• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6886768
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 9630 , 00:05:20 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาตราวัดที่  มาตราวัดหน้าไม้  และมาตราตวง  ของโบราณ

มาตราต่าง ๆ  ที่เป็นของโบราณ  ที่ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกัน  
ได้แก่  มาตราวัดที่  มาตราวัดหน้าไม้  และมาตราตวง  จึงขอนำเสนอ
ในครั้งนี้  รื้อฟื้นให้เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่ง   โดยนำมาจากหนังสือ เรื่อง
พระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด ของเก่า  (พิมพ์ในการศพ 
มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัด
ประทุมวนาราม   ๑๘  ตุลาคม  ๒๔๗๙)  ซึ่งมาตราต่าง ๆ ได้คัดมาจาก
หนังสือมูลบทบรรพกิจ  หนังสือแบบเรียนในสมัยก่อน นั่นเอง
    

***

๑.  มาตราวัดที่

     หนึ่งนานับโดยกว้างแท้            ยี่สิบวาแล
ยาวยี่สิบวาเป็นไร่
     ถ้าโดยกว้างห้าวาไป               ยาวเส้นหนึ่งไซร้
เป็นงานหนึ่งพึงจดจำ
     สี่งานท่านประสมทำ                เป็นไร่หนึ่งกำ
หนดไว้ให้ดีดังว่ามา


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

    ๑  ไร่      เท่ากับ       กว้าง  ๒๐ วา   ยาว  ๒๐  วา
        เท่ากับ      ๔  งาน
        (เท่ากับ     ๔๐๐  ตารางวา)

    ๑  งาน     เท่ากับ      กว้าง  ๕  วา    ยาว  ๑  เส้น 
        (เท่ากับ     ๑๐๐  ตารางวา)
 
***

๒.  มาตราวัดหน้าไม้

     ไม้น่ากว้างศอกหนึ่งหนา          ยาวสิบหกวา
เป็นยกหนึ่งพึงจำไว้
     นับด้วยวัดอย่างนี้ไซร้              นับด้วยตวงไป
จงนับใช้ดังนี้นา


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

    ไม้  ๑  ยก   เท่ากับ     กว้าง  ๑  ศอก  ยาว  ๑๖  วา

***

๓.  มาตราตวง

     เข้าเกวียนหนึ่งนั้นท่านว่า          เป็นสองบั้นหนา
บั้นหนึ่งสี่สิบสัด
     สัดหนึ่งยี่สิบทะนานชัด             ทะนานหนึ่งสังกัด
สองจังออนจงจำไว้
     จังออนหนึ่งสี่กำมือได้              กำมือหนึ่งไซร้
สี่ใจมือตามมีมา
     ใจมือหนึ่งนั้นท่านว่า                ร้อยเมล็ดเข้าหนา
นับด้วยตวงเพียงนี้แล 


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

                      ๒  บั้น            เท่ากับ   ๑  เกวียน
                    ๔๐  สัด            เท่ากับ   ๑  บั้น
                    ๒๐  ทะนาน       เท่ากับ   ๑  สัด
                 (ต่างกับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
                  ๒๕  ทะนาน   เป็น  ๑  สัด)        
                     ๒   จังออน       เท่ากับ   ๑  ทะนาน
                     ๔   กำมือ         เท่ากับ   ๑  จังออน    
                     ๔   ใจมือ         เท่ากับ   ๑  กำมือ
                  ๑๐๐   เมล็ดข้าว   เท่ากับ    ๑  ใจมือ 

      หมายเหตุ  ๑   :  ส่วนมากใช้ตวงข้าว

      หมายเหตุ  ๒   :

      ๘๐  สัด  หรือ  ๑๐๐  ถัง           เป็น    ๑  เกวียน
                      ๒๕ ทะนาน           เป็น     ๑  สัด  (เท่ากับ  ๒๐ ลิตร)
                      ๒๐ ทะนาน            เป็น    ๑  ถัง
                        ๘  ฟายมือ          เป็น     ๑  ทะนาน
                        ๒  จังออน          เป็น     ๑  แล่ง

                        ๑   เกวียนหลวง      เท่ากับ     ๒๐๐๐  ลิตร 
                        ๑   ทะนานหลวง     เท่ากับ           ๑  ลิตร    
   
              ที่มา :  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕


ที่มา :   หนังสือเรื่องพระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด              
           ของเก่า  พิมพ์ในการศพ  มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ         
           ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัดประทุมวนาราม  ๑๘ ตุลาคม        
           ๒๔๗๙     (มาตราต่าง  ๆ  คัดมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ  
           ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยก่อน)


