*/
  • ซันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-04-28
  • จำนวนเรื่อง : 218
  • จำนวนผู้ชม : 409925
  • จำนวนผู้โหวต : 315
  • ส่ง msg :
  • โหวต 315 คน
phanprae

phanprae

View All
<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2554
Posted by ซันญ่า , ผู้อ่าน : 2060 , 22:08:29 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000140930

“ปู” เซ็นตั้ง 10 กก.ขันนอตกลไกสู้น้ำท่วม

“ยิ่งลักษณ์” ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย เซ็นตั้ง 10 กรรมการ ปรับกลไกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ นายกฯ คุมภาพรวมทั้งหมด เปิดช่องใช้งบสำนักเลขาธิการนายกฯ ได้ทันที
       
       วันที่ 4 พ.ย.ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 3 คณะ และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
       
       1.คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฝย.) โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธาน 2.คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) โดยมี พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.คมนาคม เป็นประธาน 3.คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน 4.คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) มี พล.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
       
       5.ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและการจราจร โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ชื่อ กรจ.มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่หลัก คือ กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน และการจราจรในระหว่างประสบอุทกภัยและหลังประสบอุทกภัย เป็นต้น
       
       6.ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ หรือ กปก.มี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีหน้าที่หลัก เช่น สนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย และศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
       
       7.คณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ หรือ กสส. มีนายธงทอง จันทรางศุ โฆษกฯ ศปภ.เป็นประธาน มีหน้าที่หลักคือประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
       
       8.คณะที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ หรือ คปน.ซึ่งจะเป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีหน้าที่คือให้คำแนะนำกับนายกรัฐมนตรี ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
       
       9.คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กบภ.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเอง โดยมีอำนาจหน้าที่คือวางแผนปฏิบัติงานในภาพรวม และบูรณาการการปฏิบัติงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งหมดตามคำสั่งนี้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และพบว่า เป็นกรรมการชุดเดียวที่ดูภาพรวมทั้งหมดของการแก้ปัญหาอุทกภัยตามคำสั่งล่าสุด
       
       10.ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ กบภ.และงานอื่นที่ กบภ.มอบหมาย ให้อำนาจผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการและเลขาฯ กบภ.
       
       นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
       

เครดิต จาก เวป ผู้จัดการ ออนไลน์

...........


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 2
คนขายปุ๋ย

คนทำงาน จะเต็มไปหมด แต่ ไม่เป็นงาน สักคน เลย คอยชม ต่อ ไป ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ซันญ่า วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 1
flyrhino

นโยบาย ที่ เป็นของเพื่อไทย เห็นท่า จะไม่ขับเคลื่อน
เพราะ วิกฤต แต่ ทีม ทั้ง ๑๐ จะอิ่ม และ อ้วน แทน ...และ ฟันธง ว่า จะ ไม่เป็นเรื่อง อีก เหมือน ศปภ. อีกนั้นแหละ ........

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนขายปุ๋ย วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 22.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

ไม่ขอจำนวน ขอคุณภาพได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
flyrhino วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 22.20 น.ภาษี..................ที่ประชาชนเสียไป...................................นี้กะไม่ให้เหลือเลย ???

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน