• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6967111
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2622 , 11:49:15 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน แม่หมี , ลิงเขียว และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ปรมาจารย์งานประณีตศิลป์ชั้นสูง

และผู้ก่อตั้ง ร.ร.ภาณุทัต

 

 

อาจารย์ เยื้อน ภาณุทัต ได้รับการเชิดชูยกย่องว่าเป็น

ปรมาจารย์งานประณีตศิลป์ชั้นสูงและการเรือน ผู้ก่อตั้ง

ร.ร.สตรีภาณุทัต แห่งแรกที่เสาชิงช้า ถนนบำรุงเมือง

กรุงเทพมหานคร   ต่อมา ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่

วังบูรพาภิรมย์

 

 

อาจารย์ เยื้อน ภาณุทัต เป็นธิดาของคุณยิ้ม (สมัย ร.5
ยังไม่ใช้นามสกุล) กับ นางสุดสวาท อารีราษฎร์ เกิดเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2433 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2528 สิริรวมอายุได้ 95 ปีเศษ

 

 

ชีวิตปฐมวัย ได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าคุณลุง คือ
พระยาอัพพันตริกามาตย์ (กระจ่าง ภาณุทัต) จางวาง
กรมพระราชพิธี ในราชสำนัก และกรมสนมพลเรือน
ผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5)

 

และเมื่อมีพระราชกำหนดให้ใช้นามสกุลในรัชกาลที่ 6
อาจารย์เยื้อนได้ใช้นามสกุลทางเจ้าคุณลุงด้วย และได้มี
โอกาสศึกษาและสังเกตเห็น ได้จดจำจารีตประเพณี
และงานศิลปกรรมในราชสำนัก อันจัดเป็นงานชั้นสูงสุด

 

 

เมื่ออายุ 8 ขวบ ได้แสดงฝีมือในงานประณีตศิลป์ให้
ปรากฏในราชสำนัก จนถึงกับ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ ต้องพระประสงค์ขอทอดพระเนตรตัวผู้ทำ
และมีพระราชเสาวนีย์ว่า "โอ, ตัวนิดเท่านี้ อุตส่าห์ทำของ
ได้ดีๆ ฯลฯ"

 

ชีวิตและงานดำเนินต่อไป ตลอดระยะสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราชย์ ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯ
ให้เป็นแม่กองในงานประณีตศิลป์หลายแขนง โดยเฉพาะ
การปักม่านบังพระเพลิง พระเมรุมาศ ในงานถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง

 

งานราชาภิเศกในรัชกาลที่ 6 งานปักม่านข้างหลังที่ประทับ
บนพระที่นั่งจักรี ปักพระเขนยที่บนพระแท่นเศวตฉัตร และ
เครื่องใบตองที่ใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ จนเป็นที่เลื่องลือ
และโปรดปรานของเจ้านาย พระบาทสมเด็นพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสชมเชยว่า "พอเห็นก็รู้แล้วว่าเป็น
ฝีมือใคร"

 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้เป็นผู้ปักฉลอง
พระองค์ถวายสำหรับทรง ในคราวงานบรมราชาภิเศก

 

ในรัชกาลที่ 9 ได้เข้าไปถวายการสอน เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา ที่โรงเรียนจิตรลดา ในวิชาประณีตศิลป์ ใบตอง
และแกะสลักผลไม้

 


งานเผยแพร่ความรู้

พ.ศ. 2477 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการเปิดสอนวิชาการเรือน
ได้ตั้งโรงเรียนการเรือนที่บริเวณวังกระหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อาจารย์เยื้อนเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าไปเป็นครูสอนวิชา
การช่างฝีมือทั้งปวง

 

ประมาณ พ.ศ.2496 ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักเขมร เนื่องจาก

คุ้นเคยกับเจ้าหญิง ผู้เป็นท่านป้าของพระเจ้านโรดม เพื่อไปช่วย

สั่งสอนวิชาประณีตศิลป์ตามถนัดของท่าน ทางราชสำนักเขมร

ขนานนามเป็นที่รู้จักกันเรียกว่า "คุณยายไทย" เพราะได้นำ

งานช่างประดิษฐ์และประณีต เป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยไปเผยแพร่

ไม่มีผู้ใดเทียม

 

ต่อจากนั้น ได้ไปเผยแพร่วิชาที่สถาบันในสิงคโปร์ ปีนัง และไป

ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ก่อตั้ง ร.ร.สตรีภาณุทัต

ต่อมา ได้ตั้งโรงเรียนราษฎร์ ชื่อ โรงเรียนสตรีภาณุทัต ขึ้นที่

เสาชิงช้า ถนนบำรุงเมือง เนื่องด้วยประสงค์จะให้หญิงไทย

มีความรู้ความสามารถ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ

เปิดรับนักเรียนโดยไม่ต้องมีการสอบเข้า ทั้งจะเสียค่าเล่าเรียน

หรือไม่เสียก็ได้ ไม่จำกัดวัยและฐานะ

 

.ร.สตรีภาณุทัต เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นโรงเรียนการเรือน

และประณีตชั้นสูงของสตรียุคนั้น

 

 

 วังบูรพาภิรมย์

 

 

 

 

 

 

ต่อมา ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วังบูรพาภิรมย์ อยู่ระยะหนึ่ง แล้วมี
เหตุจำเป็นเกี่ยวกับราชการทางกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น จำ
ต้องเลิกล้มกิจการไป

 

(คุณแม่ของผู้เขียนบล็อก ก็เคยเป็นศิษย์เก่า ร.ร.สตรีภาณุทัต
วังบูรพา และเป็นศิษย์อาจารย์ เยื้อน ภาณุทัต ด้วยผู้หนึ่ง)

 

 

 

เมื่อโรงเรียนภาณุทัต เลิกกิจการไปแล้ว ตัวท่านเองยังได้รับเชิญ
ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา
สายปัญญา การช่างเสาวภา การเรือนพระนคร เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
วิทยาลัยครูสวนดุสิต เป็นวิทยากรในงานอบรมครูฝ่ายศิลปของ
ทางราชการ และได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมหญิง ให้เป็นกรรมการ
ในการประกวดงานฝีมือต่างๆ ตลอดชีวิตของท่าน เท่าที่ท่านยังมี
กำลังร่างกายที่จะไปสั่งสอนได้

 

อาจกล่าวได้ว่า งานประณีตศิลป์ที่สืบมาจนปัจจุบัน ล้วนมีกำเนิด
มาจากอาจารย์ท่านนี้ ดังจะเห็นได้จากตำราการสอนของอาจารย์
โรงเรียนการช่าง การเรือนทั่วไป ที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดพิมพ์ไว้ เป็นหลักสูตรเป็นต้นแบบของวิชาการทำใบตอง
บายศรี ดอกไม้ การใสลักผักและผลไม้ในปัจจุบัน

 

นับว่า ท่านอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต เป็นปูชนียบุคคลที่สมควร
ยกย่องเชิดชูในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ ในด้านการอนุรักษ์งานประณีตศิลป์และการเรือน
ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมโบราณสมัย ตลอดจนคิดค้นประดิษฐ์
แบบขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตามกาลเวลา และ
ถ่ายทอดวิชาแก่ศิษย์ผู้รักจะรับการถ่ายทอดวิชาต่อไป ด้วย
ความเมตตาธรรม อบรมสั่งสอนให้โดยมิได้อำพรางแต่ประการใด

 

***
คัดจาก
ชีวประวัติของ อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต
โดย อ.สุวรรณกนิษฐ์
สรุปจากคำบอกเล่าของลูกหลานของท่าน
29 พ.ย. 2528
ขอขอบคุณ

 

 

***
ที่มาของข้อมูลและภาพ:
หนังสือสวนอุศมมูลนิธิ และคุณผุสนา คชาชีวะ
พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ และอนุสรณ์ถึง
อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต
ขอขอบคุณ

ที่มาของภาพอื่น :
วิกิพีเดีย วังบูรพาภิรมย์, อินเทอรเน็ต
ขอขอบคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/09/2020 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค10
สวัสดีครับ คุณแม่หมี

นับว่า อาจารย์เยื้อนฯ เป็นผู้มีคุณูปการและถ่ายทอด
งานประณีตศิลป์แก่ศิษย์ไว้มากมาย

คุณแม่ผมได้มาเปิดร้านสุพิส รับตัดเสื้อและดัดผม
อยู่ที่บางยี่ขัน และรับสอน รวมทั้งจัดพานพุ่ม จัดดอกไม้
เย็บปักถักร้อย งานฝีมือและการเรือนต่างๆ เป็นที่รู้จัก
กันดี

และจัดดอกไม้พานและแจกัน ถวายแก่วัดดาวดึงษาราม
เป็นประจำในวันเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย

คุณแม่หมี ยังเป็น สว.ที่ยังทันโรงภาพยนตร์ชื่อดังทั้ง 3 โรงนี้
และห้างเซ็นทรัลแห่งแรก ที่วังบูรพา ด้วย (ผมเองก็ไม่ทัน
วังบูรพาภิรมย์ เหมือนกันครับ)

ความคิดเห็นที่ 10 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 10/09/2020 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เป็นผู้มีคุณูปการในงานประณีตศิลป์ และยังถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มากมาย รวมทั้งคุณแม่ของอาจารย์

ไม่ทันวังบูรพาฯแต่ทันโรงหนังทุกโรงที่เอ่ยถึง รวมทั้งเซ็นทรัลวังบูรพา 555 เรียกว่าแม่หมีเป็นสว. ที่ยังทันสถานที่เหล่านี้

ความคิดเห็นที่ 9 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 09/09/2020 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค8
สวัสดีครับ คุณลิงเขียว

เพียงแวะเข้ามาอ่าน
ก็ดีใจแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 8 แม่หมี , สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 09/09/2020 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

ลิงเขียวแวะเข้ามาอ่านเรื่องราวในอดีตที่นำมาเล่าค่ะ
แต่ลิงไม่รู้จะเม้นต์อะไรอะค่ะ
เพราะได้แค่อ่านจริงๆ....พูดไปพูดมา งง ตัวเองแฮะ

ความคิดเห็นที่ 7 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ห้างเซ็นทรัล

ความคิดเห็นที่ 6 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 22.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


โรงภาพยนตร์แกรนด์

ความคิดเห็นที่ 5 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


โรงภาพยนตร์คิงส์

ความคิดเห็นที่ 4 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 22.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


วังบูรพาภิรมย์ ในอดีต
(ถ่ายภาพให้เห็นแบบเต็ม)

ความคิดเห็นที่ 3 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 22.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค2
สวัสดีครับ คุณเจ้าหญิง

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณเจ้าหญิงว่า "ผลงานของท่าน
เป็นงานที่ควรคู่กับประเทศไทย เพราะแสดงให้เห็นถึงศิลปะและ
วัฒนธรรมชั้นสูง เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย"

และท่านก็มีความมุ่งมั่นสูงในการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ท่านมี
สู่สตรีและลูกหลานโดยตลอดมา มิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าแต่ประการใด แม้ช่วงที่ท่านเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็ตาม

คุณแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า ช่วงนั้น บ้านอยู่บางยี่ขัน ต้องข้ามเรือ
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อน จากท่าเรือวัดดาวดึงษ์ มาที่ท่าเรือ
พระอาทิตย์ แล้วจากนั้น เดินมาที่วังบูรพาเพื่อมาเรียนที่โรงเรียน
สตรีภาณุทัต ซึ่งไกลพอสมควร เดินทั้งไปและกลับ ซึ่งต้องใช้
ความอุตสาหะมากเหมือนกัน ดีที่มีเพื่อนเรียน โดยมาเรียนกับ
เพื่อนสนิทที่บ้านอยู่ใกล้กันอีกคนหนึ่ง เลยค่อนยังชั่วหน่อย

วังบูรพาภิรมย์ ต่อมาภายหลัง ได้มีการทุบทิ้ง เพื่อสร้าง
โรงภาพยนตร์ รวม 3 โรงด้วยกัน คือ โรงภาพยนตร์คิงส์, ควีนส์
และแกรนด์

(ซึ่งผู้เขียนยังพอทันช่วงเป็นโรงภาพยนตร์ ได้เคยมาชม
ภาพยนตร์อยู่บ้าง และเดินซื้อของบริเวณนั้นเป็นครั้งคราว
มีห้างเซ็นทรัล ร้านหนังสือ และร้านอาหารด้วย ผมมา
เรียนหนังสือมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อปี 2496 - 2503
และโรงภาพยนตร์ก็อยู่ไม่ไกลกันมากครับ)

สมัยนั้น ผู้คนจะนิยมมารวมชุมนุมกันมาก บริเวณนั้นครับ
มาเที่ยวศูนย์การค้าแถววังบูรพาที่เปิดใหม่ นัดพบเพื่อนฝูง
ทานอาหาร และชมภาพยนตร์ ฯลฯ

ขอบคุณคุณเจ้าหญิงมากครับ

ความคิดเห็นที่ 2 แม่หมี , ลิงเขียว และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
Chaoying วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

โอ้โห ..อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต เป็นปรมาจารย์ที่มุ่งมั่น หมายให้งานประณีตศิลป์ได้มีการถ่ายทอด สู่สตรีและลูกหลานในหลายยุคหลายสมัย อีกทั้งท่านได้เป็น "คุณย่าไทย" ตอนที่ไปสอนที่เขมรด้วย
ผลงานของท่าน เป็นงานที่ควรคู่กับประเทศไทย เพราะแสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมชั้นสูง เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย
..ดีจัง ที่คุณแม่ผู้เขียนได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เยื้อนฯ และได้เรียนที่โรงเรียนภาณุทัตด้วย
..วังบูรพาภิรมย์สวยงามมาก ปัจจุบัน ยังอยู่ไหมคะ อาคารหลังนี้ คลาสิกมากเลย
..นักเรียนของโรงเรียนภาณุทัติแต่งตัวงดงามมากค่ะ ต้องหุ่นดีมากๆ ทุกคน ไม่มีคนอ้วนๆ เหมือนสมัยนี้เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 แม่หมี , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/09/2020 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

กุลสตรีท่านหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถ จนได้รับ
การเชิดชูยกย่องว่าเป็น ปรมาจารย์แห่งงานประณีตศิลป์
ชั้นสูงและการเรือน และเป็นผู้ก่อตั้ง ร.ร.สตรีภาณุทัต
อันโด่งดังในสมัยก่อนด้วย

ขอเชิญท่านพบกับเรื่อง "อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ปรมาจารย์
งานประณีตศิลป์ชั้นสูง และผู้ก่อตั้ง ร.ร.ภาณุทัต" ได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กันยายน 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน