• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6920096
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 33084 , 00:02:57 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ชื่อลมทั้ง ๘  ชื่อทิศ  ๓๒  และสังขยา ของไทย

เมื่อเอ่ยถึงชื่อลมสำเภาหรือตะเภา  ลมสลาตัน  ลมพัดหลวง  ลมว่าว
หรือลมหัวเขา  ก็ดี   ทิศอุตรีสาน ทิศทักษิณาคเนย์  หรือทิศทักษิณเนรดี
ก็ดี  หรือปโกฏิ  นหุต  ก็ดี   ท่านพอจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือไม่

บางท่าน อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง  แต่ก็คิดว่าเป็นส่วนน้อย

ชื่อลมทั้ง  ๘   ชื่อทิศ  ๓๒  และสังขยา (การนับ หรือการคำนวณ
ของไทย) ของโบราณ  ควรจะได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายอีกครั้งหนึ่ง   เพราะทุกวันนี้ ส่วนมากก็จะลืมเลือนกัน
ไปหมดแล้ว

***

ชื่อลมทั้ง ๘  ของโบราณ

๑.  ลมสำเภา หรือตะเภา   พัดมาจากทิศใต้    ๑  เม.ย. - ๑๕  พ.ค.
                                   ๔๕  วัน
๒.  ลมสลาตัน     พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้   ๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.
                        ๔๖  วัน
๓.  ลมตะวันตก    พัดมาจากทิศตะวันตก   ๑  ก.ค. -  ๑๕  ส.ค.   ๔๖  วัน
๔.  ลมพัดหลวง   พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ๑๖  ส.ค. - ๓๐ ก.ย.
                        ๔๖  วัน
๕.  ลมอุตรา       พัดมาจากทิศเหนือ   ๑  ต.ค. -  ๑๕  พ.ย.    ๔๖  วัน
๖.  ลมว่าว          พัดมาจากทิศอิสาน   ๑๖  พ.ย. - ๓๑  ธ.ค.   ๔๖  วัน
๗.  ลมตะวันออก  พัดมาจากทิศตะวันออก   ๑  ม.ค. -  ๑๕  ก.พ.  ๔๖  วัน
๘.  ลมหัวเขา      พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้  ๑๖  ก.พ. - ๓๑ มี.ค. 
                        ๔๔  วัน

หมายเหตุ :  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้
                 เก็บคำไว้เฉพาะลมพัดหลวง และลมว่าว เท่านั้น 
                 (ลมพัดหลวง หรือเรียกอีกชื่อว่า ลมตะโก้  และลมว่าว 
                 คือ ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว
                 ซึ่งคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง)

***

ทิศทางลมตลอดปีของประเทศไทย

มีทิศทางที่ชัดเจน  ๒  ทิศทางหลักด้วยกัน

๑.  ลมประจำช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน    จะมีกระแสลมพัดเข้ามาทางทิศใต้
     และทิศตะวันตกเฉียงใต้   เป็นระยะเวลาประมาณ  ๘  เดือน  ( ก.พ. -
     ก.ย.)

๒.  ลมประจำช่วงฤดูหนาว   จะมีกระแสลมพัดเข้ามาทางทิศตะวันออก
     เฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้ง  พัดเข้ามาในช่วงฤดูหนาว  เป็น
     ระยะเวลาประมาณ  ๔  เดือน   (ต.ค. - ม.ค.)

อ้างอิง     :   นิตยสาร "แพรว"  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๔
หมายเหตุ  :   ช่วงเดือนที่พัด  อาจแตกต่างจากของโบราณไปบ้าง 
                   เพราะกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

***
 
ชื่อทิศ  ๓๒  ของโบราณ 

๑.  ทิศอุดร
๒.                              ทิศอุดรภาคบูรพา
๓.                ทิศอุตรีสาน
๔.                              ทิศอีสานภาคอุดร
๕.  ทิศอีสาน
๖.                              ทิศอีสานภาคบูรพา
๗.                ทิศบุริมีสาน
๘.                              ทิศบูรพาภาคอุดร
๙.   ทิศบูรพา
๑๐.                            ทิศบูรพาภาคทักษิณ
๑๑.               ทิศบูริมาคเนย์
๑๒.                            ทิศอาคเนย์ภาคบูรพา
๑๓.  ทิศอาคเนย์
๑๔.                            ทิศอาคเนย์ภาคทักษิณ
๑๕.               ทิศทักษิณาคเนย์
๑๖.                             ทิศทักษิณภาคบูรพา
๑๗.  ทิศทักษิณ
๑๘.                             ทิศทักษิณภาคประจิม
๑๙.               ทิศทักษิณเนรดี
๒๐.                             ทิศหรดีภาคทักษิณ
๒๑.  ทิศหรดี
๒๒.                             ทิศหรดีภาคประจิม
๒๓.               ทิศปัจฉิมเนรดี
๒๔.                             ทิศประจิมภาคทักษิณ
๒๕.  ทิศประจิม
๒๖.                              ทิศประจิมภาคอุดร
๒๗.               ทิศปัจฉิมพายัพ
๒๘.                              ทิศพายัพภาคประจิม
๒๙.  ทิศพายัพ
๓๐.                               ทิศพายัพภาคอุดร
๓๑.                ทิศอุดรพายัพ
๓๒.                               ทิศอุดรภาคประจิม


หมายเหตุ :   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  เก็บคำ
                 ไว้เฉพาะทิศ  ๘  เท่านั้น

***

สังขยา  ว่าด้วยการนับ

การนับเลขนั้น  ในสมัยโบราณของไทย  เรียกว่า  สังขยา 
(สังขยา มี  ๒  ความหมาย   ความหมายที่ ๑  หมายถึง  การนับ, 
การคำนวณ  และความหมายที่  ๒  หมายถึง  ชื่อขนมชนิดหนึ่ง  ทำด้วย
ไข่และน้ำตาล)

การนับเลขนั้น  ไม่ได้ไปสิ้นสุดที่ล้าน  แต่นับเลยล้านไป  จนถึง
อสงไขย เลยทีเดียว   

บุณฑริก และอสงไขย จะมากน้อยแค่ไหน  ท่านลองติดตาม
บทความนี้ แล้วลองคิดดูเอาเองครับ

(เฉลยตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒
บุณฑริก  เท่ากับ  ๑  มี  ๐  ตามหลัง  ๑๑๒  ตัว 
และ อสงไขย  เท่ากับ  โกฏิ ยกกำลัง ๒๐)


หมายเหตุ :  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
                 ได้เก็บคำเลยจากล้านไป เฉพาะบางคำเท่านั้น     

***


จึงเห็นได้ว่า  ชื่อลมทั้ง ๘  ชื่อทิศ  ๓๒  และสังขยา ของไทย  นับเป็น
มรดกและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทย  ซึ่งใช้เรียกชื่อลม ชื่อทิศ
และการนับเลข  ได้ละเอียดไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้   อันน่าภาคภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่ง  สมควรที่จะช่วยกันรื้อฟื้นและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกและ
ภูมิปัญญาของชาติไทยเราต่อไป
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
สมดุล วันที่ : 08/11/2009 เวลา : 05.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 44
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 20.04 น.
http://www.oknation.net/blog/konklaifa
ip : 118.172.68.135/118.172.68.135

สวัสดีค่ะ
เป้นความรู้รากเหง้าของไทยนะคะ
น่าจะนำมาสอนกับผู้ที่สนใจ
หรือบรรจุไว้ในตำราเรียนด้วยซ้ำไป
เพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้
นอกจากที่นี่...เมืองไทยค่ะ

***

สวัสดีครับ คุณคนใกล้ฟ้า

ผมก็เห็นควรบรรจุอยู่ในตำราเรียนเหมือนกัน
รวมทั้ง มาตราชั่ง ตวง วัด ของเก่าของไทยด้วย
เพื่อที่จะให้ไม่ลืมกัน

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 43
หยาดกวี วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 14.01 น.
http://www.oknation.net/blog/kondee007
ip : 118.173.119.81/118.173.119.81

ขอบใจมากๆ ที่ได้แบ่งปันความรู้ อันมีค่ายิ่ง
...หยาดกวี...

***

กราบนมัสการ ท่านพระครูฯ

ขอบพระุคุณท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
เป้นความรู้รากเหง้าของไทยนะคะ
น่าจะนำมาสอนกับผู้ที่สนใจ
หรือบรรจุไว้ในตำราเรียนด้วยซ้ำไป
เพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้
นอกจากที่นี่...เมืองไทยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
หยาดกวี วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ขอบใจมากๆ ที่ได้แบ่งปันความรู้ อันมีค่ายิ่ง
...หยาดกวี...

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 40
คนช่างเล่า วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 04.39 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องเก่า... เชิญชวนลองใช้อีเมลย์ในการโปรโมตบล็อก
ip : 124.122.111.80/124.122.111.80

กราบขอบพระคุณ ครับได้ความรู้มากมาย เรื่องทิศ

วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน นั้นกล่าวถึงทิศต่างๆไว้มากมาย แต่ผมอ่านไป นึกทิศไม่ออกจริงๆ มาทราบจากท่านนี้แหละครับ

เมื่อ ว่านไปทำบุญครบ รอบ 45 ปี ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน เลย ถือ โอกาส เดินเก็บภาพตึกเก่า มาเขียนครับ
นั่ง อ่าน จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ อยู่ครับ คิดว่าไม่นานต้องย้ายไปที่อื่นอีกแล้ว จึง เดินสำรวจ ลักษณะภูมิศาสตร์ ตรอกซอย ละแวกนั้น ครับเดิน แบบออกกำลังกายในช่วงเย็นๆในวันทำงาน ช่วงละแวก ถนนราชดำเนิน มาถึงถนนบำรุงเมือง(ด้านทิศเหนือ-ใต้) และถนนอัษฏางค์ ถึงถนนตะนาว (ด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก) ช่วงนั้น เต็มไป ผู้หญิงงามเมืองรุ่นลายคราม มากมายจริงๆ เมือวันก่อนฟังข่าวว่าจะปราบผู้หญิงพวกนี้ ทำได้แค่ไหน เพราะเป็นปัญหาโลกแตก

***

สวัสดีครับ คุณนุ

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาชม

แถวสองฟากฝั่งถนนตะนาว มีประวัติศาสตร์์มีชีวิต ที่น่ารู้
น่าทราบอยู่มาก ตลอดจนแถวไปรษณีย์ราชดำเนิน ซึ่งผม
เองก็ได้ไปใช้บริการอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน อยากทราบ
เหมือนกัน แถวนั้นมีโครงการจะปรับปรุงใหม่แล้วหรือครับ
ผมคงจะต้องรอคุณนุเขียนเล่าเรื่องราวให้ทราบ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 39
[email protected] วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 01.52 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง


หวัดดีค่ะอาจารย์

ลมหนาวพัดมา
ดูแลสุขภาพนะค่ะ

..

เชิญจ๊ะ
เชิญด้วยใจจริง
คนขี้เหง้าา มาแหระ

ตอน

ครบ 18 ปีโครงการณ์แลกเปลี่ยนนักศึกษาBremen ไป London ( [email protected] )

***

สวัสดีครับ คุณแคท

อยากทราบเหมือนกัน ในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา Bremen ไป London ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 04.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

กราบขอบพระคุณ ครับได้ความรู้มากมาย เรื่องทิศ

วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน นั้นกล่าวถึงทิศต่างๆไว้มากมาย แต่ผมอ่านไป นึกทิศไม่ออกจริงๆ มาทราบจากท่านนี้แหละครับ

เมื่อ ว่านไปทำบุญครบ รอบ 45 ปี ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน เลย ถือ โอกาส เดินเก็บภาพตึกเก่า มาเขียนครับ
นั่งอ่าน จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ อยู่ครับ คิดว่าไม่นานต้องย้ายไปที่อื่นอีกแล้ว จึง เดินสำรวจ ลักษณะภูมิศาสตร์ ตรอกซอย ละแวกนั้น ครับเดิน แบบออกกำลังกายในช่วงเย็นๆในวันทำงาน ช่วงละแวก ถนนราชดำเนิน มาถึงถนนบำรุงเมือง(ด้านทิศเหนือ-ใต้) และถนนอัษฏางค์ ถึงถนนตะนาว (ด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก) ช่วงนั้น เต็มไป ผู้หญิงงามเมืองรุ่นลายคราม มากมายจริงๆ เมือวันก่อนฟังข่าวว่าจะปราบผู้หญิงพวกนี้ ทำได้แค่ไหน เพราะเป็นปัญหาโลกแตก

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
[email protected] วันที่ : 06/09/2009 เวลา : 01.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

หวัดดีค่ะอาจารย์

ลมหนาวพัดมา
ดูแลสุขภาพนะค่ะ

..

เชิญจ๊ะ
เชิญด้วยใจจริง
คนขี้เหง้าา มาแหระ

ตอน

ครบ 18 ปีโครงการณ์แลกเปลี่ยนนักศึกษาBremen ไป London ( [email protected] )

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 35
chedtha วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 20.25 น.
http://www.oknation.net/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)
ip : 77.47.53.187/77.47.53.187


สวัสดีครับ คุณสุรศักดิ์

แวะมาอ่านอีกรอบหนึ่งครับ
เพิ่งรู้ว่า สังขยา คือ การนับ การคำนวณของไทย

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

โหวตให้เสมอ ทุกครั้งที่แวะมาอ่านครับ

***

สวัสดีครับ คุณเชษฐา

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะมาอีกรอบและโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 34
ting วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 14.55 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม
ip : 77.190.5.11/77.190.5.11

สวัสดีคะอาจารย์
ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมยังอยู่คะแต่ช่วงนี้ไม่มีอารมณ์
อัพบล๊อกคะ อากาศดีนอนได้นอนดีจริงๆ คะ

***

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณครับ ที่แวะมาแจ้งให้ทราบ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 33
ลุงตุ่ย วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 12.02 น.
http://www.oknation.net/blog/THAMRONG
ip : 124.121.28.186/124.121.28.186

สวัสดีครับ
ขอบคุณบุณฑริกครั้ง
ที่นำเรื่องดีมาให้อ่านกัน

***

สวัสดีครับ คุณลุงตุ่ย

ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ ที่แวะมาอ่านประจำ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
chedtha วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)


สวัสดีครับ คุณสุรศักดิ์

แวะมาอ่านอีกรอบหนึ่งครับ
เพิ่งรู้ว่า สังขยา คือ การนับ การคำนวณของไทย

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

โหวตให้เสมอ ทุกครั้งที่แวะมาอ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ting วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะอาจารย์
ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมยังอยู่คะแต่ช่วงนี้ไม่มีอารมณ์
อัพบล๊อกคะ อากาศดีนอนได้นอนดีจริงๆ คะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

สวัสดีครับ
ขอบคุณบุณฑริกครั้ง
ที่นำเรื่องดีมาให้อ่านกัน

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 31
อิมกุดั่น วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 06.24 น.
http://www.oknation.net/blog/im
...คนรักป่า... ...ผูกมิตรด้วยอักษร...
ip : 122.154.97.135/122.154.97.135

ไม่เคยศึกษาละเอียดขนาดนี้เลยค่ะ อาจารย์
เรื่องทิศ เรื่องลม ก้ได้ยินบางชื่อ เรื่องนับเลขก็อ่านพื้นๆ
ได้อ่านแล้วตื่นใจจริงๆ คนไทยละเอียดจริงๆ ค่ะ

เรื่องสำนวนในเอ็นทรี่ก่อน ก็น่าคิดด้วยค่ะ เด็กยุคใหม่ใช้ผิดอยู่มาก มีเรื่องควรคิดอีกแล้วค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
คงมองข้าม เห็นว่าไม่สำคัญเช่นเคย

ขอบคุณค่ะ อาจารย์

***

สวัสดีครับ คุณอิมกุดั่น

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมชม และเห็นว่า
คนไทยเราละเอียดจริง ๆ เรียกชื่อลม ชื่อทิศ และการนับ
เลข อย่างละเอียดมาก รวมทั้งให้ สำนวนไทย มากมาย
ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน ไว้ดำเนินชีวิต เพื่อความสุขและ
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

สมควรที่คนไทยเราควรจะรักษามรดกภูมิปัญญาไทยนี้ไว้
และช่วยกันเผยแพร่ให้แพร่หลาย นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินชีวิตต่อไป

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 05/09/2009 เวลา : 06.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ไม่เคยศึกษาละเอียดขนาดนี้เลยค่ะ อาจารย์
เรื่องทิศ เรื่องลม ก้ได้ยินบางชื่อ เรื่องนับเลขก็อ่านพื้นๆ
ได้อ่านแล้วตื่นใจจริงๆ คนไทยละเอียดจริงๆ ค่ะ

เรื่องสำนวนในเอ็นทรี่ก่อน ก็น่าคิดด้วยค่ะ เด็กยุคใหม่ใช้ผิดอยู่มาก
มีเรื่องควรคิดอีกแล้วค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคงมองข้าม เห็นว่าไม่สำคัญเช่นเคย

ขอบคุณค่ะ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 15.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 29
tengpong วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 12.13 น.
http://www.oknation.net/blog/tengpong


เต็งพ้ง รู้มากสุดแค่ โกฏิ เท่านั้นเองครับอาจารย์
ขอบพระคุณมากครับ

***

สวัสดีครับ คุณ เต็งพ้ง

ขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
tengpong วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

เต็งพ้ง รู้มากสุดแค่ โกฏิ เท่านั้นเองครับอาจารย์
ขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 25
aree วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 06.40 น.
http://www.oknation.net/blog/areejang
ip : 87.237.221.13/87.237.221.13

ขอบคุณคะอ.สุรศักดิ์ เพิ่งเคยทราบคะชื่อลมอย่างเป็นทางการทั้ง 8 ทิศ ขอบคุณคะ

***

สวัสดีครับ คุณ aree

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 24
pimahn วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 01.15 น.
http://www.oknation.net/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2
ip : 77.47.53.187/77.47.53.187

สวัสดีครับ คุณสุรศักดิ์

เป็นความรู้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ
รู้จักแต่ ลมว่าว อย่างเดียว ส่วมลมอื่นๆ ไม่เคยรู้เลย

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานนะครับ

โหวตให้กับวิทยาทานนี้ครับ


..............................................
ขอเชิญชวน ไปร่วมให้กำลังใจ...

"เติมพลังให้ชีวิต เพื่อพิชิตมะเร็ง"
http://www.oknation.net/blog/pimahn/2009/09/03/entry-1

ขอบคุณครับ

***

สวัสดีครับ คุณ pimahn

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
แล้วผมจะไปเยี่ยมชมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 23
รุสสกี้ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 22.42 น.
http://www.oknation.net/blog/russky
ด้วยจิตคารวะ

เชื่อแล้วว่าคนไทยเป็นคนละเอียดอ่อน

ทั้งลม ทั้งทิศ ทั้งการนับเลข ซอบซะละเอียดยิบเลย

***

สวัสดีครับ คุณรุสสกี้

คนไทยเป็นคนละเอียดอ่อนจริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
aree วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 06.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/areejang


ขอบคุณคะอ.สุรศักดิ์ เพิ่งเคยทราบคะชื่อลมอย่างเป็นทางการทั้ง 8 ทิศ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
pimahn วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 01.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

สวัสดีครับ คุณสุรศักดิ์

เป็นความรู้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ
รู้จักแต่ ลมว่าว อย่างเดียว ส่วมลมอื่นๆ ไม่เคยรู้เลย

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานนะครับ

โหวตให้กับวิทยาทานนี้ครับ


..............................................
ขอเชิญชวน ไปร่วมให้กำลังใจ...

"เติมพลังให้ชีวิต เพื่อพิชิตมะเร็ง"
http://www.oknation.net/blog/pimahn/2009/09/03/entry-1

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

เชื่อแล้วว่าคนไทยเป็นคนละเอียดอ่อน

ทั้งลม ทั้งทิศ ทั้งการนับเลข ซอบซะละเอียดยิบเลย

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ผมลองคำนวณค่าดู ว่าเท่ากับเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ผมลองคำนวณค่าดู ว่าเท่ากับเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 20.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 19
[email protected] วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 16.48 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง

เมือคืนโหวตให้ไม่ติด

ต้องมาโหวตคืนให้ตอนนี้นะค่ะ

แค่ชือ ลม ยังเพราะเพริ้ง ป่านนี้

..

เชิญจ๊ะ
ดีกว่าอยู่เฉยๆ
มาดูภาพ เรืองราวของยูเรียดีก่า

ตอน

ละครเวที ปีละหนของยูเรีย ( [email protected] )

***

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
และผมจะไปดูละครเวที ที่หนูยูเรียแสดง
นะครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
[email protected] วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

เมือคืนโหวตให้ไม่ติด

ต้องมาโหวตคืนให้ตอนนี้นะค่ะ

แค่ชือ ลม ยังเพราะเพริ้ง ป่านนี้

..

เชิญจ๊ะ
ดีกว่าอยู่เฉยๆ
มาดูภาพ เรืองราวของยูเรียดีก่า

ตอน

ละครเวที ปีละหนของยูเรีย ( [email protected] )

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ช่วยกันเผยแพร่

โครงการคนไทยไร้พุง
http://nutrition.anamai.moph.go.th/

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 15.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 14
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 12.53 น.
http://www.oknation.net/blog/wilasinee
เชิญชวนทุกท่านไปอิ่มอร่อยทั้งครอบครัว....ข้าวอบกุนเชียง...(3/9/2009)
ip : 115.87.71.191/115.87.71.191

แวะมาทักทาย มาเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะ
และมาชวนไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะ
ที่บ้านทำข้าวอบกุนเชียงไว้
แล้วตามไปเพิ่มน้ำหนักกันได้ที่บ้านนะคะ
----------------------------------------------------------
มาเชิญชวนไปทานข้าวอบกุนเชียงร้อนๆ
ที่บ้านค่ะ

***

สวัสดีครับ อาจารย์วิลาสินี

ขอบคุณอาจารย์ครับ ที่แวะมาเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
และยังมาชวนไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันด้วย
น่าสนใจครับ ข้าวอบกุนเชียงร้อน ๆ ขอไม่กลัวอ้วนสักวัน
แล้วจะไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 13
luerat วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 12.45 น.
http://www.oknation.net/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.
ip : 203.146.239.195/203.146.239.195

อาจารย์ครับ ได้ความรู้ดีมากครับ ไม่เคยทราบชื่อลมเหล่านี้เลยครับ คนไทยที่แก่งนะครับ
ผมต้องช่วยอาจารย์สืบสานภูมิปัญญาไทยครับ
ขอบคุณครับ

***

สวัสดีครับ คุณ luerat

ขอบคุณมากครับ ที่จะช่วยเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทย
เหล่านี้ให้แพร่หลายต่อไป

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 12
ลิลิตดา วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 11.45 น.
http://www.oknation.net/blog/phenvipa

มาอ่านหาความรู้ชื่อลมและทบทวนความจำเรื่องชื่อของทิศต่างๆ เรื่องชื่อของทิศนี้เคยศึกษานะคะ แต่สารภาพว่าชื่อลมรู้จักแค่ลมว่าวและลมสลาตัน ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะสังขยา น่าสนใจมากค่ะ เห็นด้วยค่ะว่าควรจะนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์มรดกและ ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ไว้

ขอบคุณมากๆสำหรับลิ๊งค์เรื่องสำนวนภาษาไทยที่บอกไป จะนำไปเป็นข้อมูลในงานเขียนต่อไปค่ะ

***

สวัสดีครับ คุณลิลิตดา

ขอบคุณครับ ที่กรุณาให้ความสนใจในเรื่องลม เรื่องทิศ
และสังขยา ของไทยโบราณ และช่วยกันเผยแพร่ครับ
ผมยังอยากให้ราชบัณฑิตยสถานได้เก็บคำเหล่านี้ ไว้ให้
ครบถ้วน โดยชำระให้ถูกต้องแล้วพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่
ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

แวะมาทักทาย มาเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะ
และมาชวนไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะ
ที่บ้านทำข้าวอบกุนเชียงไว้
แล้วตามไปเพิ่มน้ำหนักกันได้ที่บ้านนะคะ
----------------------------------------------------------
มาเชิญชวนไปทานข้าวอบกุนเชียงร้อนๆ
ที่บ้านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
luerat วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเจ้าของผลงานหนังสือ Generation Yร้ายจริงหรือ? และ (ปัญ)ญาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญา-ประสบการณ์ด้านฝึกอบรมผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

อาจารย์ครับ ได้ความรู้ดีมากครับ ไม่เคยทราบชื่อลมเหล่านี้เลยครับ คนไทยที่แก่งนะครับ
ผมต้องช่วยอาจารย์สืบสานภูมิปัญญาไทยครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ลิลิตดา วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phenvipa

มาอ่านหาความรู้ชื่อลมและทบทวนความจำเรื่องชื่อของทิศต่างๆ เรื่องชื่อของทิศนี้เคยศึกษานะคะ แต่สารภาพว่าชื่อลมรู้จักแค่ลมว่าวและลมสลาตัน ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะสังขยา น่าสนใจมากค่ะ เห็นด้วยค่ะว่าควรจะนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ไว้

ขอบคุณมากๆสำหรับลิ๊งค์เรื่องสำนวนภาษาไทยที่บอกไป จะนำไปเป็นข้อมูลในงานเขียนต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ท่านทราบไหมครับว่า "อสงไขย" มีค่าเท่ากับเท่าไร

"อสงไขย" มีค่าเท่ากับ โกฏิ ยกกำลัง ๒๐ ครับ !!!

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สังขยา ว่าด้วยการนับ

การนับเลขนั้น ในสมัยโบราณของไทย เรียกว่า สังขยา
(สังขยา มี ๒ ความหมาย ความหมายที่ ๑ หมายถึง การนับ, การคำนวณ และความหมายที่ ๒ หมายถึง ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่และน้ำตาล)

การนับเลขนั้น ไม่ได้ไปสิ้นสุดที่ล้าน แต่นับเลยล้านไป จนถึงอสงไขย เลยทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 08.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ตรวจเช็คความเสี่ยงของคุณ
โปรแกรมทดสอบ "คุณมีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่?"

http://www.flu2009thailand.com/health-check.html

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 6
[email protected] วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 03.39 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง
ip : 92.196.1.178/92.196.1.178

แบบนี้ต้องโหวตให้

***

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับคุณแคท ที่แวะมาเยี่ยมชม และโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 5
ting วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 02.00 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


สวัสดีคะเพิ่งทราบนะคะว่าสังขยา
มีความหมายอย่างอื่นด้วย
ขอบคุณคะ
อาจารย์สบายดีนะคะ
ที่นี่อากาศเริ่มจะเย็นไปเรื่อยๆแล้วคะ
แต่เมื่อร้อนมาก 32 องศา วันนี้ 23 องศา
ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ

***

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาเยี่ยมชม สังขยาในความ
หมาย การนับ หรือการคำนวณ นั้น กว้างขวางมาก
ครับ
ผมสบายดีครับ อากาศทางเยอรมนีเริ่มเย็นแล้วนะครับ
แต่ร้อนก็ร้อนมาก กรุงเทพฯ มีแต่ฝนครับ เมื่อวันก่อน
ฝนตกหนักมาก ระวังสุขภาพนะครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
[email protected] วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 03.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แบบนี้ต้องโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ting วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 02.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะเพิ่งทราบนะคะว่าสังขยา
มีความหมายอย่างอื่นด้วย
ขอบคุณคะ
อาจารย์สบายดีนะคะ
ที่นี่อากาศเริ่มจะเย็นไปเรื่อยๆแล้วคะ
แต่เมื่อร้อนมาก 32 องศา วันนี้ 23 องศา
ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 00.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


จ่าจินต์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 00.48 น.
http://www.oknation.net/blog/jawee
สิ่งที่มีค่าของผมไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นหากแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
ip : 58.11.83.184/58.11.83.184


สlวัสดีลมทัง้ 8ทิศ
ครับอาจารย์...

***

สวัสดีครับ คุณจ่าจินต์

ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาเียี่ยมชม
ยังไม่นอนหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]


สlวัสดีลมทัง้ 8ทิศ
ครับอาจารย์...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 00.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้อมูลที่ทุกคนควรรู้

http://www.flu2009thailand.com/

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

ชื่อลมทั้ง ๘ ชื่อทิศ ๓๒ และสังขยา ของไทย เป็นมรดก
และภูมิปัญญาไทยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ที่ควรจะอนุรักษ์
และนำมารื้อฟื้นเผยแพร่ให้แพร่หลายอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญ
ทุกท่านอ่านเรื่องนี้ และช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน