• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6890413
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 712 , 21:48:49 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ni_gul , ลิงเขียว และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ปาฐกถานายปรีดี พนมยงค์...จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติ
หรือไม่

 

นายปรีดี พนมยงค์

 

 

ปาฐกถาของ นายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้จัดพิมพ์
ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๖

 

 


สวัสดีท่านทั้งหลาย

ผมขอขอบคุณท่านนายกกรรมการ ท่านกรรมการ
และท่านสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยใน
สหพันธรัฐเยอรมัน ที่ต้อนรับผมกับภรรยา
ในการเชิญมาร่วมงานประจำปีของสมาคม

 

ขอขอบใจสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส
ที่ได้มาร่วมต้อนรับด้วย
และขอขอบใจทุกท่านจากหลายประเทศ
ที่สละเวลาฟังปาฐกถาและสนทนากับผมในวันนี้

 

ท่านนายกกรรมการได้แจ้งมายังผมว่า
กรรมการและสมาชิกมีความสนใจ
ใคร่ที่จะให้ผมแสดงปราฐกถา ในหัวข้อว่า
"จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"

 

เรื่องนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งประชุมประจำปี
ของสมาคมปีกลายนี้ คณะกรรมการขอให้ผม
แสดงปาฐกถาในหัวข้อว่า "การนำประชาธิปไตย
แบบตะวันตกมาใช้แก่ประเทศกำลังพัฒนา"
เมื่อจบปาฐกถาแล้ว มีหลายท่านได้สนใจถามผม
ถึงวิธีการที่จะได้ประชาธิปไตย ผมได้สนองตอบ
เป็นใจความว่า ราษฎรใช้วิธีสันติบ้างและไม่สันติบ้าง

 

ทั้งนี้ ผมอาศัยประสบการณ์ที่ประจักษ์ในประวัติศาสตร์
ซึ่งผมมิได้คิดขึ้นเอง แต่ทว่าเมื่อปีกลายนี้
ผมไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง ตัวอย่างในประวัติศาสตร์
ได้ยืดยาว ฉะนั้น จึงขอยกยอดมากล่าว ภายใต้หัวข้อ
ปาฐกถาปีนี้

 

ผมเห็นว่า การจะได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่นั้น
ในเบื้องแรก สมควรพิจารณาตัวอย่างอันเป็นข้อเท็จจริง
ที่ประจักษ์ในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ การได้มาซึ่งระบบ
ประชาธิปไตยของมนุษยชาติเมื่อครั้งปฐมกาล

 

ซึ่งต่อมาได้ถูกชงักลงโดยระบบทาษและระบบศักดินา
แล้วต่อมาจึงมีระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกขึ้น

 

ผมจะหยุดปาฐกถาลงเพียงการได้ประชาธิปไตยชนิดนี้
เพราะประชาธิปไตยยังมีอีกมากมายหลายชนิด
อาทิ ประชาธิปไตยแบบใหม่ หรือแบบในค่ายสังคมนิยม
ประชาธิปไตยเพียงด้านการเมือง ประชาธิปไตยสมบูรณ์
ทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ และทัศนะ
ประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นหลักนำ

 

ถ้าหากจะกล่าวให้ครบถ้วนถึงวิธีได้ประชาธิปไตยเหล่านี้
ก็จะต้องใช้เวลานานมาก

 


บัดนี้ ผมขอเริ่มวิธีได้ประชาธิปไตยของมนุษยชาติ
ในสมัยปฐมกาล คือเมื่อมีมนุษยชาติขึ้นในโลกนี้
เป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้วนั้น

 

มนุษยชาติมีความสัมพันธ์กันอยู่ตามระบบประชาธิปไตย
ปฐมกาล คือสมาชิกในสังคมต่างร่วมมือกันฉันท์พี่น้อง
ในการแสวงหาอาหาร และผลิตสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ
ไม่มีผู้ใดกันที่ดินและเครื่องมือการผลิตไว้เป็นของตน
โดยเฉพาะ คือไม่มีนายทุน ไม่มีกรรมกร หรือผู้ไร้สมบัติ

 

ไม่มีความต่างกันระหว่าง คนมั่งมีกับคนจน ยุคดั้งเดิม
เริ่มแรกนั้น มนุษยสังคมปกครองโดยแม่ ซึ่งเป็นหญิง
สังคมชนิดนี้คือ "มาตุสังคม" (Matriachal Society)

 

 