***

ข้อมูลมาตราวัดที่และมาตราตวง จากคุณนุกูล ชาญณรงค์ 
ผู้อ่านส่งมา


       คุณนุกูล ชาญณรงค์  ได้ส่งอีเมลมาถึงผม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตราวัดที่นา และมาตราวัดสิ่งของมีข้าวเป็นต้น  โดยได้ระบุผู้ให้ข้อมูล
ปัจจุบันอายุ  ๙๖  ปีแล้ว  เกรงว่าจะสูญหาย  
       ผมจึงขออนุญาตนำลงไว้ ณ  ที่นี้เลย เพื่อเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งคงจะเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติและใช้งานโดยตรง
มาอย่างยาวนาน    ดังนี้ :-


๑. มาตราวัดที่นา
    
    ๑๐๐  วา              เป็น      ๑  งาน
        ๔ งาน             เป็น      ๑  ไร่
    ไร่หนึ่งนั้น กว้าง ๒๐ วา ยาว  ๒๐ วา
    สี่เหลี่ยม คือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑ ตารางเส้น

๒.  มาตราวัดสิ่งของมีข้าวเป็นต้น

     ๑๐๐  เมล็ดข้าว          เป็น     ๑  ใจมือ
        ๔  ใจมือ                เป็น     ๑  กำมือ
        ๔  กำมือ                เป็น     ๑  จังออน
        ๒  จังออน              เป็น     ๑  แล่ง
        ๒  แล่ง                  เป็น     ๑  ทะนาน
       ๒๐ ทะนาน              เป็น     ๑  ถัง
       ๒๕ ทะนาน              เป็น     ๑  สัด
       ๔๐ สัด หรือ ๕๐ ถัง    เป็น    ๑  บั้น
         ๒ บั้น                    เป็น     ๑  เกวียน

      ขอขอบคุณ คุณนุกูล ชาญณรงค์ และท่านผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูล
เป็นอย่างสูงด้วยครับ  และผมได้ตรวจสอบแล้ว   ในมาตราวัดที่นานั้น
ตรงกันกับข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา  

      สำหรับมาตราวัดสิ่งของนั้น  มีต่างกันบ้างเล็กน้อย  ตรงที่  ๒๕ 
ทะนาน   เป็น   ๑  สัด  (ตรงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
ส่วนข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา   ๒๐  ทะนาน   เป็น  ๑  สัด  จึงต่างกัน

      นอกจากนี้  มีเพิ่มแล่งเข้ามา   ๒  จังออน  เป็น  ๑  แล่ง  และ  ๒ 
แล่ง  เป็น  ๑  ทะนาน   (ตรงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
(ดังนั้น  ๔  จังออน  เท่ากับ  ๑  ทะนาน)   แต่ข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา 
มี   ๒  จังออน  เป็น  ๑  ทะนาน  จึงต่างกัน

      ขอท่านผู้อ่าน  ได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย              

 

ที่มา :   หนังสือเรื่องพระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด              
           ของเก่า  พิมพ์ในการศพ  มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ         
           ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัดประทุมวนาราม  ๑๘ ตุลาคม        
           ๒๔๗๙     (มาตราต่าง  ๆ  คัดมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ  
           ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยก่อน)

***

นับเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่ง  ที่ไม่อยากให้ลืมเลือนหรือ
สูญหายไป    จึงได้นำมารื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง   เพื่อช่วยกัน
อนุรักษ์ และสืบสานต่อไป

 

ภาพประกอบจาก หนังสือ "80 ปี กระทรวงพาณิชย์"

ขอขอบคุณ  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ชอบอ่านเรื่องแบบนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
indexthai วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 14.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

... แม่ .. แม่ . แม่
http://www.oknation.net/blog/rivermoon/2009/09/16/entry-1

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 24
aree วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 07.33 น.
http://www.oknation.net/blog/areejang
ip : 87.237.221.13/87.237.221.13

ตามมาร่วมอนุรักษ์มาตราชั่ง วัด ตวงของไทยเราคะอ.สุรศักดิ์ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ มีประโยชน์คะ

***

สวัสดีครับ คุณอารี

ขอบคุณครับ ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 23
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 02.34 น.
http://www.oknation.net/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan


ยินดีครับอ.และขอบคุณมากด้วยนะครับ ดึกมากแล้วผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดี ออ!ราตรีสวัสครับอ.ฝันดีนะครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.ครับ.

***

สวัสดีครับ คุณรัตติกาลแห่งราตรี

ขอบคุณครับ ที่กลับมาเยี่ยมอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
aree วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/areejang


ตามมาร่วมอนุรักษ์มาตราชั่ง วัด ตวงของไทยเราคะอ.สุรศักดิ์ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ มีประโยชน์คะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 02.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

ยินดีครับอ.และขอบคุณมากด้วยนะครับ ดึกมากแล้วผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดี ออ!ราตรีสวัสครับอ.ฝันดีนะครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.ครับ.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 21
ทิวสน วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.28 น.
http://www.oknation.net/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา


มาทบทวน กับหลายๆ มาตรา ที่ผมลืมไปแล้วจริงๆ ด้วยครับอาจารย์ และบางมาตราอย่างการตวงข้าว แปลกใจ
ที่ผมไม่เคยเรียน เพิ่งจะได้ความรู้วันนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งเอนทรี่ ที่มีคุณค่าครับ

***

สวัสดีครับ คุณทิวสน

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาชม
มาตราต่าง ๆ นี้เป็นของเก่า ที่บรรพบุรุษของเรา
ได้ใช้กันมาก่อน ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนสมัียก่อน
มูลบทบรรพกิจ ผมกลัวว่าจะลืมเลือนกันไป จึงได้
นำมารื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันอนุรักษ์
และสืบสานต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทิวสน วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

มาทบทวน กับหลายๆ มาตรา ที่ผมลืมไปแล้วจริงๆ ด้วยครับอาจารย์ และบางมาตราอย่างการตวงข้าว แปลกใจ
ที่ผมไม่เคยเรียน เพิ่งจะได้ความรู้วันนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งเอนทรี่ ที่มีคุณค่าครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้อมูลที่ทุกคนควรรู้

http://www.flu2009thailand.com/

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 16
[email protected] วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 15.54 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง
ip : 92.196.115.170/92.196.115.170

ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

..

หวัดดีค่ะ อาจารย์
ไปเทียวอยุธยา
เขียนเรือง อีกแหระ
เด้กๆ ยังไม่กล้บ เลย อิๆว่าง ฮ่าๆๆ

..

เชิญจ๊ะ
วันนี้เลือดรักแผ่นดินมาแรง

ตอน

ลืมแล้วหรือ ..พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช [email protected]

***

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ ที่เห็นว่า ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

แล้วผมจะแวะไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 15
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 13.39 น.
http://www.oknation.net/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan
ip : 222.123.116.161/222.123.116.161

อ.สุรศักดิ์ ครับสวัสดีครับ...ผมรัตติกาลเองครับไม่เคยมาบ่านอ.เลยวันนี้แวมาทักทายและมา เยี่ยมอ.ครับ อ.สบายดีนะครับตั้งแต่เจอที่ร้าน...โอยั้วแล้วก้ไจอกันอีกเลย....บ้านอ.นี่ มีเรืองราวดีความรู้มานำเสนอและให้ความรุ้มากเลยนะครับ ไว้ผมจะมาอ่านหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป้นอยู่ไทยๆเช่นในยุค รศ.112 เอาไปประกอบนิยายที่จะเขียนใหม่นี่อ.พอมีข้อมูลไหมครับ อิอิอิ ผมเพิ่งจะหัดเขียนนิยายกึ่งอิงประวัติศาตร์ดูนะครับ...เอาละครับผมกลับบล็อก ก่อนนะครับมารบกวนอ.มากแล้วไปนะครับ
สวัสดีครับ อ.สุรศักดิ์...

จาก.รัตติกาลแห้งราตรี.

***

สวัสดีครับ คุณรัตติกาลแห่งราตรี

ดีใจมากครับ ที่วันนี้คุณรัตติกาลมาเยี่ยมเยียนถึงบ้าน
ว่าง ๆ ขอเรียนเชิญอ่านเรื่องในบล็อกผมนะครับ
เป็นบล็อกความรู้ครับ มีหลากหลายเรื่องราว ทั้งอดีต
และปัจจุบัน ครับ

ดีครับ ที่คุณรัตติกาลจะเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์
เพราะไม่ค่อยมีใครเขียนกัน แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
สำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ ก็พอมีอยู่บ้างครับ คงจะต้องค้น
เป็นเรื่อง ๆ ไป ไว้ผมจะลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ศ. ๑๑๒
ดูนะครับ

ขอบคุณมากนะครับ ที่กรุณามาเยี่ยมเยียน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 14
veerin วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.42 น.
http://www.oknation.net/blog/veerin
ip : 203.157.14.234/203.157.14.234

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์นะคะ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
veerin สอบตกเรื่องนี้อ่ะค่ะ ตอนเด็กๆ รู้สึกว่าทำไมเป็นเรื่องที่ยากจัง
จำไม่เคยได้เลย

***

สวัสดีครับ คุณวีริญจ์

ขอบคุณมากครับ ผมเกรงว่าจะลืมเลือนกันไป
จึงได้นำมาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้ช่วยกันอนุรักษ์
และสืบสานกันต่อไป

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
[email protected] วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

..

หวัดดีค่ะ อาจารย์
ไปเทียวอยุธยา
เขียนเรือง อีกแหระ
เด้กๆ ยังไม่กล้บ เลย อิๆว่าง ฮ่าๆๆ

..

เชิญจ๊ะ
วันนี้เลือดรักแผ่นดินมาแรง

ตอน

ลืมแล้วหรือ ..พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช [email protected]

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

อ.สุรศักดิ์ ครับสวัสดีครับ...ผมรัตติกาลเองครับไม่เคยมาบ่านอ.เลยวันนี้แวมาทักทายและมาเยี่ยมอ.ครับ อ.สบายดีนะครับตั้งแต่เจอที่ร้าน...โอยั้วแล้วก้ไจอกันอีกเลย....บ้านอ.นี่มีเรืองราวดีความรู้มานำเสนอและให้ความรุ้มากเลยนะครับ ไว้ผมจะมาอ่านหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป้นอยู่ไทยๆเช่นในยุค รศ.112 เอาไปประกอบนิยายที่จะเขียนใหม่นี่อ.พอมีข้อมูลไหมครับ อิอิอิ ผมเพิ่งจะหัดเขียนนิยายกึ่งอิงประวัติศาตร์ดูนะครับ...เอาละครับผมกลับบล็อกก่อนนะครับมารบกวนอ.มากแล้วไปนะครับ
สวัสดีครับ อ.สุรศักดิ์...

จาก.รัตติกาลแห้งราตรี.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
veerin วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์นะคะ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
veerin สอบตกเรื่องนี้อ่ะค่ะ ตอนเด็กๆ รู้สึกว่าทำไมเป็นเรื่องที่ยากจัง
จำไม่เคยได้เลย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


เทคนิคการล้างมือ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

http://www.flu2009thailand.com/preventation/handwashing-tips/hand-washing-technique.html

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ตรวจเช็คความเสี่ยงของคุณ
โปรแกรมทดสอบ "คุณมีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่?"

http://www.flu2009thailand.com/health-check.html

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 08.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้อมูลที่ทุกคนควรรู้

http://www.flu2009thailand.com/

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 9
Supawan วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 06.25 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan


เป็นมาตราที่ไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะ ... แจ่ขอขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะ

***

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ขอบคุณครับ ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Supawan วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 06.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เป็นมาตราที่ไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะ ... แจ่ขอขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 5
ting วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.14 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม
ip : 77.190.20.40/77.190.20.40

สวัสดีคะ
ดีคะของเก่าคือของดีที่มีมานาน
ฅนรุ่นใหม่ควรได้รับรู้นะคะ

***

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณครับ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 4
ต้นแสงจันทร์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.09 น.
http://www.oknation.net/blog/nathanon
ip : 203.155.224.207/203.155.224.207

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้รับสาระประโยชน์มากค่ะ

***

สวัสดีครับ คุณต้นแสงจันทร์

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 3
สายธาร วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.05 น.
http://www.oknation.net/blog/cyberfrogy
http://www.oknation.net/blog/DigitalTour สายธาร OK NATURE @ SAVE NATURE SAVE LIFE
ip : 124.157.175.64/124.157.175.64

สวัสดีครับพี่...เรียนคณิตฯ ตอนดึกๆ...สมองแล่นเลย...

***

สวัสดีครับ คุณสายธาร

ถือว่าฝึกสมองนิดหน่อยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ting วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะ
ดีคะของเก่าคือของดีที่มีมานาน
ฅนรุ่นใหม่ควรได้รับรู้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ต้นแสงจันทร์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nathanon

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้รับสาระประโยชน์มากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สายธาร วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

สวัสดีครับพี่...เรียนคณิตฯ ตอนดึกๆ...สมองแล่นเลย...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 00.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ช่วยกันเผยแพร่

โครงการคนไทยไร้พุง
http://nutrition.anamai.moph.go.th/

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ผมขอนำเสนอเรื่อง "มาตราวัดที่ มาตราวัดหน้าไม้ และ
มาตราตวง ของโบราณ" ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
เรื่องหนึ่ง ที่ไม่อยากให้ลืมเลือนหรือสูญหายไป จึงได้นำมา
รื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสาน
ต่อไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน