*/
<< มิถุนายน 2018 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
Posted by ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ , ผู้อ่าน : 2652 , 08:16:53 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สำรวจฟ้า , february26 โหวตเรื่องนี้

การท่องเที่ยวเชิงการรักษามรดกอาชีพ

                            เขียง(Chopping board)

หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญในครัว

 

             หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญคู่กับ มีด(knife) อยู่ในครัวที่เรานึกถึงก็คือ เขียง(Chopping board) จะใช้ เขียง เพื่อรองรับการ หั่น สับ ซอย ชิ้นส่วนของอาหารจากขนาดใหญ่ ใหมีขนาดเล็กลงตามตองการหรือ จนละเอียด ทั้ง อาหารที่ยังดิบ และ อาหารสุก เพื่อจัดเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ที่ตองการพรอมรับประทาน เจ้าของบ้าน โดยเฉพาะ ผูประกอบการร้านอาหาร ถ้าละเลยในเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้ง การเลือกเขียง การใช และ การเก็บเขียง ที่ดีแล้ว จะส่งผลให้ ตนเอง ครอบครัว และ ลูกค้า เกิดอาการ เจ็บปวย ดวย โรคระบบทางเดินอาหาร อย่างแน่นอน เพราะโรคดังกล่าว มักมีสาเหตุที่เกิดมาจาก เขียง เปน สื่อนําเชื้อโรคปนเปอนสูอาหาร หรืออาจเป็น แหลงเพาะเชื้อโรค ที่เรามักมองขาม  ผูบริโภคและผูประกอบการร้านอาหาร ต้องเพิ่มความตระหนักถึง การเลือก การใช  และ การเก็บเขียง เป็นอย่างดี

                  เมื่อกล่าวถึง เขียง ส่วนใหญ่ ทุกคนจะคิดถึง ความทนทาน เป็นอันดับต้น ๆ  รองลงมาก็คิดถึง การรักษาความสะอาด  รวมทั้ง การรักษาดูแล โดยปกติ การซื้อเขียง เพื่อใช้งาน ควรเลือกขนาดของ เขียง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้งาน ไม่เล็กจนใช้งานไม่สะดวก  ไม่ใหญ่จนดูเทอะทะเกินไป  และ เขียงดีที่สุด ที่คนทั่วไปให้การยอมรับคือ เขียง ที่ทำมาจาก ไม้มะขาม

                  จากการศึกษา มะขาม (tamarindเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิด อยู่ในทวีปอาฟริกา แถบประเทศซูดาล ในระยะต่อมามีการนำเข้ามา ในแถบเอเซีย ปัจจุบันมีมากในประเทศเม็กซิโก รวมทั้ง ประเทศไทย ปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มะขาม เป็น ต้นไม้ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสองชนิดคือ มะขามเปรี้ยว และ มะขามหวาน  

                เขียง ที่นิยมใช้กันมาก ตามบ้านและร้านค้าประกอบอาหาร คือ  1)  เขียงไม้ โดยเฉพาะ เขียงไม้มะขาม เป็นเขียงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เพราะ มีความทนทาน ใช้งานง่าย อีกทั้ง ความหนาแน่นของเนื้อไม้มะขาม ทำให้ แบคทีเรีย ฝังตัวเข้าไปในเนื้อไม้ได้ยาก 2) เขียงพลาสติก เป็นเขียงชนิดที่ใช้กันโดยทั่วไป รองจากเขียงไม้ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา หยิบจับสะดวก และ ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ หรืออาจใช้ น้ำยาล้างจาน ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นการเกริ่นให้ทราบถึง อุปกรณ์ที่สำคัญในครัว ที่ทุกครัวเรือนจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะ ร้านอาหาร ตลอดจน ภัตตาคาร และเมื่อทราบความเป็นไปเป็นมาของ เขียง แล้ว อยากจะพาท่าน เดินทางไปชมการผลิต เขียงไม้มะขาม ที่โรงงานทำเขียงขนาดใหญ่ ที่ อำเภอโพนทอง

                 ผู้เขียน เดินทางไปพบกับ นายตา อุดมรักษ์ โดยใช้ เส้น ทางหลวงหมายเลข 2044 จังหวัดร้อยเอ็ด - อำเภอโพนทอง เพื่อชม การผลิตเขียงไม้มะขาม เห็นแล้ว เป็นโรงงานขนาดใหญ่ สถานที่ดังกล่าว นอกจากจะเป็นโรงงานผลิตเขียงแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้สนใจโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ ของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย มาชมและสัมภาษณ์เพื่อทำงานวิจัย รวมทั้งนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาในหลายเขตพื้นที่ มาใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของ กระทรวงศึกษาธิการ...

ในขณะที่มาพบ นายตา กำลังควบคุม การย้ายท่อนไม้มะขาม ด้วยแรงงานซึ่งเป็นคนงานในสังกัด ท่อนไม้มะขาม จำนวนมากมาย จัดกองไว้เต็มพื้นที่บริเวณหน้าโรงงาน อย่างเป็นระเบียบตามขนาดของไม้ นายตา บอกอุ่นใจ ที่มีวัตถุดิบเพื่อรอทำเขียงมากมายอย่างนี้ อย่างน้อยก็มีวัตถุดิบเพื่อให้ลูกน้องได้ทำงานไปเรื่อย ๆ เมื่อถามว่า ทำไมต้องเป็นไม้มะขาม วัตถุดิบได้มาจากที่ใด และ ไม้มะขามซื้อขายกันอย่างไร 

           จากข้อคำถาม นายตา เล่าให้ฟังว่า ไม้มะขาม เป็นไม้เนื้อแข็งมาก นอกจากนั้นยังไม่มีพิษมีภัย ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ วัตถุดิบที่ใช้ทำเขียง รับซื้อมาจากหลายจังหวัดเช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ รวมทั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพ่อค้าส่งไม้มะขามประจำ นำไม้มาส่ง ในราคาประมาณ ตันละ 1,600 - 1,700 บาท 

นายช่างตาย้ำ ไม้ที่ใช้ทำเขียง จะใช้ไม้มะขามอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเนื้อไม้ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด เนื้อไม้ที่แข็งแกร่ง เมื่อถามถึงขนาดของเขียงที่ผลิต ช่างตาบอกว่า จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 7 - 25 นิ้ว ส่วนการจำหน่าย จะมีพ่อค้าประจำมารับที่โรงงาน และนำไปจำหน่ายเกือบทั่วประเทศ  

           เมื่อถามถึงขั้นตอนในการทำ เขียงไม้ และ การจัดจำหน่าย ช่างตา แบ่งการทำงานเป็น 5 ขั้นตอนคือ 1) นำท่อนไม้ไปวางไว้ด้านหน้าของเลื่อยโซ่ยนต์ ใช้เลื่อยโซ่ตัดเป็นท่อน ๆ ความหนาประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร 2) ใช้มีดหรือขวานสับเปลือกออกโดยรอบ 3) ใช้กบไฟฟ้าใสปรับหน้าไม้ทั้งสองด้านให้ผิวเรียบไมมีรอยขูด หรือ รองเฉือนลึกลงในเนื้อไม้ จนไมสามารถลางทําความสะอาดได้ 4) นำไม้เข้าเครื่องกลึง กลึงให้กลม 5) นำเขียงที่กลึงเสร็จเรียบร้อยไปผึ่งลมให้ผิวของไม้แห้ง ในกรณีที่ไม้ไม่สามารถทำเป็นเขียงวงกลมได้ทั้งหมดในแต่ละท่อน  เนื่องจากไม้มีรอยแตกหรือร้าว ช่างจะใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดแผ่นไม้เป็นสี่เหลี่ยม ทั้งแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ตามสภาพของไม้ ส่วนไม้ที่สับหรือตัดออก จะแยกกองไว้เป็น เศษไม้ รวมทั้ง ขี้เลื่อย เพื่อนำจำหน่ายให้กับ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อไป 

เมื่อถามถึงสถานะของการตั้งโรงงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนใดบ้าง ช่างตา บอกว่า มีหลายหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ เทศบาลตำบล ในเรื่องของการขออนุญาตและการเสียภาษี สำนักงานป่าไม้ จะเข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับการตัดและทำไม้มะขาม สำนักงานอุตสาหกรรม จะดูแลด้านโรงงานและเครื่องจักรกล โดยโรงงาน ฯ จะขออนุญาตต่ออายุเป็นรายปี ส่วน สำนักงานพัฒนาชุมชน จะเข้ามาให้ความรู้ในด้าน การผลิต และ การตลาด 

ที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่ง โรงงาน ฯ จะจัดเป็น แหล่งเรียนรู้ ของนักศึกษา ที่มาเข้าชม มาขอสัมภาษณ์ มาถ่ายทำ VTR เพื่อ งานวิจัย ส่วน สำนักพิมพ์ จะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพิมพ์เผยแพร่ นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ในหลายเขตพื้นที่การศึกษา มาใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตนเองยินดีให้ความร่วมมือเพื่อเป็น วิทยาทาน  

ถือเป็น เส้นทางการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่งของ จังหวัดร้อยเอ็ด หากท่านจะเดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จุดในการชมเริ่มตั้งแต่ อ่างธวัชชัย พระปรางค์กู่  โรงงานผลิตเขียงไม้มะขาม วัดพระธาตุอุปมุง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ทั้งหมดที่กล่าว เป็นเส้นทางสายเดียวกัน ระยะทางไม่เกิน 80กิโลเมตรเท่านั้น

 หากท่านหรือองค์กรใด ๆ สนใจที่จะขอเข้าศึกษาดูงาน การผลิต เขียง จาก ไม้มะขาม สามารถติดต่อ นายตา อุดมรักษ์ บ้านเลขที่ 252 หมู่ 10 บ้านหนองสิม ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08 4790 7259 และนี่คือการท่องเที่ยวเชิงการรักษามรดกอาชีพเขียง(Chopping board) หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญในครัว

 

 

  

 

นำเนื้อหาและภาพบันทึกใน วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ของ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 19/06/2018 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

น่าจะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

นับวันเขียงไม้มะขามจะลดบทบาทสำคัญในครัวคนไทยแล้ว ไม่ใคร่มีครอบครัวไหนทำกับข้าวรับประทานแล้ว มีแต่อาหารถุง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
february26 วันที่ : 18/06/2018 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

สวัสดีครับคุณอา

เขียงจากไม้มะขาม หายากนะครับ ได้อ่านชมภาพได้ความรู้เพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 18/06/2018 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อน ๆ วันนี้ขออนุญาตพาเพื่อน ๆ ไปชมการผลิตเขียง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญใช้ในทุกครัวเรือน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน