• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6921136
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1346 , 11:31:22 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ni_gul , แม่หมี โหวตเรื่องนี้

ปาฐกถานายปรีดีฯ...จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่
(ตอนที่ 5)

 


นายปรีดี พนมยงค์

 

 

 

 

ปาฐกถาของ นายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

(นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้จัดพิมพ์
ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๖)

 


(ความท้ายตอนที่แล้ว)
เสร็จสงครามโลก ครั้งที่ ๒ แล้ว มวลราษฎรในดินแดนเยอรมัน
ตะวันตก ได้รวมกันเป็นพลังเรียกร้องระบบประชาธิปไตย
ซึ่งสัมพันธมิตรผู้ยึดครอง จำต้องยินยอมให้มวลราษฎรเยอรมัน
ตะวันตก สถาปนาดินแดนของตนเป็น สหพันธรัฐ มีระบบ
ประชาธิปไตยแบบยุโรปตะวันตก สหพันธรัฐนี้ก็พัฒนาก้าวหน้า
ในการอุตสาหกรรมและการผลิต การเศรษฐกิจและการเงิน
ของเยอรมันเข้มแข็งมั่นคงตามที่เราเห็นกันอยู่ ต่างกันมาก
กับสมัยภายใต้ระบบเผด็จการนาซีที่คนเยอรมันอัตคัดมาก


***
ตอนที่ ๕


ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตกนั้น พลังใหม่ที่ก้าวหน้า
ได้ต่อสู้กับพลังศักดินาเก่าโดยใช้วิธีสันติบ้าง ไม่สันติบ้าง
เพื่อจะได้ระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตก

พวกเจ้าศักดินาในประเทศเหล่านั้นก็ดื้อรั้นเหนี่ยวรั้งอยู่
ตลอดมา ในระยะเวลาหลายสิบปี นับตั้งแต่ปลายศตวรรษ
ที่ ๑๘

 

แต่ในที่สุด เมื่อเห็นว่า ถ้าขืนดื้อรั้นอยู่ต่อไป ระบบศักดินา
ของตนก็จะถูกโค่นล้มอย่างถอนราก ฉะนั้น เพื่อรักษา
ส่วนที่ควรรักษาระบบเดิมไว้ได้บ้าง จึงได้ผ่อนผันให้
มวลราษฎรในประเทศของตน ได้ระบบประชาธิปไตยตาม
คำเรียกร้องโดยวิธีสันติของมวลราษฎร

 

ส่วนรุสเซีย ในสมัยพระเจ้าซาร์นั้น แม้ระบบประชาธิปไตย
แบบตะวันตกเกิดมีขึ้นในยุโรปตะวันตกเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี
ก็ตาม แต่พระองค์กับพวกสนับสนุนก็ยังหลงเข้าใจว่า
ราษฎรรุสเซียส่วนมากนั้น โง่เขลายังไม่พร้อมที่จะได้
การปกครองประชาธิปไตย แม้เพียงขนาดแบบตะวันตก

 

าษฎรรุสเซียก็ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างหนัก ตามระบบศักดินา

ทั้งหลายได้เสวยสุขเกษมสำราญ ซึ่งในสมัยนั้นถือว่า

ราชสำนักนั้นหรูหรา และฟุ่มเฟือยที่สุด ในระบบศักดินาด้วยกัน

 

แม้ว่าราษฎรรุสเซียส่วนมากยังจะโง่เขลา ยังไม่เข้าใจ
เรื่องระบบประชาธิปไตยตะวันตก

 

แต่ตามธรรมชาตินั้น มนุษย์ต้องการปลดเปลื้องความทุกข์ยาก

ซึ่งแม้จะเป็นพลังที่เงียบอยู่ แต่ก็เป็นพลังที่คอยรับการปลดเปลื้อง

ความทุกข์ยาก ซึ่งเมื่อขบวนใดปลุกระดมขึ้น  ก็เป็นพลังมหาศาล

ที่เอาการเอางานจริงจังได้แทนที่จะเงียบอยู่

 

ดังนั้น จึงได้มีพวกก้าวหน้าในรุสเซีย ได้มองเห็นพลังสำคัญ
ของราษฎรนี้ ที่จะได้สนับสนุนให้เปลี่ยนระบบศักดินารุสเซีย
มาเป็นระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกขึ้นก่อน 

ส่วนวิธีที่จะได้ประชาธิปไตยนั้น ในระยะแรกๆ มีหลายขบวนการ
ที่คิดใช้วิธีต่างๆ กัน บางขบวน การคิดใช้วิธีเรียกร้องอย่างสันติ
บางขบวนการคิดใช้กำลังอาวุธ พระสังฆราชองค์หนึ่งแห่ง
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เปโตรกราด,
ปัจจุบันเป็นเลนินกราด)

 

เห็นว่า ถึงเวลาแล้ว ที่พระเจ้าซาร์จะต้องพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย ท่านสังฆราชองค์นั้น เห็นว่าต้องใช้วิธีสันติ

 

ท่านจึงป่าวร้องทายกทายิกาให้รวมกำลังกัน เดินขบวนไปยัง
พระราชวัง เพื่อทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย แต่เมื่อขบวนราษฎรไปภึงหน้าพระราชวัง
ก็ถูกทหารรักษาพระองค์ ใช้อาวุธยิงกราดมายังราษฎร ซึ่งล้มตาย
บาดเจ็บไปตามๆ กัน

 

 

ผลจากการที่ไม่พระราชทานรัฐธรรมนูญโดยวิธีสันติ จึงทำให้ขบวน
ก้าวหน้าส่วนข้างมากที่เรียกเป็นภาษารุสเซียว่า "บอลเชวิค"
แห่งพรรคสังคมประชาธิปไตย ใช้วิธีต่อสู้อย่างไม่สันติ จึงถูกปราบ
หลายครั้ง

ส่วนพวกก้าวหน้า ฝ่ายนายทุนก็พยายามต่อสู้อย่างสันติ พระเจ้าซาร์
ก็ยังดื้อรั้นไม่ยอม ให้ประชาธิปไตยแบบตะวันตก

 

จนกระทั่งปลายสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ราษฎรรุสเซียได้รับ

ความอัตคัตขาดแคลนยิ่งขึ้น ฝ่ายก้าวหน้าของนายทุน

ทนดูอยู่ต่อไปไม่ได้   จึงร่วมกับบอลเชวิค ใช้กำลังบังคับ

ให้พระเจ้าซาร์สละราชสมบัติให้พระอนุชา สถาปนา

ประชาธิปไตยแบบยุโรปตะวันตก ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ค.ศ. ๑๙๑๗ พระอนุชาเห็นท่าไม่ดี ก็สละราชสมบัติอีก

 

ครั้นแล้ว รัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพวกตัวแทนนายทุน ก็ได้จัดตั้ง
รัฐบาลชั่วคราวขึ้น รัฐบาลชั่วคราวก็ไม่สามารถแก้ความขัดสน
การอัตคัดขนมปังของราษฎรรุสเซียได้

 

 

ต่อมาอีกเพียง ๖ เดือน ฝ่ายบอลเชวิคจึงนำราษฎรลุกขึ้นจับอาวุธ
ล้มรัฐบาลชั่วคราว ในเดือนตุลาคม (ประดิทินเก่ารุสเซีย) ค.ศ.
๑๙๑๗ แล้วประกาศสถาปนาระบบสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ขึ้น

การดื้อรั้นของพระเจ้าซาร์เข้าลักษณะคำพังเพยโบราณ

ของไทยว่า  "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"

 

แม้ประเทศในยุโรปตะวันตกบางประเทศ จะผ่อนผันโดยสันติ ให้
ราษฎรภายในประเทศของตน ได้ประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็ดี
แต่ไม่ยอมให้ระบบนั้นแก่อาณานิคมหรือเมืองขึ้น

 

ดังนั้น ราษฎรในทวีปอเมริกา อาฟริกาและอาเชีย ที่เป็นอาณานิคม
ของประเทศในยุโรปตะวันตกจึงต้องต่อสู้โดยวิธีไม่สันติ เพื่อได้
เอกราชและสถาปนาระบบประชาธิปไตยตะวันตกขึ้นหลายแห่ง

 

ถ้าท่านศึกษาในเรื่องนี้คงทราบอยุ่แล้ว และจะเห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีผู้ยกย่องว่าเป็นหัวหน้าค่ายเสรีประชาธิปไตยนั้น ก็ใช้วิธีทำ
สงครามภายในต่อสู้จักรวรรดินิยมอังกฤษ

 

 

ส่วนอินเดียนั้น ที่ได้เอกราชจากอังกฤษและเอาเยี่ยงประชาธิปไตย
ตะวันตกมาสถาปนานั้น นอกจากมีขบวนการอื่นๆ ที่ต่อสู้จักรวรรดินิยม
อังกฤษอย่างไม่สันติแล้ว ก็มีขบวนการภายใต้มหาตมคันธี ที่ใช้วิธี

"ดื้อแพ่ง" โดยไม่ได้ใช้กำลังอาวุธ คือการไม่ยอมร่วมมือใน

องค์การรัฐ ห้างร้านวิสาหกิจของอังกฤษ ไม่ยอมใช้สิ่งของที่

อังกฤษทำขาย

 

ท่านคันธีถูกจับเข้าคุกหลายครั้ง ซึ่งท่านก็ยอมเสียสละ แม้วิธีของท่าน
ไม่ทำให้เศรษฐกิจบั่นทอนมาก แต่เมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้ว
รัฐบาลพรรคกรรมกรของอังกฤษ เห็นว่า การที่ฝ่ายตนจะดื้อรั้นอยู่ต่อไป
ก็จะทำให้ขบวนการที่ใช้ความรุนแรงคือ ชบวนการคอมมิวนิสต์อินเดีย
ที่จะก่อสงครามกลางเมือง อันจะทำให้วิสาหกิจนายทุนของอังกฤษ
เสียหายหนัก

 

ฉะนั้น เพื่อรักษาระบบทุนของอังฏฤษในอินเดียไว้ รัฐบาลอังกฤษจึง
ผ่อนผันโดยวิธีสันติให้อินเดียได้รับเอกราช และสถาปนาระบบ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกขึ้น

 

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

 

 

***
ที่มาข้อมูลและภาพ :
หนังสือปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
(พิมพ์ที่ โรงพิมพ์นีติเวชช์ หน้าพระลาน
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๖.)
ขอขอบคุณ

ภาพ ดร.ปรีดี พนมยงค์ จากอินเตอร์เน็ต
ขอขอบคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 17/12/2020 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/12/2020 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

ขอเชิญพบกับเรื่อง "ปาฐกถานายปรีดีฯ...จะมีทางได้
ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่ (ตอนที่ 5)" ได้แล้วครับ
(ทั้งหมดมีประมาณ 7 ตอนครับ)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< ธันวาคม 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน