*/
  • ธัชชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-20
  • จำนวนเรื่อง : 102
  • จำนวนผู้ชม : 75149
  • จำนวนผู้โหวต : 65
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 1397 , 13:25:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

    [ 08 ]     ทางแก้ว...!!!   [ 1 ]     เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่า ???     เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน ??? เจ้าก็มาตัวเปล่าจะเอาอะไร ???     เจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา ??? [ 2 ]     เจ้าเกิดมาเวลานี้นั้นดีแล้ว     ได้ทางแก้วพุทธองค์มาส่งเสริม เจ้าต้องเพียรเรียนรู้ทางสายกลางเดิม     เจ้าต้องเติมพลังจิตคิดดับไฟ+++ [ 3 ]     อวิชชาความไม่รู้ครูสั่งสอน     ให้สังวรระวังจิตปิดปัญหา รู้สิ่งใดก็ไม่สู....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 6 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 1038 , 20:17:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

[ ๑๓ ]   กายคตาสติสนธิฌาน   [1]   กระทำตนตามบทตอน ...อินทรีย์สังวร...ได้   ส่งจิตไปในถิ่นธรรมตามคำสอน อยู่โคนไม้...ใช้เรือนว่าง...วางนิวรณ์   ตามบทตอน...สมถะ...วิปัสสนา ฯ [2]   ตั้งกายตรง...ดำรงสติมั่น...เฉพาะหน้า   เพ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตมโนโยนิโสมนสิการ   พินิจผ่าน...กายคตาสติ...สนธิธรรม ฯ [3]   พิจารณา...ลมหายใจ...ออกและเข้า   ยาวสั้นเอาจิตตั้งไว้ให้รู้เห็น กำหนดรู้กองลมไว้ไม่ว่างเว้น....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 1131 , 13:01:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๑๐ ]   เปิดประตูดูมิติอริยมรรค  ๘   [1]   อริยมรรคมีองค์ ๘ แสนประหลาด   ทางตัดขาดจากตัณหาฆ่าสงสาร พุทธองค์ทรงสอนว่าวิชชาการ   ต้องประหารตัณหาสิ้นในถิ่นธรรม ฯ [2]   ปริศนาวัฏฏะสงสารการสิ้นไป   ต้องทำให้ตัณหาดับระงับก่อน ตัณหาดับ...อุปาทานดับ...ภพขาดตอน   คือคำสอน...ปฏิจจสมุปบาทธรรม ฯ [3]   ตัณหา ๓ จักดับได้อย่างไรนั้น    บอกสั้นๆ ดับสมุทัยใยตัณหา อารัมมณะ...เหตุปัจจัย...ไม่ส่งมา   ดับวัฏฏา.......

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 871 , 06:16:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๙ ]   ดูอาการสัมมาทิฏฐิสนธิจิต   [1]   พุทธองค์ทรงสั่งสอนอริยสัจ   ถึงพิกัด ๔ ประการกล่าวขานไว้ ทุกข์...สมุทัย...นิโรธ...มรรค...ประจักษ์ใจ   ธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบอกทาง ฯ [2]   “ สัมมาทิฏฐิ ” นั้นมีนัย...ท่านหมายถึง   ความรู้ซึ้ง...อริยะ...สัจจะ ๔ หยั่งถึงธรรมหยั่งถึงทางเป็นอย่างดี   รู้วิถีอริยะชำระทาง ฯ [3]   ความรู้เห็นซึ่งประเด็น  “ วัฏฏะสงสาร ”   นับเป็นการหยั่งร....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 2 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 1794 , 07:26:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๘ ]   พินิจหาวัฏฏะสงสาร   [1]   พุทธองค์ทรงสั่งสอนอริยสัจ   ถึงพิกัด ๔ ประการกล่าวขานไว้ ทุกข์...สมุทัย...นิโรธ...มรรค...ประจักษ์ใจ   ธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบอกทาง ฯ [2]   “ ทุกข์  ” ทั้งหลายให้คิดถึงซึ่งสงสาร   สัตว์มีการเกิดและตายว่ายวนอยู่ การหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาวิชชาครู   ท่านหยั่งรู้...ดู...วัฏฏะ...สงสาร...กัน ฯ [3]   “ วัฏฏะสงสาร ” ยาวนานมากยากหยั่งถึง   ดูประหนึ....

อ่านต่อ


/20