin )ไม้จันทน์ (Sandalwood)ไม้บง (โกวบั๊วะ) ไม้ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น เนื้อไม้ที่มีกลิ่นหอม (Aromatic wood)มีลักษณะคล้าย ธูปจีนโบราณ ที่สืบทอดมาจาก การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ การค้าขายในอดีต  เนื่องจากวัตถุดิบที่ทำเป็น ไม้หอม ควันของ ธูป จึงไม่ค่อยระคายเคือง จมูก และ ตา เท่าใดนัก

         ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป นับถือ ศาสนาพุทธ บ้านแต่ละหลังมักจะมี โต๊ะหมู่บูชา เพื่อจัดวาง พระพุทธรูป แจกันดอกไม้ กระถางธูป เชิงเทียน สิ่งที่ใช้ในการกราบไหว้ พระพุทธรูป คือ ธูป เทียน และ ดอกไม้ อันเป็นเครื่องบูชา ธูป จำนวน 3 ดอก เป็นสัญลักษณ์บูชาพระคุณทั้งสามของ พระพุทธเจ้า คือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และ พระมหากรุณาคุณ รวมความได้ว่า ธูปเป็นสิ่งหอม เทียนเป็นสิ่งที่สว่าง และ ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงาม ทั้ง 3 อย่าง ล้วนแต่เป็นของดี ที่นำสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ผู้ที่ตนเคารพนับถือ บ้านหลังใหญ่มีพื้นที่มากจะสร้างเป็น ห้องพระ โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมภายในบ้าน หลายหลังที่ไม่มี โต๊ะหมู่บูชา เพราะพื้นที่บ้านค่อนข้างคับแคบ ก็จะติดตั้ง หิ้งพระพุทธรูป ที่ฝาผนังแทน ส่วนภายในบริเวณด้านนอกของบ้าน จัดสร้าง ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อให้ดูแล พื้นที่ภายนอกของอาคาร โดยความเชื่อว่า พระภูมิเจ้าที่ สามารถปกป้องสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง ไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณบ้าน การสักการะกราบไหว้บูชา จะใช้ ดอกไม้ธูปเทียน เช่นเดียวกัน

         บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนชนบท ที่ผลิต ธูปหอม หลายครอบครัว นายเสถียร กันหาจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ์ ฮวดศรี ทำหน้าที่ ประธานกลุ่มส่งเสริมการผลิตธูปหอม บ้านงูเหลือม หมู่ 5  มี นายเถิง สมภักดี นายหลิน ลีดอกไม้ รองประธาน ฯ นายอุทัย กันหาจันทร์ ทำหน้าที่เหรัญญิกนอกจากนั้นยังมีกรรมการอีก 5 คนคือ นายวิเศษ กระอาจ นายไพฑูรย์ กัญญพิลา นายประชัน สอนแสง นายจำเนียร ลีดอกไม้ และ นายไพรวัลย์ ช่างใด

         ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกลุ่ม ฯและได้พบกับ คุณประเสริฐ ประธานกลุ่ม ฯ คุณประเสริฐ เล่าให้ฟังในรายละเอียดว่า บ้านงูเหลือม  เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพผลิตธูปหอม เพื่อจำหน่ายกันเป็นส่วนมาก ถ้าจะมอง บ้านงูเหลือม ย้อนกลับไปเมื่ออดีตโดยนับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2500 เป็นต้นมา จะมีลักษณะเหมือนกับชุมชนชนบทอื่น ๆ โดยทั่วไป หลังจากทำไร่ทำนาและเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อย คนส่วนใหญ่ ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน เดินทางเข้าสู่ กรุงเทพมหานคร ฯ เพื่อใช้แรงงาน หารายได้ส่งมาจุนเจือครอบครัว อาชีพที่ทำส่วนหนึ่งคือ การรับจ้างทำ ธูปหอม

         อีก 15 ปี ต่อมา ชาวบ้านงูเหลือม ต่างก็คิดที่จะนำอาชีพอะไรก็ได้ ที่สามารถนำมาทำอยู่ที่ชุมชนของตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปหางานทำที่อื่น ต้องการอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขตามอัตภาพ เมื่อพูดถึงอาชีพ หลาย ๆ คน ยังฝังใจกับการทำ ธูปหอม อยู่เช่นเดิม เพราะแต่ละคนก็ มี ทักษะ อย่างดีมาก่อนแล้ว สามารถนำผลิตอยู่ในท้องถิ่นของตนเองได้ เพียงแต่ต้องจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตธูปหอม มาทำที่บ้านเท่านั้น ทำเสร็จจัดส่งให้กับลูกค้า ตามกระบวนการ การผลิตธูปหอมของ บ้านงูเหลือม จึงดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ผลที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวลดลง รายได้เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น ความต้องการของ ผลิตภัณฑ์ธูปหอม ตลาดมีความต้องการมากขึ้นเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขายดี ผลิตแทบไม่ทันไม่เพียงพอกับการส่งจำหน่าย แต่ปัญหาที่พบคือ ปริมาณผู้ผลิต ธูปหอม ใน บ้านงูเหลือม มีมากขึ้น แม้ว่าในช่วงดังกล่าวมี กำไรจากการขายไม่มาก เพราะต่างคนต่างขาย พ่อค้าคนกลางก็เอารัดเอาเปรียบ

         ระยะเวลาล่วงมาถึง ปีพ.ศ. 2546 ผู้นำหมู่บ้าน ได้เชิญผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวทั้งหมดมา ประชุมประชาคม ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ขึ้นมา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตที่ค่อนข้างมีราคาสูง ความคิดของสมาชิกมา ตกผลึก ในการ รวมกลุ่ม และ รวมหุ้น เพื่อให้มีเงินทุนสำรองมากขึ้น เมื่อมีทุนทรัพย์มาก อำนาจในการต่อลอง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มีมากขึ้น การสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก ๆ ราคาถูกลง ต้นทุนในการผลิตก็ลดลง เช่นกันทั้งยัง สะดวกในการสั่งซื้อวัสดุ

         เมื่อถามถึงวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต ประธานกลุ่ม ฯ เล่าให้ฟังต่อว่า ธูปหอม ที่ผลิตเป็น สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา  ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ ไม้ก้านธูป ผงเหนียว (โกวบั๊วะ) แป้งอัลป้า จันทร์ขาว ขี้เลื่อยบด น้ำหอม ผงหอมยะล่า สีย้อมขาธูป ฉลากธูป หนังยางรัด พลาสติกบรรจุภัณฑ์ กระดาษแก้วเหลืองส่วนอุปกรณ์ในการผลิตประกอบด้วย กระบะทำธูป หรือ โอ่ธูป  ลังไม้เพื่อรองรับไม้ก้านธูป ลังไม้ใส่ธูป ถังน้ำ  ไม้ทับบั๊วะ (ไม้นวด) ไม้วัดขาธูป กาละมัง ตะแกรง และ ถังย้อมสี ส่วนขั้นตอนในการผลิตธูปหอมคือ นำขี้เลื่อยมาคลุกกับโกวบั๊วะให้เข้ากัน บรรจุไว้ในลังไม้ นำ ไม้ก้านธูปมาจุ่มลงในน้ำ ให้มีความลึกตามขนาดที่ต้องการ จากนั้น นำมาคลุกกับโกวบั๊วะจุ่มน้ำอีกครั้ง นำมาคลุกกับผงธูปที่ผสมไว้แล้ว ทำลักษณะเดียวกันให้ ครบสามครั้ง เพื่อพอกผงธูปให้มีความหนา ตามขนาดมาตรฐาน นำ จันทร์ขาว มาเทคลุกกับ น้ำหอม หรือ ผงหอมยะล่า ตามปริมาณที่ต้องการ นำไม้ก้านธูปที่จุ่มน้ำแล้ว มาคลุกกับ จันทร์ขาว จากนั้น นำธูปไปตากแดด ที่ลานตากจนเนื้อธูปแห้งดี นำธูปที่ตากแห้ง มาย้อมสีไม้อีกครั้ง แล้วนำไปตากแดด และเมื่อธูปแห้งสนิทดีแล้ว นำธูป มาบรรจุหีบห่อด้วย กระดาษแก้วสีพร้อมฉลาก และ นำไปจำหน่าย ต่อไป

         ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อหรือเข้าศึกษาดูงานได้ที่ บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 หรือที่ นายประเสริฐ ฮวดศรี 08 5758 6182 ประธานกลุ่มการผลิตธูปหอมบ้านงูเหลือม หมู่ 5  และนี่คือ...การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกอาชีพชุมชน ธูปหอม บ้านงูเหลือม สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ผลิตภัณฑ์ที่ขายดี ผลิตแทบไม่ทัน.

 

อ้างอิง : นายประเสริฐ์ ฮวดศรี ประธานกลุ่มส่งเสริมการผลิตธูปหอม บ้านงูเหลือม หมู่ 5 

               มานิต มานิตเจริญ. 2537. พจนานุกรมไทย ฉบับของราชบัณฑิตสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 14 : กรุงเทพมหานคร ฯ, โรงพิมพ์อักษรพิทยา.

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 25/05/2017 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้พาเพื่อน ๆ ชมการทำธูปหอมที่บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน