than
เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และเนื้อหาหรือบทความของบุคคลอื่นที่เขียนแล้วนำมาเสนอให้คนอื่นได้รับรู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/than
วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 415 , 21:24:45 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"คนรวยที่สุดในโลกมนุษย์" คนรวยที่สุดในโลกของผู้มีรูปร่างเป็นมนุษย์ คือ คนที่มีทรัพย์สมบัติประจำชีวิต ๗ อย่าง คือ  ๑. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ ศรัทธา (สัทธาธนัง) มีความเชื่อมั่นใน ๔ เรื่อง  ๒. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ ศีล (สีลธนัง)  มีความเป็นปรกติ ๔ ระดับ  ๓. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ หิริ (มีหิริธนัง) ความละอายใน ๑๐ เรื่อง  ๔. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ โอตตัปปะ (โอตตัปปธนัง) มีความเกรงกลัวใน ๑๐ เรื่อง  ๕. คนมีท....

อ่านต่อ

Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 350 , 12:57:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ความเป็นพาลและบัณฑิต"         ความเป็นพาล เป็นภาวจิตที่อยู่ในร่างคนที่มีชีวิต พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นทางกาย วาจา จะเป็นไปเพื่อความไม่เจริญ คือ จะมีโทษแก่ตนเองและคนอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความเป็นพาลสิงในร่างคนใด คนนั้นจะมีความยินดีในการทำลายความเป็นมนุษย์ ด้วยพฤติกรรม ๑๐ อย่าง มีความยินดีในการฆ่า การทรมานคนสัตว์ เป็นต้น และเป็นผู้มีความเห็นผิดในทุก ๆ เรื่อง และชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามที่ตนเป็นนั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 387 , 14:39:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บอกกล่าวให้ทราบเพื่อความสวัสดี         ขอความสวัสดีท่านผู้ได้ฟังธรรมบรรยายทุกท่านครับ การนำธรรมบรรยายของหลวงปู่หรือพระครูสุคนธ์คณารักษ์ แห่งวัดหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ที่ sitlangpu thammikawas ได้เผยแผ่ใน youtube เป็นการรวบรวมธรรมบรรยายเท่าที่เห็น (๙๖ เรื่อง) ความจริงอาจมีมากกว่านี้ หากพบเรื่องใดที่ยังไม่ได้นำมาเผยแผ่ก็จะนำมาลงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป       การเผยแผ่พุทธศาสนาหรือคำสั่ง....

อ่านต่อ


/1