• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1105
  • จำนวนผู้ชม : 1048369
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/thaidbmag
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 2470 , 09:12:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้“พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าอย่างยิ่ง”  

LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)  
                ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น  

คำถามเกี่ยวกับประกาศกเอลียาห์  
           ขณะที่กำลังลงจากภูเขา
 พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร (มก 9:2-10)
  

“พระเจ้าคือความรัก"  
            ประโยคนี้บอกธรรมชาติของพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง นักบุญยอห์นเปิดเผยให้เราทราบในจดหมายของท่าน  "ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก.. เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา" (1ยน 4:8.16) พระคัมภีรอีกหลายตอนก็ยืนยันเรื่องนี้

            บรรดาประกาศกกล่าวถ้อยคำที่น่าประทับใจยิ่ง "เราสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์" (อสย54:8) “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร" (ยรม31:3) “โอ บุตรีแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด จงเปรมปรีดิ์และลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะ บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว.. พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใม่ ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้า ด้วยร้องเพลงเสียงดัง" (ศฟย3:14-17)

            พระวาจาของพระเจ้าทรงเปิดเผยพระเจ้าแก่มนุษย์ (อ้างDV 25) “ความรักมาจากพระเจ้า" (1ยน 4:7) เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์แห่งความรอดจากมุมมองนี้เท่านั้น
            “นักบุญยอห์นประกาศว่า..พระเจ้าคือ ความรัก โปรดสังเกต.. ท่านมิได้ประกาศแต่เพียงว่าพระเจ้าทรงรัก ท่านไม่เคยพูดว่าความรักคือ พระเจ้า หรือจะพูดอีกวิธีหนึ่งก็คือ ยอห์นมิได้กล่าวถึงการกระทำของพระเจ้าเท่านั้น แต่ท่านมองไกลไปจนถึงแหล่งที่มาของการกระทำเหล่านั้น

            ในความคิดของยอห์น เมื่อท่านพูดว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" ท่านมิได้ตั้งใจพูดขึ้นมาลอยๆ ท่านมิได้เริ่มต้นที่ความรักแล้วจึงขึ้นสู่พระเจ้า แต่ท่านมุ่งไปที่พระเจ้าโดยตรงเพื่อนิยามธรรมชาติของพระองค์ ในมิติของความรักอมตะ ยอห์นต้องการพูดว่า.. ธรรมชาติของพระเจ้าคือ ความรัก ดังนั้น ทุกกิจการของพระเจ้าเกิดจากความรัก และถูกประทับตราด้วยความรัก ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ พระองค์ทรงกระทำเพราะความรัก และด้วยความรัก” (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์)

            เราได้รับชีวิตเพื่อมอบคืนกลับไปให้พระผู้สร้าง "ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์มีเพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลังของท่าน" (ฉธบ 6:4-5) 
            ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้เรามุ่งไปที่ความรักแท้ อันได้แก่ความรักของพระเจ้าต่อเรา "ยิ่งรัก ยิ่งรู้สึกว่าจำเป็นต้องใส่ใจต่อความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสหรือว่า "ผู้ที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา และเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา" (ยน14:21)?

            การภาวนายิ่งกลับกลายเป็นความรักมากเท่าใด ขอบฟ้าแห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรายิ่งเปิดกว้างเท่านั้น จึงเป็นความเร่งด่วนที่ต้อยอมให้ความรักนี้เข้าครอบครองเรา" (P. Andrea Gasparino, Ges Maestro di preghiera, p.137)."พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น"
            พระเยซูเจ้าทรงเป็น "เครื่องหมาย"ชัดเจนที่สุดของความรักของพระเจ้า "พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร"(ยน3:16;อ้าง 1ยน4:9).ความรัก "เป็นของพระเจ้า" (อ้าง รม5:1-11). “พระบิดาทรงรักพระบุตร" (ยน5:20) พระเยซูเจ้าทรงมั่นใจเช่นนั้น "พระบิดาทรงรักข้าพเจ้า" (ยน10:17). ความเชื่อบอกเราว่า ความรักนี้คือ พระจิตเจ้า ความรักคือความเข้าใจที่เราสามารถเข้าใจได้ถึงความรักที่เคลื่อนอยู่ในพระตรีเอกภาพ

“เราได้รับการช่วยให้รอดพ้น อาศัยพลังแห่งความรักนี้ นักบุญยอห์นยังเขียนไว้อีกว่า.. ลูกที่รักทั้งหลาย.. แต่ถ้าใครทำบาป เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือ พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชา ชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย" (1ยน 2:1-2) ความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงเหลือเกิน" (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์)

ความรักเดียวกันที่พระบิดาทรงมอบให้พระบุตร ก็ทรงมอบให้เราด้วย ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ "พระบุตรสุดที่รัก" ปกคลุมทั่วแผ่นดิน บัดนี้ พระบุตรก็ทรงกระทำเช่นเดียวกัน "พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น" (ยน15, 9; 17, 26)

            การบังเกิดเป็นมนุษย์..ทำให้ความรักของพระเจ้าเคลื่อนมาถึงมนุษยชาติ พระเยซูเจ้าทรงรับเอาร่างกายมาเป็นของพระองค์ คือ ธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งหมายถึง มนุษยชาติ พระองค์ได้ตรัสแล้วตั้งแต่วินาทีแรกของการรับธรรมชาติมนุษย์ว่า "นี่คือกายของเรา"“
เจ้าเป็นของเรา เจ้าประเสริฐในสายตาของเรา เรารักเจ้า"
            พระวรสารเรื่องพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (อ้าง มก 9:2-10)เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ “1บัดนี้ ยาโคบเอ๋ย พระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างท่าน  อิสราเอลเอ๋ย พระองค์ผู้ทรงปั้นท่าน ตรัสดังนี้ “อย่ากลัวเลย เพราะเราไถ่ท่านแล้ว เราเรียกชื่อท่านแล้ว ท่านเป็นของเรา.. เพราะท่านประเสริฐและมีเกียรติมากสำหรับเรา เราจึงรักท่าน" (อสย43:1-7)

            เป็นคำประกาศที่ทำให้เราอึ้ง พูดไม่ออก แต่มนุษย์ต้องรู้เรื่องนี้ มิฉะนั้นเขาจะไม่สนใจใยดี ศิษย์ผู้โชคดีทั้งสาม ในขณะที่เดินลงจากภูเขาทาบอร์พร้อมกับพระเยซูเจ้า ได้รับคำสั่ง"มิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง" แต่ก็อดปรึกษากันไม่ได้ว่า "จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย"หมายความว่าอย่างไร? (ข้อ10)

            คำถามนี้มีคุณค่า เพราะการเปิดเผยของพระเจ้า..ต้องกลับเป็นประสบการณ์ มนุษย์ต้องรู้ว่า "ความรักแท้เป็นของพระเจ้า" (1ยน4:10) “จงมีความรักเถิด เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน" (1ยน 4:19) ทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดนี้ และต้องเข้าใจภายใต้แสงสว่างนี้ พระเจ้าทรงทำให้เรามีส่วนร่วมในความรักของพระองค์ (อ้าง 4:10.19) ผู้ที่เชื่อกลายเป็นบุตรของพระเจ้า (อ้าง ยน1,12) “ความสนิทสัมพันธ์ของเราเป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาและกับพระบุตร" (1ยน1:3).

           

MEDITATIO (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)

            “ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รักเขา"(ฮชย11:1). บรรดาเด็ก และผู้ที่อยู่ในความต้องการ เข้าใจข้อความนี้ ความเชื่อและประสบการณ์เป็นสิ่งที่ต้องขอและต้องรักษาไว้
            มวลมนุษยชาติ และมนุษย์แต่ละคน ถูกมองว่าท่วมท้นไปด้วยความรักของพระเจ้า ดูเหมือนไม่มีใครทราบ จึงจำเป็นต้องประกาศให้รู้โดยทั่วกัน
            ความรักของพระเจ้าไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของข้าพเจ้า ไม่มีสิ่งใดเอาไปจากข้าฯ ได้      

ORATIO (พระวาจาทำให้ฉันภาวนา)
            ขอโทษ  "ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา" (รม8:35-37)
            ขอบคุณ  "ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ สำหรับกิจการของพระองค์ ข้าพเจ้าหวังในพระนามของพระองค์ เพราะดี" (สดด 51:11)
            ขอพรพระจิตเจ้า "แต่จะถึงเวลา คือเวลานี้ เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้ พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง" (ยน 4:23-24)

CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจ้าเป็นจริง) 
            ที่เมืองเตรนท์ สงฆ์หนุ่มรูปหนึ่งเข้าสอนในชั้นเรียนที่ซิลเวีย (เคียร่า) ลูบิคเรียนอยู่ เมื่อจบชั่วโมง สงฆ์รูปนั้นได้ขอให้หญิงสาวถวายหนึ่งชั่วโมงต่อวันแด่พระเพื่อท่าน เคียร่าตอบทันทีว่า "หนึ่งชั่วโมงหรือคะ? ดิฉันขอถวายตลอดทั้งวันแด่พระเจ้าเพื่อคุณพ่อค่ะ" เธอคุกเข่าลงเพื่อรับพรจากพระสงฆ์ และได้ยินเสียงกระซิบในใจว่า "พระเจ้าทรงรักลูกอย่างมาก" เสียงนั้นเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจของเธอ ทุกอย่างเริ่มต้นนานแล้ว แต่คำยืนยันนั้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเธอ ทำให้เธอมอบชีวิตให้กับทุกอย่าง

            ชีวิตพระตรีเอกภาพถูกถ่ายทอดผ่านข้าพเจ้า..มายังมนุษยชาติ ข้าพเจ้าก็เป็น "ศิษย์คนนั้นที่พระเยซูเจ้าทรงรัก" (ยน20:2) COMMUNICATIO 
(พระวาจาทรงเปิดเผยพระเจ้า
)
            “(พระเจ้า) ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน แล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เรา พร้อมกับองค์พระบุตรหรือ (รม 8:32) 
            ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี ที่ถูกอบรมมาในคณะโฟโคลาเร มีถึง 18 คน หนึ่งในจำนวนนั้นคือ Maria Orsola Bussone เธอสิ้นชีวิตเพราะถูกไฟฟ้าดูดในปี ค.ศ.1970 ตอนนั้นเธอมีอายุ 16 ปี 

            เยาวชนจาก Vallo Torinese กำลังเข้าค่ายที่ lido veneziano เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ พี่ชายของมารีอาชื่อ Giorgio ก็อยู่ในค่ายนั้นด้วย 
            หัวข้อรำพึงของเช้าวันเกิดเหตุ ในเดือนกันยายน คือ "พระเจ้า องค์ความรัก" ทุกคนทราบว่า..พระวาจาของพระเจ้าเป็นชีวิตและควบคุมทั้งชีวิต

            เช้าวันนั้น ขณะที่มารีอากำลังเป่าผมของเธอด้วยเครื่องเป่าผม ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร ทำให้เธอเสียชีวิต
            Giorgio พี่ชาย เมื่อทราบข่าว..รู้สึกตกใจมาก ทำอะไรไม่ถูก โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ด้วยเสียงสั่นเครือ "คุณพ่อ คุณแม่ครับ พระเจ้าทรงรักเรามาก" กว่าจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เขาต้องตั้งสติอยู่นานจนแน่ใจว่า "พระเจ้าทรงรักเราจริงๆ"...

  
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน