• สุมาเต็กโช
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 32
  • จำนวนผู้ชม : 42987
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
My First Blog.
เหนื่อยและหน่ายกับสังคมที่ถูกบิดเบือน หลบมาเติมความสุข เพิ่มความหรรษา กับบ้านหลังนี้เถอะครับ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sumatecho
วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551
Posted by สุมาเต็กโช , ผู้อ่าน : 1321 , 10:40:19 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ระวังเงินออม หนี้ครัวเรือน คำเตือนของพอล ครุกแมน

ขอบคุณ พลวัตรเศรษฐกิจ :  ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  [email protected]  กรุงเทพธุรกิจ 

 ศาสตราจารย์ ดร.พอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังมาบรรยายเมืองไทยครั้งนี้ กล่าวเตือนปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก กล่าวเตือนหลายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอเชีย และแน่นอนว่า กล่าวเตือนเรื่องเศรษฐกิจไทย และยังบอกด้วยว่า อาจเกิดปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจขึ้นได้ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า  แต่จะไม่เกิดปัญหารุนแรงเหมือนเมื่อปี 2540

แถมฟันธงว่า เศรษฐกิจจีนจะเทียบชั้นกับสหรัฐได้ หลายๆ ประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญกับตลาดจีน เทียบเท่าตลาดสหรัฐ ผมเชื่อว่า ไทยคงจะได้รับอนิสงส์ไปด้วย หากดำเนินยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างชาญฉลาด

พอล ครุกแมน ไม่ห่วงเรื่องหนี้สาธารณะของไทย แต่ห่วงหนี้ภาคครัวเรือน ครุกแมนชี้ว่า หนี้สาธารณะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังมีอัตราการเติบโตดี และมีการควบคุมการสร้างหนี้ที่เหมาะสม มีการศึกษาวิจัยอย่างดีก่อนลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ส่วนหนี้ภาคครัวเรื่อน และหนี้บัตรเครดิตนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับ

การตักเตือนของพอล ครุกแมน นั้นน่ารับฟัง และผมคิดว่า ทางการ (รัฐบาล และแบงก์ชาติ) ก็ตะหนักถึงปัญหาดี นักวิชาการไทยก็ส่งสัญญานเตือนกันหลายรอบแล้ว ฝรั่งเตือนกันอีกที คิดว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้ครัวเรือง และหนี้บัตรเครดิตคงจะกระตือรือร้นมากขึ้น

จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็พบว่า หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ครัวเรือนทั่วประเทศมีหนี้สินโดยเฉลี่ย 104,571 บาทต่อครัวเรือน ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน 68,741  บาท หรือร้อยละ 65.8% ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ / เช่าซื้อบ้าน และที่ดินร้อยละ  36.5%  และใช้จ่ายอุปโภคบริโภคร้อยละ 29.3%

ผลสำรวจปี 2547 พบด้วยว่า ครัวเรือนโดยรวมทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 14,963 บาทต่อครัวเรือน และมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ  82% ของรายได้

เท่ากับว่า ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยไม่ได้มีเงินออมมากนัก

ครัวเรือนเกือบทุกกลุ่มมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ยกเว้น ครัวเรือนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ และนักบริหารเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า

การจัดการระบบการออมที่ดีจะทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างการออม และการลงทุนในประเทศ รวมทั้งการสร้างสวัสดิการที่ดี ให้กับแรงงาน และผู้ชราภาพในสังคมด้วยการออมแบบผูกพันระยะยาว หรือการออมเพื่อการเกษียณอายุนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบดังนี้

ระบบที่หนึ่ง  คือ  การออมแบบบังคับโดยลูกจ้าง และนายจ้างต้องร่วมกันจ่ายเงินสะสม และสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้แน่นอน หรือเรียกว่า Defined Contribution โดยผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับยามเกษียณอายุ จะขึ้นอยู่กับเงินสะสม และสมทบในบัญชีของตน กองทุนในลักษณะนี้ยังไม่มีในประเทศไทย

ระบบที่สอง คือ การออมในระบบกองทุนภาคบังคับเช่นกัน แต่มีการกำหนดผลประโยชน์ขั้นต่ำที่สมาชิกจะได้รับเมื่อยามเกษียณไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า กองทุนแบบ Defined Benefit เป็นการออมแบบบังคับ ที่มีการระดมเงินเข้ากองทุนอย่างเป็นระบบ การออมแบบนี้ในประเทศ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ

ระบบที่สาม คือ การออมภาคสมัครใจ ในลักษณะผูกพันระยะยาว มีลักษณะเป็น  Defined Contribution เหมือนแบบแรก ในประเทศไทยมีกองทุนแบบนี้อยู่แล้ว เช่นกองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ศาสตราจารย์ ดร.ฟรังโก โมดิกลิอานี นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี ค.ศ.1985 ได้รับรางวัลจากผลงานบุกเบิกการวิเคราะห์การออม และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยเสนอทฤษฎี และพัฒนาข้อสมมติฐานเกี่ยวกับวงจรชีวิตของการออมของชาวบ้าน ประชาชนโดยทั่วไป พยายามที่จะแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคในอนาคต ทฤษฎีตั้งสมมติฐานว่า บุคคลจะทำการออมเพื่อตนเองเท่านั้น และการบริโภคจะเท่าๆกันไปตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าในระหว่างที่ยังทำมาหากินอยู่ บุคคลจะสร้างสมโภคทรัพย์เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในยามชรา

ทฤษฎีนี้เมื่อนำมาประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์มหภาค ก็สามารถอธิบายว่าการออมระดับชาติขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออกถูกกำหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ และทางประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างอายุของประชากร และการคาดหมายอายุเฉลี่ย (Life Expectancy)

การรักษาความยั่งยืนทางการเงินของระบบการออม เพื่อผู้ชราภาพ และระบบประกันสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาหนี้สินในอนาคต จึงต้องคาดการณ์โครงสร้างประชากรในอนาคตได้อย่างถูกต้องด้วยครับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
2CUTE วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/2cute

ขอบคุณค่ะ ภายใน 2 ปีที่ผ่านมานี่ก็เริ่มรัดเข็มขัดมากขึ้นค่ะ และคงจะต้องทำต่อไปไห้มากขึ้นอีกเช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พี่ใหญ่เอง วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sipichai
ลูกคนจีน

ขอบคุณสำหรับความหวังดีต่อผู้คนโดยเฉพาะพวกที่ชอบใช้บัตรเครดิต ผมเองเคยพูดไว้กับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงเมื่อสมัยทักษิณเข้ามามีอำนาจ และส่งเสริมให้มีการใช้บัตรเครดิต ว่า คอยดูเถอะ อีกไม่เกิน 3-5 ปี พวกที่ใช้บัตรเครดิตจะถูกฟ้องร้องทางศาลอย่างมากมาย ก็ไม่ผิดจากที่ผมคาดการณ์ คือคดีบัตรเครดิตรกศาลเลยครับ
การใช้เงินอนาคตนั้นอันตรายมาก เมื่อเศร๋ษฐกิจบูมมากๆ มันไม่เห็นผลอะไรหรอก เพราะรายได้จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ก็หมุนไปได้เรื่อยๆ ยามใดเมื่อรายได้ตก หรือตกงาน ฯลฯ ก็จะสดุด แล้วก็ลงเอยกันที่ศาลนั่นแหละ บางคนก็ตกเป็นบุคคลล้มละลายไปเลย
นี่คือพิษสงของประชานิยมที่ทักษิณได้สร้างเอาไว้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Canon Rock

ไร้ที่ติครับ

View All
<< ตุลาคม 2008 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]