• ทิวสน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 540
  • จำนวนผู้ชม : 4025358
  • ส่ง msg :
  • โหวต 737 คน
ทิวสน ชลนรา
หลากเรื่องราว...หลายเรื่องสั้น สร้างสรรค์-บันดาลใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/tewson
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
Posted by ทิวสน , ผู้อ่าน : 536 , 10:41:52 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

.

.

๗ ราชาศัพท์ต้องรู้ ช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๒ เม.ย. ๖๕
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างนี้พบว่า มีการใช้ราชาศัพท์กับพระองค์ท่านในการจัดทำสื่อเผยแพร่ผิดกันอยู่มาก ซึ่งไม่ควรละเลยตรวจสอบการใช้ให้สมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมี ๗ คำหลัก ที่พึงระวังดังนี้...

๑.พระนามาภิไธย
ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ระบุ พระนามาภิไธย ไว้ดังนี้
สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(คำอ่าน : สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทึ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัต-ราด-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-หริ-กิด-จะ (ออกครึ่งเสียง) -กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด-รัต-ถะ-สี-มา-ค-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด-สหยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี)

พระนามาภิไธย-แบบย่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(คำอ่าน : สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา-สหยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี)

ภาษาอังกฤษ : Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

พระอิสริยยศ : สยามบรมราชกุมารี
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าฟ้าชั้นพิเศษ

๒.ต้องใช้ "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ" ไม่ใช่ "เนื่องในวโรกาส...
มีคนจำนวนมากมักใช้ว่า "เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ..." ซึ่งใช้ผิด เพราะ คำว่า "วโรกาส" มีธรรมเนียมการใช้เฉพาะเมื่อ "ขอโอกาส" จากพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ กล่าวคือ หากจะขอโอกาสพระมหากษัตริย์ ใช้ราชาศัพท์ว่า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส เมื่อขอโอกาส สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ราชาศัพท์ว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส สำหรับพระราชวงศ์พระองค์อื่น ใช้ว่า ขอประทานพระวโรกาส

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้โอกาส ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระบรมราชวโรกาส เมื่อ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้โอกาส ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระราชวโรกาส สำหรับพระราชวงศ์พระองค์อื่น ใช้ว่า ประทานพระวโรกาส

ดังนั้น ในกรณีอื่นๆ นอกจากการ "ขอโอกาส" และการ "ให้โอกาส" แล้ว จะไม่ใช้คำว่า "วโรกาส" แต่ให้ใช้ว่า "โอกาส"

ตัวอย่างรูปประโยคที่ถูกต้อง “เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕”

๓.ต้องใช้ "พระชนมายุ...พรรษา" ไม่ใช่ “พระชันษา...ปี"
คำว่า "พระชนมายุ" (พระ-ชน-นะ-มา-ยุ) แปลว่าอายุ ใช้สำหรับ ฐานันดรศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินี, เจ้าฟ้าชั้นพิเศษ, เจ้าฟ้าชั้นเอก ส่วนคำว่า ปี ใช้ว่า พรรษา เช่น ปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๗ พรรษา (หรือ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา) รวมไปถึงคำถวายพระพรชัยมงคล ต้องใช้คำว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน" ไม่ใช่ "มีพระชันษายิ่งยืนนาน"

หากใช้คำว่า “พระชันษา...ปี” (อายุ...ปี)  ซึ่งคำนี้ใช้กับชั้นพระองค์เจ้าลงมาถึงชั้นหม่อมเจ้า ถือเป็นการใช้ไม่สมพระเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์ ที่สูงกว่า
.
๔.ควรใช้ "ถวายพระพร" หรือ "ถวายพระพรชัยมงคล"

ควรทราบว่า "ถวายพระพร" เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ฉะนั้น สำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นสามัญชนโดยทั่วไป ต้องใช้ว่า "ถวายชัยมงคล" แต่คนทั่วไปก็ชอบที่จะพูดและเขียนว่า "ถวายพระพร" ซึ่งผิด ปัจจุบัน อนุโลมให้ใช้เพื่อกล่าวโดยรวม หากว่าการนั้น มีผู้แสดงความจงรักภักดีมีทั้งพระและสามัญชน จึงให้ใช้คำว่า "ถวายพระพรชัยมงคล" และใช้คำว่า "ถวายพระพร" เฉพาะในรูปประโยค "ลงนามถวายพระพร" เท่านั้น 
.
๕.คำลงท้ายเมื่อถวายพระพรชัยมงคลใช้ว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม" เพียงเท่านี้ ไม่ต้องมี "ขอเดชะ"
ที่ผ่านมาและระหว่างนี้พบว่า เมื่อมีการโพสต์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนมาก และหลายคนเข้ามาถวายพระพรชัยมงคล โดยลงท้ายว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" ซึ่งเป็นการใช้ผิด

ควรทราบว่าคำลงท้ายเมื่อกราบบังคมทูล หรือ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องใช้ว่า...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ไม่ต้องมี ขอเดชะ)
ข้าพระพุทธเจ้า......(นาย/นาง/นางสาว นามของเรา)
โดย คำลงท้ายนี้ ณ ปัจจุบัน ใช้กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สองพระองค์

ส่วนคำว่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า......(นาย/นาง/นางสาว นามของเรา)
จะใช้กับ พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์ และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ผู้เคยสำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์) เท่านั้น กล่าวคือ ณ ปัจจุบัน ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพียงสองพระองค์เท่านั้น
.
๖.ต้องใช้คำว่า "แสดงความจงรักภักดี" อย่าใช้ผิดเป็น "ถวายความจงรักภักดี"
ระหว่างนี้ มีหลายหน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีม่วง ในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใช้คำว่า “เพื่อถวายความจงรักภักดี" ซึ่งเป็นการใช้คำผิด และอาจทำให้คนจำไปใช้ผิดๆ ด้วย ที่ถูกต้องใช้คำว่า “เพื่อแสดงความจงรักภักดี” หรือ “เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี”

ควรทราบว่า "ความจงรักภักดี" จะนำมาถวายกันไม่ได้ หรือ ยกให้กันไม่ได้ เพราะเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นนามธรรม จึงควรทราบว่าการใช้คำว่า "ถวายความจงรักภักดี" เป็นการใช้คำไม่ถูกต้องตามหลักการใช้คำราชาศํพท์ครับ

ผมได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังว่า ที่ถูกจะต้องใช้คำว่า "แสดงความจงรักภักดี" เช่น "ประชาชนต่างออกมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี" หรือ "ขอเชิญร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี" หรือ "มีความจงรักภักดี" แบบนี้ จึงจะถูกต้องตามแบบแผนการใช้

๗.รูปถ่าย ต้องใช้คำว่า "พระฉายาลักษณ์ฺ" ไม่ใช่ "พระบรมายาลักษณ์" ไม่ใช่ "พระรูป"
เป็นอีกคำราชาศัพท์ ที่พบใช้ผิดกันมากคือ "รูปถ่าย" เมื่อใช้กับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องใช้ว่า "พระฉายาลักษณ์" ระวังอย่าใช้ผิดเป็น "พระบรมฉายาลักษณ์" เพราะคำนี้ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ เท่านั้น ส่วนคำว่า พระรูป จะใช้กับชั้นพระองค์เจ้าลงมา

ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรมวิธีหนึ่ง คือ การใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องกับเจ้าฟ้าหญิงที่คนไทยรัก จึงอยากเชิญชวนให้สื่อมวลชน หน่วยงาน ทุกองค์กร และทุกท่าน มีการตรวจสอบราชาศัพท์ให้ถูกต้องก่อนใช้ และสมพระเกียรติครับ.../ ค้นคว้าเรียบเรียง : นพดล ทองคำ (ทิวสน ชลนรา)

อ้างอิง : กรมราชเลขานุการในพระองค์, สำนักพระราชวัง, สำนักราชบัณฑิตยสภา
พระฉายาลักษณ์ ฉายโดย อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร

* * * * * * * * * *

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แดนอีศาน วันที่ : 01/04/2022 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FogSea

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 1 ทิวสน , แดนอีศาน ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 30/03/2022 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณมากค่ะ คุณทิวสน เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2022 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]