• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6889149
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2554
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 117967 , 12:06:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ , มุสิกะตะวัน และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

ไม่น่าเชื่อ !!  ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์   ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ พระอนิล   
(ภาพจากไทยรัฐ - ขอขอบคุณ)

 

ในยุคบรรพกาล ได้มีชนเผ่าเชื้อสายอริยกะหรืออารยัน  อพยพเข้ามาตั้งรกรากและ

ราชธานี  ณ เชิงเขาหิมาลัย


ก่อนหน้านั้น ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมิลักขะ ซึ่งมีความเจริญน้อยกว่า


ศากยวงศ์ทั้งหลายมีเชื้อชาติเป็นชาวอริยะหรืออารยัน ซึ่งเหล่าศากยวงศ์ ล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญประการหนึ่งคือ ถือตัวจัด  ด้วยถือว่าชาติตระกูล ของตนอยู่ในวรรณะกษัตริย์ อันเป็นวรรณะสูงสุด แม้ในเหล่าวรรณะกษัตริย์ด้วยกัน เจ้าศากยะก็ถือตัวว่ายิ่งใหญ่และบริสุทธิ์โดยสายเลือดกว่าใคร ๆ


ด้วยเหตุนี้ บรรดาเจ้าศากยะจึงอภิเษกสมรสกันในหมู่พี่น้องร่วมพระบิดา มารดาเดียวกัน หรือในหมู่วงศานุวงศ์ใกล้ชิด เช่น กับราชวงศ์โกลิยะ แห่งกรุง เทวทหะ


ต้นตระกูลของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์นั้น  สืบเชื้อสายมาจาก พระเจ้าโอกกากราชด้วยกันทั้งคู่

 

ต้นตระกูลของศากยวงศ์  สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช พระราช โอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชเป็นผู้ตั้งศากยวงศ์    และตั้งที่ นครกบิลพัสดุ์  ซึ่งเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อน   เมืองกบิลพัสดุ์ เป็นนครหลวงของแคว้นสักกะ  ส่วนโกลิยวงศ์นั้น  มีเมืองเทวทหะเป็นนครหลวงของแคว้นโกลิยะ


พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งศากยวงศ์อภิเษกสมรสกับ พระนางสิริมหามายาแห่งโกลิยวงศ์

มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ  เจ้าชายสิทธัตถะ


พระเจ้าสุกโกทนะ ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งศากยวงศ์ อภิเษก

สมรสกับ พระนางกิสาโคตมี มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ  เจ้าชายอานนท์
ที่มา :  http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-16.htm  - ขอขอบคุณ[ท่านที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์  ได้จาก
บทความข้างล่างนี้]

ศากยวงศ์  โดย  ทับตะวัน

http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-16.htm 


แคว้นสักกะ และศากยวงศ์  โดย nathaponson

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4220.0


ความเป็นมาของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์  โดย  พระครูวิสุทธินพคุณ  

(กรณ์ ปุญญวโร) 

http://www.gotoknow.org/blog/dhammastudies/247964


*+*+*

พระอนิล ธมฺมสากิโย หรือ พระ ดร.อนิล ศากยะ   ราชวงศ์ศากยะสายพระอานนท์


พระอนิล ธมฺมสากิโย หรือพระ ดร.อนิล ศากยะ เป็นชาวเนปาล สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์ มาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี  ทรงสั่งสอนหลักธรรมใน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

และส่งเสริมให้เรียนรู้ จนกระทั่งเดินทางไปเรียนจบ ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษพระอนิล เล่าเรื่องศากยวงศ์


สำหรับ ศากยวงศ์ พระอนิลบอกว่า "อาตมาเคยทำการสืบวงศาคณาญาติ หลักฐานพอทราบได้ว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนท์ที่ย้ายไปอยู่ที่กาฐมาณฑุ สมัยพุทธกาล และที่เนปาลเองก็ยังมีกระจายอยู่ และนามสกุลอันนี้ต้องเป็นศากยะ เปลี่ยนไม่ได้"

การดำรงอยู่ของศากยะ "การแต่งงานต้องแต่งในตระกูล แต่หมายความว่า จะต้องไม่ใกล้ญาติ ต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า ๗ ชั่วคน และนามสกุลต้องเป็นศากยะ ด้วยกัน เพื่อจะต้องการรักษาเลือดให้บริสุทธิ์ไว้  เราอาจเคยอ่านในพุทธประวัติ แต่ในแง่ความเป็นจริงปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่"

เงื่อนไขอื่นๆที่แสดงว่าเป็นศากยวงศ์คือ "ยืนยันด้วยพิธีกรรม เชื้อสายนี้ ต้องบวชเณร ต้องแสดงตัวเองเหมือนเจ้าชายในตระกูล เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ ดังนั้น เด็กชายในตระกูลนี้ อายุ ๔ หรือ ๕ ขวบ ต้องบวชเณร ๔ หรือ ๕ วัน"

การบวชเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของตระกูลศากยะ ผู้ชายทุกคนต้องบวช ต้องออกบิณฑบาต 
ถ้าไม่ได้บวชถือว่าไม่สมบูรณ์  

ศากยะทุกตระกูล ต้องมีวัดประจำตระกูล และมีห้องพระในบ้าน ห้องสำคัญที่สุดนี้ ถ้าใคร

ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมจะเข้าไม่ได้ เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ ทางสายเลือด  และต้องมีพิธีกรรมของตระกูลอยู่เรื่อย ๆ ตลอดปีต้นตระกูลเกี่ยวโยงกับพระอานนท์

"ต้นตระกูลอาตมาเกี่ยวโยงกับตระกูลที่ย้ายมาค้าขายที่กาฐมาณฑุ สมัยพุทธกาล"

พระอนิล บอกความเป็นมาของตระกูลศากยะของตน ก่อนอธิบายว่า หลักฐานที่มี
อยู่เป็นภาษาสันสกฤต เป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ ๒ หรือ ๓ ชื่อ “มูลสราวาสติวาทิน”

คัมภีร์กล่าวว่า มีญาติของพระอานนท์มาค้าขายอยู่ที่กาฐมาณฑุ เมื่อมีพ่อค้าจาก
กรุงกบิลพัสดุ์ มาค้าขายที่กาฐมาณฑุ  ญาติพระอานนท์จึงเข้าถามพ่อค้าว่า เจอพระอานนท์บ้างหรือไม่

พ่อค้าบอกว่าเจอประจำ เมื่อใดที่เห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นพระอานนท์นั่งอยู่ข้าง ๆ

ดังนั้น ญาติพี่น้องเลยขอร้องให้พ่อค้าช่วยกราบทูลพระอานนท์ว่า มีญาติพี่น้อง ของท่านมาตกยากอยู่ที่กาฐมาณฑุ  อากาศหนาว เดินทางลำบาก อยากจะไป กราบพระอานนท์ แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ อยากให้มาโปรดญาติพี่น้องบ้าง

เมื่อพ่อค้าส่งข่าวถึงพระอานนท์ ท่านจึงเดินทางไปเยี่ยมญาติ เมื่อกลับถึงที่ประทับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ปรากฏว่าเท้าแตก

พระพุทธเจ้า ทอดพระเนตรเห็น ตรัสถามว่าได้ความว่า เพราะพระอานนท์ไป เยี่ยมญาติที่กาฐมาณฑุมา อากาศหนาวมาก จะสวมรองเท้าก็ไม่ได้ เพราะผิด พระวินัย พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถ้าเป็นการเดินทางลักษณะนี้ควรใส่รองเท้าได้

"คัมภีรมูลสราวาสติวาทินนี้ โยงได้ว่า  ต้นตระกูลของอาตมาที่กาฐมาณฑุ เป็น ตระกูลเดียวกัน อาตมาเป็นญาติทางพระอานนท์"


 ดังนั้น  ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์   ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไม่น่าเชื่อ !!

รายละเอียด โปรดอ่านเพิ่มเติมจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์  
http://www.thairath.co.th/today/view/37732


*+*+*
อ้างอิง :  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/today/view/37732

ขอขอบคุณอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 29/07/2011 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

แวะเอาขนมมาฝากยามดึกคะอาจารย์

ขนมไทยโบราณที่คนไทยอาจลืมเลือนกันไปแล้ว หรือบางคนอาจจะไม่รู้จักกันก็มี

มาช่วยกันอนุรักษ์กันหน่อยค่ะเพื่อขนมไทยเราจะได้คงอยู่กับไทยเราต่อไปนานๆ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 29/07/2011 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สมโชคฯ

ขอบคุณอาจารย์ครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ขอบคุณสำหรับความเชื่อมโยงโครงสร้างของสองราชวงศ์ มาฝากครับ

สองโหวดครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณ market

เป็นเรื่องดี ๆ ที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณchailasalle

น่าทึ่งครับ ชาวจีนก็สามารถสืบสาวต้นตระกูลได้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
market วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 20.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวัสดีค่ะอาจารย์

เป็นเรื่องดีที่ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาสู่กันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
chailasalle วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 12.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

น่าทึ่งนะครับ ลักษณะคล้ายปูมประวัติครอบครัวแบบจีนแต่เข้มงวดกว่า ชาวจีนแท้แท้ก็สามารถสืบสาวต้นตระกูลตนได้จากปูมประวัติที่ศาลบรรพชนขอรับ..

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ นายสิบหมื่น

ขอบคุณครับที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 28/07/2011 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องราวเช่นนี้ครับ
โหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

อยากให้ท่านผู้สนใจในเรื่องราชวงศ์ศากยะ
ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้อ่านอีกเรื่องหนึ่ง

'พระอุชวัล ศากยะ แห่งศากยวงศ์'
http://bit.ly/q4HQOJ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ราชวงศ์ศากยะ เป็นราชวงศ์เดียวกับพระพุทธเจ้า
และพระอานนท์ แล้วแต่สายพระพุทธเจ้าหรือ
สายพระอานนท์

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณ Toitoi

ขอบคุณครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณพยนต์

ไม่น่าเชื่อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณลูกหินฮะ๛

ถึงปัจจุบัน คงมากกว่า ๙ เจนเนอเรชั่นครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณระพิน

ถูกแล้วครับ ความพอดีนั้นสำคัญ
กฏคือเปลือก เจตนาคือแก่น...เป็นต้นที่ยืนได้
ต้องมีทั้งแปลือกและแก่น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณพี่โบเดีย

เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณ pierra

ควรจะเชื่อหรือไม่ ลองพิจารณาดูครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณhayyana

จริงครับ รักษาประเพณีกันเข้มจริง ๆ

(บรรดาเจ้าศากยะจึงอภิเษกสมรสกันในหมู่พี่น้องร่วมพระ
บิดา มารดาเดียวกัน หรือในหมู่วงศานุวงศ์ใกล้ชิด เช่น กับ
ราชวงศ์โกลิยะ แห่งกรุงเทวทหะ)

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Toitoi วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toitoi

โหวต 1ครับ
อ่านแล้วรู้สึกดีจัง

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Payont วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ลูกหินฮะ๛ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 17.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stonekid
http://www.oknation.net/blog/stonekimo    Too bad all the people ,  ..Who know how to run the country !. Are busy Driving Taxicabs and Cutting Hair....

2500 ปี มีทายาทสืบทอด 9 เจเนอร์เรชัน ? (จากที่นับในแผนภูมิ)
โอพระเจ้าช่วย ..อายุแต่ละท่านคงอายุมากกว่า 500 ปี ต่อคนเป็นแน่แท้!!??

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ระพิน วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rapin

อากาศหนาวมาก จะสวมรองเท้าก็ไม่ได้ เพราะผิด พระวินัย พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถ้าเป็นการเดินทางลักษณะนี้ควรใส่รองเท้าได้''..

"ความพอดี" กฏคือเปลือก เจตนาคือแก่น...เป็นต้นที่ยืนได้ ต้องมีทั้งแปลือกและแก่น..คำตอบอยู่ในนั้นทั้งหมด ..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พี่โบเดีย วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/borderline

มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆๆ..แต่ก็อ่านสนุกดี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
pierra วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 13.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pierra
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ...ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

๒๕๐๐ กว่าปี ควรจะเชื่อหรือไม่?

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
hayyana วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 13.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ขอบคุณครับ
รักษาประเพณีกันเข้มจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui


ข้อมูลลึก

โหวตค่ะ

............
เรียนเชิญ ร่วมช่วยกันโหวตTBA2011 วันละแต้ม โดย
ก่อนโหวตให้เข้าไป Login ที่หน้าเว็บประกวดบล็อกไว้ก่อนค่ะ
คลิก!
http://www.thailandblogawards.com/welcome/thailandblogawards2011
แล้วไปที่ URLนี้เพื่อโหวต
http://www.thailandblogawards.com/blogs/show/256

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 27/07/2011 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง "ไม่น่าเชื่อ !! ราชวงศ์ศากยะ
สายพระอานนท์ ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้"

ขอเชิญติดตามได้แล้วครับ และท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน