• ทิวสน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 541
  • จำนวนผู้ชม : 4041518
  • ส่ง msg :
  • โหวต 737 คน
ทิวสน ชลนรา
หลากเรื่องราว...หลายเรื่องสั้น สร้างสรรค์-บันดาลใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/tewson
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
Posted by ทิวสน , ผู้อ่าน : 10022 , 16:34:39 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

.

.

คำขึ้นต้น-ลงท้าย ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งราชวงศ์จักรี ณ ๙ พ.ค. ๖๒
เพื่อเป็นแนวทาง เมื่อถวายพระพรชัยมงคล หรือกราบบังคมทูล กราบทูล พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสต่างๆ ผมขอรวบรวมการใช้คำที่ถูกต้องกับแต่ละพระองค์ มาแบ่งปัน โดยอ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(เขียนย่อ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

คำขึ้นต้น : ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
ลงท้ายว่า: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ (ต้องเคาะวรรคหลังกระหม่อมเสมอ)
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๒.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(เขียนย่อ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

ขึ้นต้นว่า : ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
ลงท้ายว่า : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ (ต้องเคาะวรรคหลังกระหม่อมเสมอ)
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๓.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(เขียนย่อ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ลงท้ายว่า : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (เพียงเท่านี้)
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๔.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
(เขียนย่อ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ลงท้ายว่า : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (เพียงเท่านี้)
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๕.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(เขียนย่อ : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)

ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๖.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบทูลทราบ ฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๗.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขึ้นต้น : ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๘.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(เขียนย่อ : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา)


ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๙.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๑๐.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
(เขียนย่อ : สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ)

ขึ้นต้นว่า : ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................

๑๑.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ขึ้นต้น : ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
แทนตน : เกล้ากระหม่อม (ช) นาย..........................
เกล้ากระหม่อมฉัน (ญ) นาง/นางสาว..........................

๑๒.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ขึ้นต้น : ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ลงท้ายว่า : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
แทนตน : เกล้ากระหม่อม (ช) นาย..........................
เกล้ากระหม่อมฉัน (ญ) นาง/นางสาว..........................

หมายเหตุ :
๑.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม้ไม่มีการสถาปนาพระอิสริยยศ ในครั้งนี้ แต่ยังคงมีพระสถานะเป็น “พระโสทรเชษฐภคินี”(พี่สาวร่วมอุทรเดียวกันกับพระมหากษัตริย์) และอยู่ในลำดับโปเจียมที่ ๖ การใช้คำในการกราบทูล ยังคงเดิม

๒.หลังคำแทนตน ข้าพระพุทธเจ้า/เกล้ากระหม่อม/ เกล้ากระหม่อมฉัน ต้อง ใช้ว่า นาย/นาง/นางสาว, ยศ (ไม่ต้องใส่ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ศาสตราจารย์, ด๊อกเตอร์) แล้วตามด้วย ชื่อสกุลจริง หรือเป็นคณะบุคคล เช่น คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท............. หรือ คณะกรรมการและข้าราชการ กรม................/ จะใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า/ เกล้ากระหม่อม/ เกล้ากระหม่อมฉัน บริษัท......... หรือ ใส่ชื่อ องค์กร แบบนี้ไม่ถูกต้อง เพราะองค์กรเป็นนิติบุคคล เป็นสถานที่ ไม่ใช่บุคคล จึงไม่สามารถพูดหรือแสดงความรู้สึกได้
๓.พระนามเรียงตามลำดับโปเจียม

ด้วยความปรารถนาดี
นพดล ทองคำ (ทิวสน ชลนรา)

อ้างอิง : กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง, ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

* * * * * * * * *
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 16/05/2019 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

มีประโยชน์มากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการครับ

ความคิดเห็นที่ 2 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 16/05/2019 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 16/05/2019 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]