ต่อมา มีความจำเป็นต้องอาศัยผู้มีกำลังกายแข็งแรง
จึงได้เปลี่ยนหัวหน้าสังคมจากหญิงมาเป็นชาย
สังคมชนิดนี้คือ "ปิตุสังคม" (Patriachal Society)
(หญิงทั้งหลายควรจะภูมิใจว่า ในยุคเริ่มแรกแห่ง
มนุษยชาตินั้น หญิงเป็นผู้นำสังคมก่อนชาย

 

ในภาษาไทย ก็ยังมีร่องรอยนี้อยู่ เช่น หัวหน้ากองทัพ
นั้น เราเรียกว่า "แม่ทัพ" ไม่ใช่ "พ่อทัพ"
คำว่า "หัวหน้ากอง" นั้น ในสมัยก่อน เคยเรียกกันว่า
"แม่กอง" แล้วต่อมา ก็เรียกว่า "นายกอง" บ้าง
"หัวหน้ากอง" บ้าง

 

หัวหน้าสังคมในยุคปฐมกาลนั้น จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม
หัวหน้าสังคมก็ปกครองสมาชิกในสังคม อย่างแม่พ่อ
ปกครองลูก ระบบสังคมในยุคนั้น จึงมีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยปฐมกาล ซึ่งเหมาะสมแก่สภาพเครื่องมือ
ในการแสวงหาและผลิตวัตถุ มาเป็นของกินของใช้ใน
การดำรงชีพ คือเครื่องมือหินและโลหะอย่างหยาบ

 


มนุษยชาติได้ประชาธิปไตยปฐมกาล โดยวิธีสันติ
คือวิธี "Evolution" ซึ่งผมเรียกเป็นภาษาไทยว่า
"วิวัฒน์" ซึ่งต้องใช้เวลาหลายล้านปี

 

ถ้าคเนเพียงเวลาที่ "Anthropoid ape" หรือที่ผมเรียก
เป็นภาษาไทย ว่า "กระบี่" การอันเป็นสัตว์ที่มีอวัยวะพัฒนา
กว่าลิงทั้งหลายนั้น ก็ต้องใช้เวลาหลายแสนปี
ที่อวัยวะของกระบี่เปลี่ยนแปลงทีละนิดๆ จึงมีอวัยวะ
ครบถ้วนเป็นมนุษยชาติ

 

การวิวัฒน์อวัยวะของกระบี่นั้น เนื่องจากความอุตสาหะ
ของกระบี่ ที่พยายามหาอาหารเพื่อดำรงชีพให้มาก
และดีขึ้นกว่าลิงและสัตว์ทั้งหลายอื่น
ในการนั้น กระบี่ก็ต้องออกแรงงานทางกาย และ
พยายามใช้มือของตนให้มีสมรรถภาพยิ่งขึ้น

 

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

 

 


***
ที่มาข้อมูลและภาพ :
หนังสือปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์นีติเวชช์ หน้าพระลาน
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๖.

ขอขอบคุณ

 

ภาพ นายปรีดี พนมยงค์ จากอินเตอร์เน็ต

ขอขอบคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/12/2020 เวลา : 22.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค3
สวัสดีครับ คุณลิงเขียว

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะมาติดตามกันตลอดมา
การเมืองน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัว
บางคนว่า การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์
จริงหรือไม่ ก็ไม่ทราบ

หากการเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
ประเทศก็จะได้พัฒนาเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี
มีความเจริญรุดหน้า ทัดเทียมประเทศพัฒนาทั้งหลายครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/12/2020 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค2
สวัสดีครับ คุณแม่หมี

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 3 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 03/12/2020 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

อ่านจบลงไปแล้วค่ะ
แม้ลิงจะเรียนจบรัฐศาสตร์
แต่ก็ยังห่างไกลเรื่องการเมืองค่ะ
เมื่อก่อนลิงอ่านมติชนรายสัปดาห์แบบไม่พลาดเลยค่ะ
แต่หลายปีมาแล้ว ลิงไม่ได้อ่านเลยค่ะ
ตอนนี้ลิงจะเสพแต่ซีรีส์หนังอ่าค่ะ
^^

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 03/12/2020 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 02/12/2020 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ ผมขอนำปาฐกถาของท่าน ดร.ปรีดี พนมยงค์
เรื่อง"จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติ
หรือไม่" มาฝาก

ซึ่งท่านแสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

เป็นเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจ
ไม่น้อยทีเดียว ที่เราควรจะศึกษาไว้บ้าง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< ธันวาคม 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน