*/
เพลง ตามนางกลับบ้าน ( DEMO )

เป็น Demo สำหรับเพลงงาน ๗๒ ปี ม่วง ขาวสัมพันธ์ ( ปีหน้า )

View All
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 4336 , 23:36:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ประวัติ    สำนักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม  ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 5 บ้านใหม่จัดสรร ต.ร้องเข็ม อ. ร้องกวาง จ. แพร่  มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ โดยมีพระอธิการพัตร วิสุทสีโลเจ้าอาวาสวัดวิเวก (ทุ่งคัวะ) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นเจ้าสำนัก    ประวัติการก่อตั้งสำนักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม แห่งนี้ ทางพระอธิการพัตร วิสุทธสีโลได้รับเมตตาจากความดำริของท่านหลวงพ่อพระครูศรีมงคลชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 2042 , 00:16:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๕       เมื่อวันที่ ๑-๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ทางคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ได้นำลูกเสือและเนตรนารี จำนวน  ๑๖  นาย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (โรงเรียนบ้านท่าข้ามวิทยาคม) อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่         โดยกิจกรรมครั้งนี้นำโดย  นายบุญมา  ศรีระ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1900 , 15:36:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

Kids   Learn   Out    of     School นักเรียนบ้านทุ่งคัวะ ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ รวมจำนวน  ๕๐  คน เดินทางไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล  สถาบันวิทยาศษสตร์ทางทะเล บางแสน  จังหวัดชลบุรี  วิถีชีวิตคนริมเล  ณ ส....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1542 , 16:46:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                              (น้ำพริก...อร่อยมากครับ..บ้านกรรมการโรงเรียนฯ)         เมื่อวันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และถือโอกาสประชุมประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๔         วันนี้ทางผู้ปก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1441 , 21:47:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ   ชุมชนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕  ให้กับเด็กในหมู่บ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ทุกคน  โดยนำทีมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ  ผู้ใหญ่สินธิ์  มิวันเปี้ย  และผู้อำนวยการโรงเร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1937 , 09:50:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ผ้าป่าโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ...      ในวันที่  ๓๑   ธันวาคม  ๒๕๕๔  นี้ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหารายได้จัดจ้างครูระดับชั้นอนุบาลครับ โดยกำหนดงานมีดังนี้ ครับ...                   เวลา...๐๙.๐๙  น.    เริ่มพิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูและสิษย์เก่าที่ได้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1270 , 23:11:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะกรรมการสถานศึกษาฯประชุมเตรียมงานศิษย์เก่าฯ                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมงานศิษย์เก่า  " ๗๒ ปี  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ " ซึ่งจะได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่  ๓๑  ธันวา่คม  ๒๕๕๔ นี้ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ           โดยการประชุมมีนายสินธิ์  มิวันเปี้ย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2554
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1779 , 10:25:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพป. แพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวางเมื่อวานนี้ ( ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ) ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต ๑ ได้ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔   โรงเรียนในเขตอำเภอร้องกวาง โดยทางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ได้ต้อนรับคณะกรรมการชุดที่ ๓ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ รองฯ เสมอ  วีระบูลยฤ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1345 , 14:49:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงเรียนเปิดเทอมแล้วครับ.          เมื่อวันที่ ๑   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  แล้วครับ  นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ  ผอ.บุญมา  ศรีระวัตร  ได้นำทีมงานครูทำการเรียนการสอน   ในภาคเรียนนี้ทางนักเรียนของเราได้มีโอกาสใช้แท๊บเล็ต ที่ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหามาให้ ทดลองใช้ในกิ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2554
Posted by โรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ , ผู้อ่าน : 1393 , 10:15:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                 การแข่งขันประกาศเกียรติคุณสดุดี ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ                เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ของเราได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกาศเกียรติคุณสดุดี ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๖-๑๘  กันยายน ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้และตัวแทนในระดับเขตฯจะได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมภาคเหน....

อ่านต่อ


/9