• ฮ.นกฮูก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2015-10-23
  • จำนวนเรื่อง : 417
  • จำนวนผู้ชม : 172440
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
อัพเดตข้อมูลข่าวสารประเทศไทย นาน่ารู้
นำเสนอข่าวต่างๆในประเทศไทยเกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ ประเด็นที่น่าสนใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/thailandhotnews
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
Posted by ฮ.นกฮูก , ผู้อ่าน : 892 , 15:26:24 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เกณฑ์บังคับให้ ประกันภัย มีระบบงานการจัดการสินไหม สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอา ประกันภัย ทำให้จำนวนเรื่องร้องเรียน ลดลง เชื่อมั่นต่อธุรกิจ ประกันภัย

 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และสอดคล้องกับความเสียหายจริง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสร้างปัญหาให้กับประชาชน

แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา ประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2559 แต่พบว่า บริษัทประกันภัย ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า เกณฑ์ดังกล่าวออกมาบังคับให้บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณาการชดใช้เงินตามสัญญา ประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอา ประกันภัย และทำให้จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย ลดลง ส่งผลให้ประชาชนผู้เอา ประกันภัย มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ประกันภัย แต่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่า บริษัทประกันภัย ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เรียกประชุมและทำการชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับอีกครั้ง

ทั้งนี้ คปภ.ในฐานะหน่วยงานกำกับ จะเริ่มทำการตรวจสอบ เรื่องการจัดการกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทุกบริษัทเพิ่มเติม โดยเน้นไปที่ขั้นตอนการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกเหนือจากการตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน การตั้งสำรองเบี้ย ประกันภัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่เป็นไปตามประกาศ จะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการ กระทำความผิดต่อเนื่อง ยังมีโทษปรับอีก ไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอีกด้วย เพื่อให้ บริษัทประกันชีวิต และ บริษัทประกันภัย ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินไหม เช่น การยื่นเรื่องร้องเรียนผ่างทางเว็บไซต์ ระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่าง บริษัทประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยี โดรน มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารที่เกิดวินาศภัย

รวมถึงการนำเทคโนโลยี บล็อกเชน มาเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบการฉ้อฉล ประกันภัย จะช่วยให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ที่ประเทศมาเลเซีย หน่วยงานกำกับดูแลด้าน ประกันภัย ได้กำหนดให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องชำระผ่านช่องทางออนไลน์ตรงเข้าไปที่บัญชีของผู้เอา ประกันภัย โดยตรงเท่านั้น เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และไม่เปิดช่องให้มีคนกลาง หรือแก๊งเคลมเข้ามาแทรกแซง และเริ่มนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทำได้เร็วขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ก็จะตกแก่ผู้เอา ประกันภัย อย่างแท้จริง

สำหรับปี 2560 มี บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยรวม 5 บริษัท ถูกสั่งปรับ กรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้าเกิน 15 วัน หลังจากศาลและอนุญาโตตุลาการ มีคำสั่งพิพากษา/ชี้ขาดถึงที่สุด ให้บริษัทต้องชดใช้เงินตามกรมธรรม์ รวมถึงสั่งปรับ จากกรณีการจ่ายสินไหมทดแทน ต่ำกว่าที่กรมธรรม์กำหนดไว้ รวมเป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท

ด้าน ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า หลังจากมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา ประกันภัย เมื่อต้นปี 2559 ทางสมาคมได้จัดสัมมนาให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติมาแล้ว 2 ครั้ง การถูกสั่งปรับส่วนใหญ่ เกิดจากพนักงานด้านสินไหมทดแทนขาดประสบการณ์ในการทำงาน และมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้แจ้งให้บริษัทรับทราบ ทำให้บริษัทถูกสั่งปรับเป็นเงินจำนวนมาก ทั้งๆ ที่บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงค่าสินไหมทดแทน มาทราบเรื่องเมื่อมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับแล้ว แต่ละบริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิก ให้มีการแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องอธิบายข้อกฎหมายเพิ่มเติม จากเดิมอาจจะมีการตกลงกันด้วยคำพูด เพราะมิฉะนั้นอาจถือเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ย ประกันภัย เช่น ตกลงค่าสินไหมได้แล้ว แต่ไม่ออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ หรือตกลงค่าสินไหมได้แล้ว แต่ไม่ระบุจำนวนเงิน หรือกำหนดรับเงิน หรือกำหนดรับเงินเกิน 15 วัน สั่งจ่ายเช็คไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน เช็คเด้ง รวมถึงการดำเนินการซ่อมรถ หากไม่เร่งสั่งซ่อมภายใน 15 วัน ไม่จัดส่งอะไหล่ภายใน 15 วัน เข้าข่ายประวิงการจ่ายสินไหม

"ที่ผ่านมา บริษัทประกันภัย มีการแข่งขันกันปรับปรุงระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้หลายบริษัทสามารถจ่ายได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ก็ยังมีหลายบริษัทที่ยังลังเลอยู่ว่า ต้องทำจริงเหรอ ซึ่ง คปภ.บอกว่า ต่อไปจะตรวจเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้เพิ่มทุกครั้งที่ออกตรวจบริษัท คิดว่าจะทำให้เป็นระบบมากขึ้น เหมือนกับการจัดระเบียบให้เข้าที่เข้าทาง"
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2017 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]