• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6928694
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 993 , 22:43:41 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ni_gul , แม่หมี โหวตเรื่องนี้

ปาฐกถานายปรีดีฯ...จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่
(ตอนที่ 7)

 


นายปรีดี พนมยงค์

 

 

ปาฐกถาของ นายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

(นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้จัดพิมพ์
ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๖)

 


(ความท้ายตอนที่แล้ว)


ดังนั้น รัชกาลที่ ๕ จึงทรงวางเบิกทางการมีระบบประชาธิปไตย
แบบตะวันตก โดยทาง "EVOLUTION" หรือวิวัฒน์

 


***
ตอนที่ ๗

การบำเพ็ญพระองค์ของรัชกาลที่ ๕
จึงต่างกับ พระเจ้าซาร์นิโกลาสที่ ๒
ที่ได้ทรงฟื้นไสยศาสตร์
ที่พระเจ้าซาร์องค์ก่อนๆ
ได้สละไปบ้างแล้ว

 

ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์
ในระยะเวลาเพียง ๕๐ ปีเศษ
ย่อมรู้กรณีราสปูติน
ผู้เป็นจอมแห่งไสยศาสตร์
ที่มีอิทธิพลเหนือพระเจ้าซาร์และพระราชินี
ซึ่งราษฎรรุสเซียและเจ้านาย
และขุนนาง ก็ไม่พอใจพระองค์

 

ไสยศาสตร์ไม่อาจป้องกันราชวงศ์
"โรมานอฟ" ของพระเจ้าซาร์
ให้พ้นจากความต้องการระบบใหม่
ที่สามารถแก้ไขความทุกข์ยากของราษฎร

 

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
รัชกาลที่ ๗ แห่งพระราชจักรีวงศ์นั้น
ผมได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า
"บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎร
และระบบประชาธิปไตย"

 

ขอให้ท่านหาเวลาว่าง
อ่านดูว่า การที่คณะราษฎร
ได้ใช้กำลังทำการยึดอำนาจรัฐ
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น
ก็เพื่อขอพระราชานรัฐธรรมนูญ

 

ถ้าจะพิจารณาแล้วก็มีการกระทำ ๒ ตอน
คือ ตอนที่คณะราษฎรยึดอำนาจในกรุงเทพฯ นั้น
เป็นการกระทำที่ใช้อาวุธ

 

ส่วนการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการกระทำโดยสันติ
ซึ่งพระองค์ก็โปรดพระราชทานให้โดยสันติ

 

มีผู้โฆษณาว่า คณะราษฎรไม่เคารพพระมหากษัตริย์
ผมจึงขอให้ท่านทั้งหลาย
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ในประวัติศาสตร์
เพียงชั่วเวลา ๔๑ ปีมาแล้วนี้

 

ท่านก็จะเห็นว่า
คณะราษฎรที่ยึดอำนาจรัฐได้
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น
ถ้าไม่ต้องการระบบกษัตริย์แล้ว
ก็มีอำนาจอยู่ในมือ ประกาศระบบสาธารณรัฐได้

 

แต่คณะราษฎรยังเคารพในระบบกษัตริย์
จึงได้ขอพระราชทานให้
พระปกเกล้าฯ ทรงดำรงเป็นพระมหากษัตริย์
ภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญต่อไป

 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๗
พระปกเกล้าฯ สละราชสมบัติ
ถ้าหากคณะราษฎร
ไม่เคารพในระบบกษัตริย์แล้ว
ก็มีอำนาจอยู่ในมือ
ที่จะประกาศระบบสาธารณรัฐได้

แต่คณะราษฎร ก็ได้คัดเลือกเจ้านาย
พระองค์หนึ่งในพระราชจักรีวงศ์
คือพระองค์เจ้าอานันทมหิดล
เสนอสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ
ในข้อเสนอของรัฐบาลคณะราษฎร
อัญเชิญพระองค์เจ้าองค์นั้น
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘
รายละเอียดปรากฏในหลักฐาน
ที่ผมกล่าวไว้ในเหนังสือที่พิมพ์ขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕
และหลักฐานอื่นๆ ที่ท่านต้องการสัจจะ อาจค้นดูได้

 

ต่อมา เมื่อพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ สวรรคต
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
ซึ่งขณะนั้น รัฐบาลประชาธิปไตย
ได้มีเสียงสนับสนุนอย่างมาก
ทั้งในพฤฒสภา (วุฒิสภา) และสภาผู้แทน
ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา

 

ถ้าหากรัฐบาลขณะนั้น ไม่เคารพระบบกษัตริย์
ก็อาจประกาศ ระบบสาธารณรัฐได้
แต่รัฐบาลขณะนั้น ได้เสนอรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบ อัญเชิญ
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์
ตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
ฉบับ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙

 

บางคนโฆษณาอ้างเหตุ
พระปกเกล้าฯ สละราชสมบัติว่า
คณะราษฎรไม่เคารพระบบกษัตริย์
แต่ผมได้กล่าวแล้วข้างบนนี้ ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า
คณะราษฎรปรารถนาระบบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เมื่อพระองค์ท่านสละราชสมบัติ
ก็อัญเชิญเจ้านายในพระราชจักรีวงศ์
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป
เรื่องนี้ ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ
เล่มที่อ้างข้างบนนี้
ผมขอคัดความตอนหนึ่ง
มาอ่านให้ท่านฟัง ดังต่อไปนี้

 

"การสละราชสมบัติของพระปกเกล้าฯ นั้น
พระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้ในเอกสารสละราชสมบัติ
แล้วว่า พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับ
รัฐบาลสมัยนั้นอย่างไรบ้าง

รัฐบาลได้พยายามที่จะกราบบังคมทูล
ชี้แจงข้อข้องพระทัยของพระองค์
จึงได้แต่งตั้ง เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์
รัฐมนตรีในรัฐบาลนั้น
ซึ่งเคยเป็นเสนาบดีของพระองค์มาก่อน
ให้เป็นตัวแทนรัฐบาล ไปกราบบังคมทูล
แต่พระองค์ก็ได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ

 

มีผู้วิจารณ์่ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ไม่ควรสละราชสมบัติ เพราะพระองค์
ไม่ทรงต้องรับผิดชอบอย่างใด
ในการลงพระปรมาภิไธย ตามที่รัฐบาลเสนอมา

 

ข้าพเจ้าตอบผู้วิจารณ์ว่า รัฐบาลสมัยนั้น
ก็เสียดายเป็นอย่างยิ่งที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ทรงสละพระราชสมบัติ

แต่ถ้าคิดทางด้านพระองค์แล้ว
เราก็ควรเคารพสักการะพระองค์ท่าน
ที่มีพระราชประสงค์รักษาศักดิ์ศรี
แห่งราชขัตติยะไว้

 

คือเมื่อทรงเห็นว่า
รัฐบาลสมัยนั้น ทำการไม่ต้องด้วย
พระราชประสงค์
พระองค์ก็ทรงสละความสุขสำราญ
ส่วนพระองค์ในการสละราชสมบัติ
ยิ่งกว่าจะต้องลงพระปรมาภิไธย
ในเรื่องที่ขัดต่อความบริสุทธิ์ใจของพระองค์

 

ดั่งนี้ ปวงชนชาวไทยต้องเคารพสักการะ
และเทอดพระเกียรติ ศักดิ์ศรี อันสูงยิ่ง
ของพระองค์ไว้ชั่วกาลนาน"

 

 


ผมได้ยกอุทาหรณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
หัวข้อที่ท่านต้องการทราบ มาแสดงเป็นเวลา
นานพอสมควรแล้ว จึงขอยุติปาฐกถาไว้เพียงนี้

 

***
ที่มาข้อมูลและภาพ :
หนังสือปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์
เรื่อง "จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่"
แสดงในงานประชุมประจำปี
นักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
(พิมพ์ที่ โรงพิมพ์นีติเวชช์ หน้าพระลาน
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๖.)
ขอขอบคุณ

ภาพ ดร.ปรีดี พนมยงค์ จากอินเตอร์เน็ต
ขอขอบคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/12/2020 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ขอขอบคุณ คุณแม่หมีครับ
ที่กรุณาติดตามมาตั้งแต่ต้น

ความคิดเห็นที่ 1 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/12/2020 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

ปาฐกถาตอนนี้ เป็นตอนสุดท้าย
ที่ท่านผู้สนใจจะได้ทราบเรื่องราว
ที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมือง

รัฐบาลสมัยนั้น
ก็เสียดายเป็นอย่างยิ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ทรงสละพระราชสมบัติ

แต่ถ้าคิดทางด้านพระองค์แล้ว
เราก็ควรเคารพสักการะพระองค์ท่าน
ที่มีพระราชประสงค์รักษาศักดิ์ศรี
แห่งราชขัตติยะไว้

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ได้ติดตามปาฐกถา
ในตอนสุดท้ายนี้ได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< ธันวาคม 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน