คิดอย่างไร เขียนอย่างนั้น
ประเทศของเรา เราหวงดังดวงชีวี หากใครย่ำยี พร้อมพลีถึงตาย ไม่หวั่น...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/tanapongok
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2550
Posted by คนไทรักแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 1336 , 08:51:11 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 

          นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความจริงแล้วคนๆนี้มีบทบาทอะไรต่างๆมานานแล้ว แต่บทบาทที่ออกมาเรียกร้อง ชุมนุมอะไรเนี่ย เพิ่งมามีตอนหลังการรัฐประหาร 19 กันยา 49 ในชื่อ “แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ” หรือนปก. โดยมาร่วมกับ วีระ มุสิกพงษ์ จักรภพ เพ็ญแข จตุพร พรหมพันธ์ เหวง โตจิราการ ฯลฯ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจรัลและแกนนำนปก.ก็พากันไปชุมนุมและเดินขบวนไปก่อความวุ่นวาย รวมถึงมีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน้าบ้านของท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

          ซึ่งต่อมาทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสนช. สายสื่อมวลชน เป็นผู้เสนอญัตติการ “ถอดถอน” นายจรัล

          กระบวนการถอดถอนนายจรัล ดิษฐาอภิชัย ในฐานะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ก็อาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 11 ของ “กฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ความว่า

          “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง เพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน หรือไม่เป็นกลาง หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมจรรยา ที่อาจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือต่อการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายทำนองเดียวกัน หรือมีหรือเคยมีพฤติการณ์ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง

          มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา”

          และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2549 ที่ระบุในมาตรา 5 วรรคสอง ว่า

          “ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา”

          ต่อมาทางสนช.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนเรื่องนี้โดยมี คุณกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธาน คุณบดินทร์ อัศวาณิชย์ เป็นเลขานุการ และมีสมาชิกหลายท่านเช่น พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกระหยิ่ม ศานต์ตระกูล พล.อ.อ.ปัญญา ศรีสุวรรณ พล.ร.อ.วิชัย ยุวนางกูร พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา และคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

          โดยทางคณะกรรมาธิการได้เรียกบุคคลหลายท่านไปสอบสวน สอบถาม ขอข้อมูล ก็มีเรียกนายจรัล ดิษฐาอภิชัย,ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจารย์เสน่ห์ จามริก,กรรมการสิทธิมนุษยชนบางท่านอย่างคุณสุนีย์ ไชยรส,เรียกพล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล,อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการอิสระ ที่มีหลักฐานคือจดหมายที่นายจรัลส่งไปให้องค์กรต่างประเทศและยังบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงในจดหมาย รวมถึงขอข้อมูลจากชาวบ้านละแวกที่มีการเกิดเหตุปะทะด้วย

          และเมื่อวันที่ 26 กันยายน หลังการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ก็ได้มีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนนายจรัล ต่อทันที โดยจะต้องใช้เสียง 3 ใน 5 คือ 150 เสียงตามกฎหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ จากนั้นได้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการที่มีท่านกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธานโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติถอดถอนนายจรัลด้วยคะแนนเสียง 156 เห็นด้วย กับ 1 เสียงไม่เห็นด้วย และ 3 เสียงที่งดออกเสียง ซึ่งเป็นผลให้นายจรัล พ้นจากตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทันที

          ส่วนเหตุผลที่ถอดถอนนายจรัลคือ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ โดยเป็น 1 ในแกนนำนปก. ทำการชุมนุมก่อความวุ่นวายหน้าบ้านประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของราชการและเอกชนเสียหาย

          สิ้นสุดกันที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน
          แค่นี้ก็สาแก่ใจ ซาบซึ้งทรวงในอกเรา ...
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนไทรักแผ่นดิน วันที่ : 28/09/2007 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanapongok

ตรงนี้ก็ต้องดูว่าบุคคลที่เราจะกระทำการ "ถอดถอน" มีเหตุอันควรเชื่อได้ไหมว่าคนๆนี้ควรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปไหม

และสภานิติบัญญัติที่ทำการ "ถอดถอน" ถึงแม้จะเป็นแต่งตั้งจากคณะปฏิรูปฯ แต่ก็ไม่ใช้สภาพรรคพวกเดียวกัน คุณลองไปดูรายชื่อท่านสมาชิกสนช.สิ มาจากหลากหลายสาขาหลากหลายวงการ และ

วันที่มีการ "ถอดถอน" สมาชิกมาทั้งหมดประมาณ 159 จากสมาชิก 250 คน แล้วส่วนต่างที่หายไปส่วนมากก็คือ "ข้าราชการทหาร" ที่ต้องเดินสายมอบงาน หรือเดินสายอำลาตำแหน่ง.
.......................................

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อมรถวิล วันที่ : 28/09/2007 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krutongtang

วิธีการกำจัดศัตรูแบบสูตรสำเร็จ เลือกปฏิบัติ มีมโนธรรมบ้างก็คงดี เฮ้ย....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]