*/
  • สตังค์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 22
  • จำนวนผู้ชม : 89247
  • จำนวนผู้โหวต : 31
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555
Posted by สตังค์ , ผู้อ่าน : 4039 , 21:07:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ทางแก้ว , BlueHill และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

เส้นทางเข้าท่าฉลอม มีป้ายบอกทางไปวัดน้อยนางหงษ์ตลอดเส้นทาง

ขับรถผ่านเห็นเจดีย์ตั้งตะหง่านสีทองเหลืองอร่าม ลองเลี้ยวรถเข้าไปกราบนมัสการ

คงไม่เสียเวลาสักเท่าไหร่ สิ่งที่ได้เห็นคือ เจดีย์ที่ชาวพม่า ที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย

ได้รวบรวมปัจจัยช่วยกันสร้าง โดยอาศัยพื้นที่ด้านข้างวัดน้อยนางหงษ์ ซึ่งเป็นวัดไทย

เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของ พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ทำใหฉันเห็นว่า ไม่มีเชื้อชาติหรือชนชาติใดไม่อาจแบ่งแยกศาสนาพุทธออกจากกันได้

ศรัทธาของผู้คนจะเคารพสักการะ ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์...อยู่บนทุกผืนแผ่นดิน

 

"สาครบุรีเจดีย์"  ... วัดน้อยนางหงษ์

ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังกวัดสมุทรสาคร (ฝั่งท่าฉลอม)

.

แผ่นป้ายบอกที่มาของเจดีย์

.

มีบันทึกไว้ว่า สถานที่ตั้งสำหนับเจดีย์นี้ "ชัยเจดีย์" ถูกเลือกและทุ่มเทโดย

พระครูสาครธรรมกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์สถานที่สำคัญถูกบันทึก

เมื่อวันที่ 22/7/2005 และวางศิลาฤกษ์ โดย อัคคมหาสมณะ

ดร.ฮาชิน วิลาสาลังการะ พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ 9 รูปจากพม่า

ดร.ฮาชิน วิสาลัการะ เดินทางไป มิจาม่า,เคซ่า,อินเดีย และสถานที่เก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ในพม่า

เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ และนำกลับมาทำเจดีย์สำหรับสักการะ

ทำพิธีสมโภช เป็นเวลา 5 วัน สำเร็จเสร็จสิ้นในเวลา 9.00 น. ในวันที่ 18/4/2006

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างประวัติเจดีย์นี้ ถูกสร้างขึ้นโดย

ชาวพม่าผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในขณะนี้

ในวันที่ 15/4/2007 การก่อสร้างรูปทรงเจดีย์ได้เกิดขึ้น และ สนับสนุนทุ่มเทในการออกแบบ

โดย ดร.ฮาชิน วิสาลังการะ โดยตัวของ ดร.อาชินเอง และได้รับความเห็นชอบจาก ช่างฮา

และ ผู้มีอำนาจจากท้องถิ่น และผู้คนที่นับถือ 25,000 คน

เพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติจิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์ และผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา บำรุงรักษาปกป้องเจดีย์ และ ทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา

และ ที่สำคัญอย่างยิ่งนี้ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

คือ พระมหาชาญณรงค์ นรปญโญ ได้ตั้งชื่อเจดีย์นนี้ไม่ว่า "สาครบุรีเจดีย์"

ขอให้หมดทุกข์ หมดโศก และมีความสงบสุข

ดร.อาชิน วิสาลังการะ.

.

ที่มาจากบันทึกแผ่นป้ายหน้าเจดีย์....

รอบบริเวณเจดีย์..

.

พระพุทธรูปศิลปะของประเทศพม่า

.

ติดบริเวณริมถนนข้าง ..ทางเข้าวัด

พระพุทธรูปปูนปั่น..ศิลปะประเทศพม่า

.

พระพุทธรูปปูนปั้น

ในวันแสดงปฐมเทศา  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัจจวัคีย์ ทั้ง๕


ปฐมเทศนา เป็นคำเรียกเทศน์กัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ

โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

เมื่อวันเพ็ญกลางเดือน 8

.


ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน

ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็น

วันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์

.

.

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิต

โดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ

บรรลุถึงอริยสัจทั้ง 4 คืออริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน

 เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

เนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักในพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยสรุปมีดังนี้

...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์

เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน

ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่

เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์

(คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก

ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลง

ระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่

1.ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่

2.ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่

3.ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็๋น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น

อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้

ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลือยู่

สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่

 (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ

 (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ...
 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

.

ถ้าผ่านมาเส้นทางเข้าท่าฉลอม อย่าลืมแวะลงมากราบสักการะ และชม

ผลงานศิลปะปูนปั้นแบบพม่า ที่เห็นแล้ว

ทำให้จินตนาการ และระลึกถึงปฐมเทศนาครั้งแรก เหมือนรู้สึกได้นั่งอยู่ที่นั่น...

.
  

 

.

ขอบคุณ Youtube


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สตังค์ วันที่ : 12/12/2012 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ความคิดเห็นที่ 5
คนดีมีวินัย ... ผ่านเช้าท่าฉลอม อยู่ด้านซ้ายมือผ่านไปก้อเห็นค่ะ อยู่ริมถนนเลย

สวัสดีค่ะ คุณทางแก้ว..
การมีสถานที่ทางพุทธศาสนาให้ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ
เป็นไปในทางที่ดี.. ในเมื่อจิตใจดี สถานที่ ๆ พวกเค้าเข้ามาอาศัย
จะได้เจริญไปด้วยเมตตาธรรม...

สวัสดีค่ะ BlueHill คุณชาลี
วัดนี้สร้างโดยคนไทยมีมานานแล้วค่ะ
แต่ได้สร้าง สาครบุรีเจดีย์ เพิ่มเติมให้คนในชุมชนพม่า
ได้มีที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจค่ะ .....

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 12/12/2012 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

วัดนี้สร้่างโดยชุมชนพม่าใช่ไหมครับ
แต่จะเป็นไรไป วัดไทย วัดพม่า วัดจีน
ถ้่าเป็นสถานที่เผยแผ่พุทธศาสนา ก็ถือเป็นเรื่องมงคล

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 12/12/2012 เวลา : 09.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ชื่นชมศรัทธาชาวพม่า
พุทธศาสนาไม่มีพรมแดน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนดีมีวินัย วันที่ : 12/12/2012 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nard
ธรรมชาติของชีวิต..คือ..ชีวิตธรรมดา

น่าสนใจนะ วัดนี้..น้องสตังค์ ผ่านไปต้องแวะแล้ว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สตังค์ วันที่ : 12/12/2012 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

สวัสดีค่ะ ลุงหนอน
เคยไปแต่วัดช่องลม ริมหาด
กับดูหนังเรื่องปี่แก้วนางหงส์
................................
ได้ไปริมหาดด้วยนะ...
แต่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะ..
อยู่ตรงข้ามวัดช่องลม นี่แร่ะ..แต่ไม่ได้เข้าวัดช่องลมค่ะ
เดินมาสามวัดแล้ว ไปต่อไม่ไหว ไว้คราวหน้าว่าจะพาเด็กไปดู ศูนย์การเรียนรู้ ฯ แถวนั้น ค่อยไปนะคะ..^^

ความคิดเห็นที่ 3 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
driftworm วันที่ : 11/12/2012 เวลา : 23.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

เคยไปแต่วัดช่องลม ริมหาด
กับดูหนังเรื่องปี่แก้วนางหงส์

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สตังค์ วันที่ : 11/12/2012 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ชายสามหยด ...
วัดน้อยนางหงษ์ เป็นวัดไทยนี่แร่ะค่ะ ไม่ได้เป็นวัดพม่า
แต่มาสร้างเจดีย์ในพื้นที่วัดไทย เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ..

ความคิดเห็นที่ 1 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชายสามหยด วันที่ : 11/12/2012 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

ถ้าไม่เล่า ว่าอยู่ในประเทศไทย ถ้าเห็นแต่ภาพผมคงคิดว่าอยู่ที่พม่าครับ ดีจังเลยครับเป็นวัดที่ชาวพม่าอยู่ในเมืองไทยจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนที่ประเทศเขาเอง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน