• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1105
  • จำนวนผู้ชม : 1047605
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/thaidbmag
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 2457 , 11:36:33 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้“เมื่อพระสันตะปาปาพูดถึงคุณพ่อบอสโก”      
โดย..ยอห์น ปอล ที่ 2   

            เป็นการดีที่เราจะระลึกถึงคำพูดอันน่าประทับใจต่อไปนี้ ที่คุณพ่อบอสโกพูดกับเด็กๆ ของท่าน ซึ่งเป็นดังการสรุปการตัดสินใจเลือกของคุณพ่ออย่างแท้จริง คุณพ่อกล่าวว่า “จงจำไว้เถิดว่า..ไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรก็ตาม พ่ออยู่ที่นี่ทุกเวลา ทั้งวันทั้งคืนเพื่อพวกเธอ พ่อไม่ประสงค์สิ่งใด นอกจากความดีฝ่ายกาย ฝ่ายใจ และศีลธรรมของพวกเธอ”
            “พ่อเล่าเรียนเพื่อพวกเธอ พ่อทำงานเพื่อพวกเธอ พ่อเจริญชีวิตเพื่อพวกเธอ และเพื่อพวกเธอ..พ่อพร้อมแม้ต้องมอบชีวิตของพ่อเอง”

            คุณพ่อบอสโกได้อุทิศตนทั้งครบเพื่อเยาวชน ท่ามกลางความยากลำบาก ที่บางครั้งเป็นอุปสรรคที่สุดจะทนได้ คุณพ่อบอสโกได้มุ่งมั่นด้วยความมานะ ก็เพราะความรักอันร้อนรนเป็นพิเศษ กล่าวคือ คุณพ่อได้กระทำไปด้วยพลังภายในจิตใจที่รวมเอาความรักต่อพระเจ้า และความรักต่อเพื่อนมนุษย์..เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ โดยวิธีนี้คุณพ่อสามารถทำการแพร่พระวรสาร ควบคู่ไปกับการให้การศึกษาอบรมอย่างประสานกลมกลืนกัน
            คุณพ่อมีความห่วงใยในอันที่จะประกาศพระวรสารแก่เยาวชนของท่าน มิใช่โดยการสอนคำสอน หรืออาศัยพิธีกรรม และการปฏิบัติกิจศรัทธา ซึ่งท่านเรียกร้องให้ปฏิบัติด้วยความเชื่อ และนำไปสู่ความเชื่อเท่านั้น แต่ในทุกกรณีแห่งชีวิตของเยาวชน ดังนั้น งานแพร่พระวรสารจึงกลับเป็นส่วนสำคัญที่ครบองค์ของกระบวนการของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ โดยไม่ละเลยในข้อบกพร่องต่างๆ แต่ด้วยความวางใจในความสามารถของพวกเขา ที่จะค่อยๆ พัฒนาตนเองขึ้นมา            ทั้งนี้ คุณพ่อแน่ใจว่า.. พระวาจาในพระวรสารจะต้องได้รับการหว่านลงในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยนำเด็กๆ ให้อุทิศตนด้วยใจกว้างในการดำเนินชีวิตของพวกเขา เนื่องด้วยพวกเขากำลังเจริญชีวิตในระยะเวลาที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับการอบรม และสารที่นำความรอดของพระวรสารต้องค้ำจุนพวกเขา ตลอดกระบวนการแห่งการอบรม และความเชื่อจะต้องกลับเป็นองค์ประกอบแห่งบุคลิกของพวกเขา ที่สร้างเอกภาพและเสริมแรงบันดาลในชีวิต
            ผลที่ตามมาบางประการจากข้อคิดดังกล่าวคือ ผู้ให้การอบรม..จะต้องมีความไวต่อคุณค่า และต่อสถาบันทางวัฒนธรรมเป็นพิเศษ โดยหมั่นศึกษาวิชาการที่ว่าด้วย..ชีวิตมนุษย์..อย่างลึกซึ้ง โดยวิธีดังกล่าวนี้ ความสามารถที่ผู้ให้การอบรมได้รับ..จะกลับเป็นเครื่องมืออันมีค่า ที่จะช่วยให้การประกาศพระวรสารสัมฤทธิ์ผล

            ประการที่สอง..ผู้ให้การอบรมจะต้องยึดแบบแผนการอบรมอันพิเศษ ซึ่งปลูกฝังให้เกิดสภาพจิตใจที่อิสระ และตอบสนองอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้โดยยึดหลักแห่งการเจริญเติบโตของความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ไว้ต่อหน้าต่อตาอย่างชัดเจน ผู้ให้การอบรมจะต้องเอาใจใส่ที่จะนำกระบวนการให้การอบรมทั้งสิ้นนั้น มุ่งไปสู่จุดหมายด้านศาสนา นั่นคือ ความรอดของเยาวชน ทั้งหมดนี้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าการกำหนดหลักสูตรเพียงบางคาบเรียน เพื่อใช้สำหรับการสอนศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม แต่ยังครอบคลุมไปถึงพันธะหน้าที่อันลึกซึ้งกว่า ที่จะช่วยผู้รับการอบรมให้เปิดดวงใจของตนต่อคุณค่าสูงสุด และให้ความหมายแก่ชีวิตและประวัติศาสตร์ ตามพระธรรมล้ำลึกที่ทรงคุณค่าสูงส่งและลึกซึ้ง            ฉะนั้น ผู้ให้การอบรมจะต้องมีความสำนึกอย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์สูงสุดนี้ เหตุว่าในศิลปะของการอบรมนั้น จุดประสงค์ที่วางไว้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถ้าจุดประสงค์ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ หรือเป็นจุดประสงค์ที่ผิดเพี้ยนไป ก็จะทำให้เกิดการอบรมที่จำกัดเกิดไป หรือจะนำไปสู่ความผิดหลง รวมทั้งอาจส่อให้เห็นว่าผู้ให้การอบรมขาดคุณวุฒิไปด้วย
            “อารยธรรมสมัยใหม่” นั้นพยายามที่จะบีบบังคับมนุษย์ ให้ยอมรับค่านิยมผิดๆ หลายประการ ดังที่เราได้กล่าวแก่องค์การ
UNESCO ผู้ส่งเสริมแนวความคิดเหล่านี้ โดยอ้างถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนา เช่น ให้ถือว่า..มนุษย์ต้องมีความสุขทางกายให้มากที่สุด โดยไม่ต้องสำนึกถึงความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น แทนที่เขาจะให้ความเคารพต่อชีวิต ให้ปฏิบัติตามพฤติกรรมแห่ยุคสมัย ยึดตนเองและมุ่งแต่ความสำเร็จเฉพาะหน้า แทนที่จะยึดถือสัจจะแห่งการกระทำเป็นสำคัญ”

            ในพระศาสนจักรและในโลก รูปลักษณ์แห่งการอบรมที่ครบองค์ ซึ่งเราได้พบเห็นในชีวิตของคุณพ่อบอสโกนั้น ได้แก่ การอบรมที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เพื่อบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน เราจำต้องกลับไปหาความหมายแท้จริงของ “ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน” อันเป็นส่วนประกอบแห่งชีวิตของผู้มีความเชื่อทุกคน โครงการที่ไม่มีใครเหมือนและห้าวหาญของคุณพ่อบอสโก ในอันที่จะช่วยให้เยาวชนลุถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้น มีอยู่อย่างแน่นแฟ้นในศิลปะแห่งการอบรมของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ผู้สามารถได้รับสมญานามว่า “อาจารย์แห่งชีวิตจิตของเยาวชน”            เคล็ดลับของคุณพ่อบอสโกอยู่ในความจริงที่ว่า.. คุณพ่อไม่ทำให้ความใฝ่ฝันอันลึกซึ้งของเยาวชนต้องเลือนลางไป (อันได้แก่ ความต้องการที่จะเจริญชีวิต ที่จะรัก ที่จะแสดงออก ที่จะชื่นชม มีอิสระ และมุ่งสู่อนาคต) แต่ในเวลาเดียวกันก็ค่อยๆ นำพวกเขาให้ค้นพบด้วยตนเองในชีวิตจริงที่ว่าด้วย “ชีวิตแห่งพระหรรษทาน” คือ ในมิตรภาพกับพระคริสตเจ้าเท่านั้น ที่มนุษย์จะบรรลุถึงอุดมการณ์ที่แท้จริงของตนได้

            ปัจจุบันการอบรมชนิดนี้เรียกร้องให้เยาวชนมีมโนสำนึก ที่รู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับคุณค่าแท้จริง และเปิดโปงพฤติกรรมของบุคคลหรือกระบวนการ ซึ่งใช้เครื่องมือสื่อมวลชนมาครอบงำประชามติ และยึดครองจิตใจของประชาชนทางด้านความคิดแต่เพียงฝ่ายเดียว
            ประเภทการอบรมตามวิธีการของคุณพ่อบอสโก ซึ่งมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์พิเศษระหว่างการแพร่พระวรสาร และการพัฒนาชีวิตมนุษย์นั้น เรียกร้องผู้ให้การอบรมให้เอาใจใส่อย่างจริงจังต่อข้อปฏิบัติบางประการคือ การแสวงหาความสำนึกที่ไวต่อการอบรม การใช้ท่าทีที่มีลักษณะเยี่ยงบิดาและมารดา ความพยายามที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในการเจริญเติบโตของแต่ละบุคคลและของกลุ่ม ตามแผนการของการอบรมที่สามารถทำให้เกิดเอกภาพอย่างชาญฉลาดและจริงจัง ระหว่างจุดประสงค์ของการอบรมศึกษา และน้ำใจที่จะแสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด เพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว            ในสังคมสมัยปัจจุบัน ผู้ให้การอบรมจะต้องเอาใจใส่อย่างพิเศษ ถึงองค์ประกอบในการให้การอบรม ทั้งในด้านชีวิตมนุษย์และด้านสังคม ซึ่งประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าหมด และเกี่ยวสัมพันธ์อย่างมากกับพระหรรษทาน และข้อเรียกร้องแห่งพระวรสาร
            อาจเป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่ไม่เคยเป็นมาในอดีตเลยก็ว่าได้ ที่การอบรมศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญมาก ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคม ซึ่งหมายถึงการกำหนดจุดยืนและน้ำใจอันมั่นคง ที่จะปั้นแต่งบุคลิกที่สมบูรณ์ดังเช่นในสมัยของเรา อาจเป็นได้ที่ว่า..ในอดีตไม่เคยปรากฏเลยว่า..แต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีความต้องการอย่างมากเหมือนกับในสมัยปัจจุบัน ที่จะถือว่าการอบรมศึกษาเป็นเหตุผลของความเป็นอยู่ของพวกเขา เป็นสิ่งที่พวกเขามุ่งหมายก่อนสิ่งอื่น โดยเรียกร้องความร่วมมือและความช่วยเหลือ เพื่อที่จะหาลู่ทางทดลอง และฟื้นฟูวิธีการอบรมใหม่ๆ ด้วยการริเริ่มและความสำนึกในความรับผิดชอบ

            การเป็นผู้ให้การอบรมสมัยปัจจุบันนี้เรียกร้องบุคคลใดก็ตาม ที่ปรารถนาจะเป็นผู้ให้การอบรม..ต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ และจริงใจในการเลือกวิถีชีวิตดังกล่าว ซึ่งบรรดาผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพระศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง ต่างรับรู้ด้วยความรู้คุณ และให้การช่วยเป็นอย่างดี ในประสบการณ์และความปรีชาสุขุม เกี่ยวกับเรื่องการอบรมนั้น..พระศาสนจักรได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการอบรมต่อบทบาทของ “ครอบครัว โรงเรียน การงาน” พร้อมทั้งสมาคมและกลุ่มต่างๆ
            ในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เราควรส่งเสริมสถาบันเพื่อการอบรมอีกครั้งหนึ่ง และรื้อฟื้นบทบาทที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ของครอบครัว
(Familiaris Consortio) การอบรมที่ได้รับในครอบครัว..มักจะมีอิทธิพลต่อเยาวชนไปในทางดีหรือทางที่ไม่ดีอย่างน่าเสียดาย นอกนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจำต้องได้รับการฝึก..ให้ตีความในเหตุการณ์แห่งชีวิตประจำวัน ตามพระธรรมคำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระวรสาร ตั้งแต่ยังอยู่ในแวดวงครอบครัว โดยไม่ละการปรับปรุงและพัฒนาที่จำเป็นไปเสีย            เป็นที่แจ้งชัดว่า..ในทุกวันนี้บทบาทของครอบครัวในการอบรมบุตร-ธิดานั้น กลับเป็นปัญหาสังคม และปัญหาทางศีลธรรมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง เนื่องจากครอบครัวเป็นแกนกลางในการอบรมเยาวชน เราได้กล่าวในที่ประชุมขององค์การ
UNESCO ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้การอบรมนั้นเกิดขึ้นภายในครอบครัวเป็นพิเศษ.. การอบรมจะเกิดผลหรือไม่นั้น เราจำต้องค้นหาสาเหตุภายในแวดวงของครอบครัวด้วยเสมอ เพราะครอบครัวก็เป็นสถาบันหลักที่สร้างสรรค์ และจรรโลงวัฒนธรรมในระดับที่สูงกว่านั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการอบรม ยังขึ้นอยู่กับบทบาทของรัฐและองค์กรของรัฐด้วย
            เมื่อเรากล่าวถึงบทบาทของครอบครัวในการอบรมเยาวชนนั้น เราก็จำต้องกล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย เพราะองค์การเหล่านี้สามารถขยายทัศนคติของเยาวชนให้กว้างไกลออกไป ในทัศนะของนักบุญยอห์น บอสโก นอกจากโรงเรียนจะส่งเสริมการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม สังคม และอาชีพการงานแล้ว โรงเรียนจะต้องเสนอค่านิยมและคุณค่าทางศีลธรรม ที่ประสานกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิต หากสถาบันทางการศึกษาไม่กระทำเช่นนี้แล้ว คงเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน ที่จะดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนในสังคมอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างเกิดผลดี และซื่อสัตย์สุจริต ในเมื่อสังคมเองยังกอปรไปด้วยความตึงเครียดและความขัดแย้งอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

            ยังมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง ที่คุณพ่อบอสโกได้มอบไว้เป็นมรดกในภารกิจการอบรมเยาวชน นั่นคือ ความห่วงใยพิเศษต่อโลกของผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากเยาวชนจำต้องเตรียมตัวอย่างดีและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการนี้ การตระเตรียมเยาวชนสู่โลกของผู้ใช้แรงงานนั้นนับเป็นความต้องการเร่งด่วน ถึงแม้สังคมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม เราก็ยังเห็นพ้องกับคุณพ่อบอสโกที่จะช่วยให้พลเมืองรุ่นใหม่ได้รับความรู้ และความชำนาญที่เหมาะสมทางด้านอาชีพและเทคนิค ดังที่โรงเรียนอาชีวะศึกษาและโรงงานที่ภราดาซาเลเซียนดำเนินงานด้วยความชำนาญที่น่าชม ก็เป็นสักขีพยานถึงความจำเป็นดังกล่าว เราเห็นด้วยกับความห่วงใยของท่าน ที่จะส่งเสริมการอบรมเยาวชน ให้พร้อมที่จะมีส่วนรับผิดชอบในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสำนึกในศักดิ์ศรีของตนให้สูงขึ้น ความเชื่อคริสตชนนั่นเองที่ช่วยให้พวกเขารับรู้ถึงศักดิ์ศรีของตน พร้อมทั้งรับพลังมหาศาลจากความเชื่อนี้            และที่สุดน่าสังเกตว่าท่านนักบุญยอห์น บอสโกได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อ..ชมรมหรือการรวมกลุ่มของเยาวชน เพราะชมรมหรือกลุ่มเหล่านี้มักปลุกเร้ากิจการงานมากมายของเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้น คุณพ่อบอสโกได้สนับสนุนกิจการมากมายให้เป็นการเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมชีวิต การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การแพร่ธรรม การศึกษา การภาวนา ความร่าเริงยินดี กีฬา และวัฒนธรรม ในสถานการณ์เช่นนี้เยาวชนจะมีโอกาสพบกันและเจริญเติบโตขึ้น ความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ทำให้สมัยของเราต่างไปจากสมัยก่อนนั้น น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ให้การอบรมได้พิจารณาถึงสถานการณ์ และสภาพชีวิตของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถแดสงความคิดริเริ่มอันเป็นลักษณะเฉพาะของเยาวชนทุกคน

            การที่เราได้พิจารณาถึงความต้องการของเยาวชนสมัยนี้ และรื้อฟื้นสารของพระเจ้าที่ทรงแสดงโดยผ่านทางนักบุญยอห์น บอสโก เพื่อนของบรรดาเยาวชนนั้น เราไม่อาจมองข้ามประเด็นที่ว่า..การอบรมทุกรูปแบบของทุกสถาบันจำต้องประกอบไปด้วย “ประสบการณ์พิเศษทางด้านการอบรม” และที่ขาดเสียมิได้ คือ การพบปะสนทนาเป็นการส่วนตัว หากรู้จักใช้อย่างถูกวิธี..ก็นับเป็นโอกาสอันดี เพื่อแนะนำวิญญาณของเยาวชนอย่างแท้จริง นี่เป็นสิ่งที่ท่านนักบุญยอห์น บอสโกได้กระทำ..ในการโปรดศีลอภัยบาปด้วยใจร้อนรนและอย่างเกิดผล ในโลกที่แตกแยกและเสนอคุณค่าที่ขัดแย้งกันนี้

            สิ่งนี้จะเป็นดังของขวัญทางด้านการอบรม เมื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และวางแผนการชีวิตของเขาแต่ละคนอย่างละเอียดลออ ในขณะที่พวกเขากำลังแสวงหาขุมทรัพย์อันประเสริฐ ได้แก่ กระแสเรียกเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานที่นำชีวิตของพวกเขาทั้งครบนั้น หากใครจะอบรมพวกเขาโดยคิดว่า..เป็นการเพียงพอแล้ว ที่จะสนองความต้องการทางด้านวิชาชีพหรือวัฒนธรรม หรือการหย่อนใจมี่เหมาะสมเท่านั้น ก็ถือได้ว่าการอบรมเช่นนี้ไม่สมบูรณ์ ถึงแม้องค์ประกอบดังกล่าวจะจำเป็นและถูกต้องก็ตาม แต่การอบรมที่แท้จริงจะต้องประกอบด้วยเป้าหมายที่พระคริสตเจ้าเองได้ทรงเสนอแก่ชายหนุ่มในพระสรสาร ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นดังเชื้อแป้งที่จะออกฤทธิ์จากภายในตัวเยาวชน การเดินที่ไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านี้ เราจะต้องพาเยาวชนไปสู่ความชื่นชมยินดีแห่งชีวิตนิรันดร ส่วนการพลาดเป้าหมายดังกล่าวจะกลับเป็นลู่ทางสู่ความโศกเศร้าของผู้ที่จะจมอยู่ในความเห็นแก่ตัว
            ผู้ให้การอบรมจะรักและอบรมเยาวชนอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเขากล้ายื่นเสนอเป้าหมายแห่งชีวิตที่พ้นระดับที่พวกเขาดำรงอยู่ และสมัครใจเดินเคียงข้างพวกเขาไปตามเส้นทางชีวิต ที่นำสู่วุฒิภาวะตามทิศทางที่พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกเอไว้...            ในโอกาสที่พวกเรากำลังเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ในโอกาสฉลองสองร้อยปีแห่งมรณภาพของท่านนี้ เราคงกล่าวด้วยความมั่นใจว่า.. พระญาณจัดสรรได้เชื้อเชิญทุกท่าน ตลอกจนบรรดาสมาชิกแห่งครอบครัวซาเลเซียนจำนวนมาก พร้อมทั้งบรรดาบิดา มารดา และผู้ให้การอบรม ให้ยอมรับถึงความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอบรมเยาวชนอยู่เสมอ เราจะต้องน้อมรับพันธะหน้าที่นี้ พร้อมทั้งรื้อฟื้นความกระตือรือร้น และปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ดังกล่าว ด้วยการอุทิศตนด้วยใจกว้าง และรับการชี้นำด้วยแสงสว่างตามแบบอย่างของท่านนักบุญนักอบรมผู้รักเด็กและเยาวชน
            เราได้ตระหนักและเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความผิดหวังที่ท่านต้องประสบในหลายๆ ครั้ง การอบรมเยาวชนนั้นเป็นเส้นทางแห่งความรัก ขอให้ท่านอย่าได้หมดกำลังใจ และขอให้ความเพียรอดทนอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้าในการอบรมมนุษยชาตินั้นจงบรรเทาใจท่าน การอบรมเป็นการปฏิบัติตนเยี่ยงบิดา และการเป็นบิดาเช่นนี้ปรากฏในภารกิจของพระคริสตเจ้า และในองค์พระจิตผู้ทรงสถิตและเสด็จมาเพื่อฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงโลก

            ฤทธานุภาพอันซ่อนเร้นและทรงประสิทธิภาพของพระจิตเจ้า มุ่งช่วยมนุษยชาติให้เจริญเติบโตสู่ความสมบูรณ์ตามพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้า พระจิตเจ้าเองคือ ผู้ปลุกเร้าให้เกิดมนุษย์ใหม่และโลกใหม่ ดังนี้แล้วความยากลำบากของท่านในการอบรมเยาวชนจะกลับเป็นพันธกิจที่ร่วมมือกับพระเจ้า และจะต้องเกิดผลอย่างแน่นอน
            ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ที่เราเคารพผู้นี้เคยกล่าวเสมอว่า “การอบรมนั้นเป็นเรื่องของหัวใจกับหัวใจ” และผู้ให้การอบรมจะต้องเปิดทาง เพื่อให้พระเจ้าเสด็จมาสู่ดวงใจของเยาวชน ไม่เพียงผ่านประตูวัด แต่ผ่านทางประตูโรงเรียนและโรงงานด้วย พระจิตแห่งความจริงจะทรงปรากฏองค์ในดวงใจของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้บรรเทาและองค์ผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจ พระองค์เสด็จสู่ประวัติศาสตร์มนุษย์โดยผ่านทางหัวใจของมนุษย์ ดังที่เราได้กล่าวไว้ในสมณสาร
Dominum et Vicificantem - ทางเดินของพระศาสนจักรก็ผ่านหัวใจมนุษย์เช่นกัน”
            ยิ่งไปกว่านั้น “พระศาสนจักรคือ หัวใจของมนุษย์ที่ปกติธรรมดานั่นเอง เพราะอาศัยดวงใจของพระศาสนจักรที่เปิดรับดวงใจของมนุษย์ทุกดวง พระศาสนจักรวอนขอความเที่ยงธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีของพระจิตเจ้า และตามท่านนักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ พระอาจักรของพระเจ้าประกอบด้วยพระพรเหล่านี้นั่นเอง” ผู้ให้การอบรมที่รักงานอบรมที่ตนกำลังกระทำอยู่ จะทำให้ท่านมีส่วนร่วมอย่างน่าอัศจรรย์ในในพันธกิจแหงการเป็นมารดาของพระศาสนจักร            จงเพ่งไปยังพระนางมารีเสมอ พระนางทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ทรงเป็นผู้ร่วมงานที่เลิศเลอของพระจิตเจ้า พระนางนอบน้อมต่อการดลใจของพระองค์ จึงได้มีบุญเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า และมารดาของพระศาสนจักร ตลอดทุกศตวรรษพระนางยังคงสถิตเคียงข้างเยี่ยงมารดา ตามพระวาจาที่พระคริสตเจ้าตรัสบนไม้กางเขนว่า “สตรีเอ๋ย นี่คือลูกของท่าน” “นี่แน่ะ แม่ของเจ้า”
            ขอให้พวกท่านอย่างได้ละสายตาจากพระแม่มารีย์เลย จงรับฟังพระนางเมือกล่าวว่า “จงทำทุกอย่างตามที่พระเยซูเจ้าตรัส” (ยน2.5) จงภาวนาต่อพระนางทุกวันด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้พระเจ้าทรงบันดาลให้มีผู้ที่มีจิตใจกว้าง พร้อมที่จะตอบรับต่อเสียงเรียก สู่ชีวิตแห่งการอุทิศตนที่พระองค์ได้ทรงเรียก
            เราขอฝากลูก “ซาเลเซียน” ทั้งหลาย รวมทั้งโลกของเยาวชนทั้งครบแด่พระนาง โดยทางพันธกิจแห่งการอบรมของพวกลูก และโดยที่มีพระนางเป็นผู้ตรัสเรียก ผู้ปลุกเร้า และผู้นำ เพื่อบรรดาเยาวชนจะได้บรรลุถึงฐานแห่งการเป็นมนุษย์ใหม่ สำหรับโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกของพระคริสตเจ้า พระอาจารย์ และพระเจ้าของเรา..
            โดย..ยอห์น ปอล ที่ 2...    
           
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน