*/
  • คมฉาน_ตะวันฉาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-06-30
  • จำนวนเรื่อง : 106
  • จำนวนผู้ชม : 226874
  • จำนวนผู้โหวต : 100
  • ส่ง msg :
  • โหวต 100 คน
วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564
Posted by คมฉาน_ตะวันฉาย , ผู้อ่าน : 702 , 12:40:47 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ก็คือ การเป็นถิ่นที่อยู่ที่สำคัญของสัตว์ป่านานาชนิด และสิ่งที่เป็นยอดของระบบห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศคือสัตว์ผู้ล่า “เสือ” ในป่าแก่งกระจานนั่นเอง

มีผู้พบเห็นเสือในป่าแก่งกระจานบ่อยครั้งมากขึ้น ในบริเวณตั้งแต่ด่านเก็บค่าบริการด่านโง ขึ้นไปจนถึงบ้านกร่าง บริเวณนี้มีผู้พบเห็นเสือดำ เสือดาว อยู่บ่อยครั้ง ส่วนเสือโคร่งนั้นจะพบเห็นได้จากกล้องดักถ่าย เสือโคร่งแก่งกระจานพบที่พะเนินทุ่งเป็นครั้งแรกเป็นเสือเพศเมียตั้งแต่ก่อนปี 2559 หลังจากนั้นหลายปีผ่านมาจึงมาพบเสือเพศผู้ในปี 2561 ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากการตรวจสอบขององค์กร wwf wc s พบว่าเสือตัวเมียที่มีขนาดเล็กอาศัยอยู่ในแก่งกระจานมาหลายปีไม่เจอตัวผู้จนพบตัวผู้เข้ามาในเขตหากินของตัวเมียตัวนี้ซึ่งปรากฏว่าเคยมีภาพถ่ายเสือตัวนี้ที่น้ำตกห้วยยางที่ฝั่งประเทศพม่าที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและบริเวณพะเนินทุ่ง

อุโมงค์ต้นไม้ ใกล้ด่านเก็บค่าธรรมเนียมด่านโง มีผู้พบเห็นเสืออยู่บ่อยครั้ง

 ซึ่งผืนป่าขนาดใหญ่จะมีความสำคัญในการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก การเดินไปมาข้ามไประหว่างสัตว์ 2 พรหมแดนทั้งไทยและเมียนมาและเชื่อมหากันของกลุ่มป่าแก่งกระจานย้ำถึงคุณค่าอันเป็นโดดเด่นสากลของการกำหนดให้เป็นมรดกโลก เสือตัวผู้ได้รับนามว่า ณเดช ส่วนเสือตัวเมียได้รับนามว่า ญาญ่า ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ที่ได้เสด็จมาในพื้นที่แก่งกระจานพระราชทานพระนามให้ การที่มีเสืออยู่ในพื้นที่ เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าสภาพป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นๆในกลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น ยังคงมีความสมบูรณ์และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 มีการรายงานผลความคืบหน้าในการอนุรักษ์เสือโคร่งเนื่องในวันเสือโคร่งโลก( 29 ก.ค.) แก่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 13 ประเทศ ที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง ซึ่งได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามปฏิญญาหัวหินในการประชุมด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในทวีปเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เป็น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งปี 2553 – 2565 ขึ้น ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาวิจัยเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่อาศัยที่สำคัญ และการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้มีความพยายามในการดำเนินงานทั้งการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol ในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทำให้ผืนป่าไทยมีจำนวนประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติประมาณ 177 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่พบเสือโคร่งประมาณ 160 ตัว จากสถานการณ์เสือโคร่งประเทศไทยในปัจจุบันแสดงให้เห็นเป็นว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความสำเร็จในปัจจุบันหากมองถึงการบรรลุสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างในอนาคต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการปกป้องรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งและทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านของ เสือโคร่งในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทยเรานี่เอง

 จากการสำรวจผ่านการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ของเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนบนของ WWF ประเทศไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มีการสำรวจพบเสือโคร่งอาศัยอยู่ประมาณ 13 - 17 ตัว ในขณะที่พื้นที่ป่าตะวันตกตอนล่าง ซึ่งรวมถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้น คาดว่ามีเสือโคร่งอาศัยอยู่ราว 11 ตัว

 ในขณะที่เสือไทย มีรายงานว่าเพิ่มจำนวนขึ้นนั้น แต่ในระดับเอเชีย WWF ได้แจ้งว่าในรอบปี ๖๔ ที่ผ่านมา จำนวนประชากรเสือโคร่งกำลังลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อเป้าหมายการเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้ได้ 2 เท่าตามมติของที่ประชุมกลุ่มประเทศอนุรักษ์เสือโคร่ง ที่เคยให้คำมั่นไว้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว โดยหลายประเทศยังคงมีตัวเลขประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดยเฉพาะบางประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่เสือโคร่งได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

 การเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าแก่งกระจาน จึงเป็นหลักประกันถึงความคงอยู่ของป่าผืนนี้สืบนานเท่านาน เมื่อป่ายังปก เสือถึงได้ยัง คงความขลังของคำว่า “ป่า” อย่างสมบูรณ์....

                                                                ......................


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คมฉาน_ตะวันฉาย วันที่ : 10/09/2021 เวลา : 11.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tawanyimchang

ใช่ครับ ระบบนิเวศยังคงเดินได้ แต่พรานล่าเสือก็ยังมี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Chaoying วันที่ : 04/09/2021 เวลา : 15.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ดีใจมาก ที่ได้รู้ว่า มีเสือโคร่งเพิ่มขึ้น ในป่าแก่งกระจาน
น่าไปอีกนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน