• บางกระสอ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 10
  • จำนวนผู้ชม : 29415
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
urbanhealth
อยากแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวความเป็นเมืองกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/tim
วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2551
Posted by บางกระสอ , ผู้อ่าน : 1443 , 22:55:15 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                จะเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้แล้ว ก่อนเลือกผู้ว่าทั้งทีลองตรวจสอบว่าแนวนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนสอดคล้องกับมุมมองการพัฒนาเมือง กทม.ในทศวรรษหน้า (กรุงเทพมหานคร: วิสัยทัศน์ 2010, 2545: 5-7) ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากภาคส่วนต่างๆ แล้วกำหนดมุมมองไว้ 5 ด้านคือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ภายใต้ความมุ่งหมายที่จะให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นภายในปี 2010 หรือปีพ..2553 คือ

ด้านกายภาพ

1)               ถนนสวยสายไฟฟ้าไม่รกรุงรัง

2)               มลพิษลดลง

3)               การก่อสร้างมีมาตรฐาน

4)               ปัญหาการจราจรลดลง

5)               มีการปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะเขียวขจี

6)               การแยกขยะแล้วนำมาใช้ประโยชน์

7)               เตาเผาศพไม่มีมลพิษ

8)               อาคารบ้านเรือน มีการดำเนินการตามโครงการ 5 ส.คือ สะอาด สะดวกสบาย สุขลักษณะ

และสร้างนิสัย

9)               บริการสังคมโดยทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

10)          มีเฟอร์นิเจอร์ริมบาทวิถี เช่น ม้าริมทาง ซุ้มท่องเที่ยว ซุ้มสำหรับสังคมสติปัญญา มุมอ่านหนังสือ

ความเป็นระเบียบ

11)          มีรถใต้ดิน บนฟ้า ทางจักรยาน เส้นทางจักรยาน รถไฟฟ้าเลียบคลอง เชื่อมระบบมวลชนเดิม

ทางเดินลอยฟ้า

12)          แม่น้ำจะใส คลองจะสวยขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

1)               เกิดถนนเศรษฐกิจสายใหม่และเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่ทำอยู่

2)               เขตสายไหมสามารถใช้พื้นที่เอกชนรองรับเรื่องอาคารให้กับนักเรียนทั้งเขตได้

3)               พยายามทำให้เกิด privatization ในหลายๆรูปแบบ เช่น ศาลาพักผู้โดยสาร ให้มีการลงทุน

ทำป้ายโฆษณา

4)               เน้นเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

5)               การใช้ที่ดิน ใช้พื้นที่เอกชนทำผักสวนครัวให้เป็นประโยชน์ทุกด้าน

6)               ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถนนราชดำเนินกลาง

7)               เกาะรัตนโกสินทร์เป็นทางอนุรักษ์ มีการพัฒนาโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

ด้านสังคม

1)               สังคมมีความรับผิดชอบ มีวินัยมากขึ้น

2)               สร้างวินัยโดยดำเนินการร่วมกับตำรวจ เช่น โครงการเมาไม่ขับ

3)               สร้างวินัย หาบเร่ แผงลอยมีความเป็นระเบียบ

4)               จัดจุดผ่อนปรนให้เมืองมองดูสวยงาม

5)               สร้างสังคมเปิดสู่โลกภายนอกเป็นลักษณะสากล

6)               จัดสังคมให้เป็นสังคมชั้นกลางมากขึ้น

7)               ใช้ระบบ IT มากขึ้น คนจะออกจากบ้านน้อยลง ระบบครอบครัวจะดีขึ้น

8)               การมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากขึ้น

9)               จัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

10)          มีระบบการเพิ่มทุน ค่านิยมทางวัฒนธรรมมากขึ้น

11)          เสริมเน้นคุณค่าประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรม

12)          มีองค์กรสังคมเป็นศูนย์กลาง NGO

13)          ยาเสพติดลดลง

14)          มีลานกีฬาต้านยาเสพติด ผู้สูงอายุออกกำลังกายได้ เล่นกีฬาได้

15)          สร้างสังคมทางปัญญามากขึ้น

16)          ทุกโรงเรียนมีความสามารถทาง IT มีการสอนภาษาอื่น เช่น จีนกลาง ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น มีความทันสมัยเหมือนกันทั่วกทม.

17)          ลดกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน การหย่าร้างลดลง ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น

ด้านอนามัย

1)               ให้มีการบำบัดรักษาลดลง เน้นการดูแลตนเองป้องกันโรค เสริมการออกกำลังกาย

2)               ค้นคว้าการบำบัดรักษาสมุนไพร

3)               ส่งเสริมการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย

4)               ให้การดูแลสุขภาพเชิงรุก และใช้เทคโนโลยีช่วย

5)               ส่งเสริมการปลูกพืชที่ทำลายศัตรูพืช และเป็นอาหารได้ เช่น สะเดา

6)               ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลูกในกระถาง

ด้านจิตใจ

1)               ใช้แนวนโยบายแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

2)               การปกครองใช้หลักธรรมาภิบาล

3)               เน้นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหา

 

อดไม่ได้ที่จะหยิบข้อสรุป 10 อันดับสุดยอด ลักษณะเมืองน่าอยู่(http://www.newcolonist.com/topten2.htm  ถอดความโดยอดิศักดิ์สัตย์ธรรม) มาลองเทียบเคียงดู หากผู้ว่าฯใหม่จะปิ๊งเอาไปใช้บ้างก็จะปรบมือให้ดังๆเลย หรือเทศบาลใดจะหยิบไปใช้ก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

v  มีระบบการขนส่งผู้คนประจำทางที่แน่นอน และควรเป็นแบบรางทั้งบนดินและใต้ดิน รถไฟใต้ดินผ่านเส้นทางสัญจรหลัก รถโดยสารหรือรถรางประจำทางผ่านเส้นทางสัญจรรอง การมีระบบการขนส่งผู้คนประจำทางที่แน่นอนจะช่วยกำหนดการพัฒนาได้ตามแนวทางสัญจร  เมื่อมีการพัฒนาตามแนวทางสัญจรยังจะทำให้ง่ายต่อการสัญจรด้วยเท้าเพราะที่อยู่ ที่ทำงาน ร้านค้าจะกระจายอยู่บนเส้นทางแบบไม่ห่างไกลกัน ลักษณะเช่นนี้จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับที่จอดรถ

v  มีละแวกชุมชนที่มีลักษณะการใช้งานและมีรายได้ที่คละเคล้ากัน การมีละแวกชุมชน (Mixed-used neighborhoods) ที่มีลักษณะการใช้งานที่คละเคล้ากันสามารถช่วยแก้ปัญหาเมืองได้  การทำให้เกิดบทบาทในเชิงพาณิชย์ การเป็นแหล่งที่พักอาศัย และการเป็นเวทีประชาคม ในละแวกชุมชนเดียวกันทำให้ไม่ต้องพึ่งพารถยนต์เนื่องจากแหล่งประโยชน์ดังกล่าวอยู่ใกล้กันโดยสามารถสัญจรโดยเท้าได้ ไปยังที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นตลาด ร้านทำผม โรงเรียน มหาวิทยาลัย และที่ทำงาน  การอาศัยอยู่ที่หนาแน่นจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากมีพื้นที่ในชุมชนเพิ่มขึ้นจากการลดพื้นที่ถนนและที่จอดรถ และเมื่อมีคนอยู่อาศัยมากขึ้นทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น นำมาสู่การลงทุนเพื่อบริการสาธารณะมากขึ้น  การมีชุมชนที่ผู้คนเดินเท้าทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  และส่งเสริมการใช้ระบบโดยสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

                การมีละแวกชุมชนที่มีรายได้ที่คละเคล้ากัน (Mixed-income neighborhoods) ไม่เพียงเพิ่มความหลากหลายในประเภทและขนาดอาคารสถานที่ ยังช่วยทำให้เกิดความเหนียวแน่นของชุมชน  ประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันสามารถพบปะ รู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าอาจจะผิวเผินแต่ก็จะช่วยให้ลดความรู้สึก หรือฐานคติต่อกันที่ไม่ถูกต้องอย่างแท้จริงอันเนื่องจากการประเมินกันแบบดูที่บทบาทหน้าที่ที่เป็นทางการ (stereotyped views) เช่น การเป็นแพทย์ เป็นตำรวจ เป็นนักการเมือง มากกว่าการรู้จักกันแบบส่วนตัว  ผู้คนไม่ว่าจะรวย หรือจน จะเรียนรู้ความรู้สึก ความต้องการในฐานะมนุษย์ปุถุชนที่เหมือนกันได้ โดยไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยา  เป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนที่มีความแตกต่างกันในชั้นวรรณะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันได้  ทำให้เกิด “พันธุ์ทาง” ซึ่งมีความคงทนหรือทนทานในการดำรงชีวิตอยู่ได้ดีกว่าพันธุ์แท้ (เราพบว่าสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่เป็นพันธ์แท้มักมีความอ่อนแอ เปราะบางและเจ็บป่วยจากโรคทางพันธุกรรม)    สังคมที่สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิด ปรัชญา หรืออะไรก็ตามจะสามารถมีพัฒนาการที่ดีเช่นที่พบกับสัตว์ที่แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมมีพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

v  มีอาคารที่มีอายุ สภาพ และขนาดที่แตกต่างกัน การพัฒนาพื้นที่โดยการรื้อถอนอาคารเก่ามาสร้างอาคารใหม่ ไม่ได้ทำให้เกิดเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งมักเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในบริเวณชานเมือง  เราจะรู้สึกว่าอาคารที่ความหลากหลายในลักษณะและอายุของอาคารดูมีชีวิตชีวากว่าที่มีรูปแบบเช่นเดียวกัน การผสมกันระหว่างอาคารใหม่และเก่าทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ  การเปิดทางให้แก่อาคารในทุกสภาพและลักษณะเท่ากับเปิดโอกาสการทำมาหากินของผู้คนที่มีความสามารถในการเป็นเจ้าของอาคารที่แตกต่างกัน ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้

v  มีที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทุกที่โดยเฉพาะในย่านกลางเมือง การพัฒนาเมืองโดยแบ่งเขตพื้นที่เป็นส่วน ๆ เช่น เป็นส่วนเฉพาะอยู่อาศัย เฉพาะทำงาน เฉพาะประกอบการค้าทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งผู้คนในปริมาณมากจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง จึงต้องพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนเกิดความสิ้นเปลืองในการลงทุนกว่าการให้พื้นที่เมืองมีทุกอย่างและเป็นที่อยู่อาศัยได้ทั่วไป  ในลักษณะประการหลังนี้จะช่วยทำให้ไม่เกิดสภาพ “เมืองหรือพื้นที่ร้าง” เมื่อพื้นที่นั้นปราศจากผู้อยู่อาศัย   เช่นที่เกิดกับพื้นที่ชั้นในของเมืองใหญ่ ๆ สืบเนื่องมาจาก การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เช่น ใช้พื้นที่ชั้นในเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรืออาคารพาณิชย์เท่านั้นในช่วงเวลากลางวัน เย็นก็ใช้อีกพื้นที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือบันเทิง กลางคืนก็เป็นพื้นที่สำหรับบ้านเรือนสำหรับพักผ่อนหลับนอน  ดังนั้นเมืองที่มีชีวิตจึงต้องเต็มไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีอาคารที่ให้ประโยชน์ทั้งเพื่อการทำงาน ค้าขาย และอาศัยอย่างเป็นส่วนตัว

v  มีย่าน “สแควร์” ทั้งเล็กและใหญ่ทุกแยกถนน สถานที่สาธารณะที่เป็นย่าน “สแควร์” ทั้งเล็กและใหญ่ทุกแยกถนนคือแหล่งดึงดูดผู้คนให้สัญจรและพบปะทางสังคมกันได้ดีกว่าการแยกผู้คนออกจากกันจากการที่ไปอยู่ในรถส่วนตัว ผู้คนที่มาชุมนุมกันจะรู้สึกรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่และการสร้างเมืองร่วมกันอันเนื่องมาจากการใช้พื้นที่เดียวกัน

v  มีผู้คนจำนวนมากเข้าออกเมือง เมืองไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ที่รับใช้ผู้คนเฉพาะกลุ่มที่อยู่กันถาวร   แต่ควรเป็นแหล่งสร้างความคิดและสิ่งใหม่  เฉกเช่น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนนักศึกษาเข้าและออกตลอดเวลาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในด้านความคิดและประดิษฐกรรม เกิดความสร้างสรรค์และการเจริญเติบโตสำหรับเมืองหนึ่ง  

v  มีถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ อาคารที่มีสวนอยู่บนดาดฟ้า ต้นไม้และสวนดาดฟ้านอกจากจะดูร่มรื่นสบายตาแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นหรืออาศัยร่มไม้  ลดการใช้พลังงานหรือสร้างความสมดุลในอุณหภูมิของอาคาร แล้วยังทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และนก

v  มีรถไฟฟ้าขนาดเบาความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเมืองและสนามบิน และมีสถานีรถโดยสารในเมือง ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีโรงแรม ที่จอดรถขนาดใหญ่ หรืออาคารพาณิชย์ใกล้สนามบินหากมีระบบขนส่งผู้คนจากที่พักไปยังสนามบิน ไม่ต้องใช้รถส่วนตัว หรือบริการรถแท็กซี่ทำให้ลดการสูญเสียเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังทำให้การเดินทางในระยะไกลที่ต้องอาศัยเครื่องบินหรือรถโดยสารสาธารณะไม่ต้องรีบเร่งจากการใช้รถส่วนตัว

v  มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ภายในเขตเมือง การมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ภายในเขตเมืองซึ่งเป็นแหล่งอาหารทำให้ลดค่าใช้จ่าย จากการสูญเสียเชื้อเพลิง การสึกหรอของพาหนะ และการเสียหายของถนน ที่สำคัญยังช่วยให้พืชผักคงความสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการที่จะขนส่งมาจากนอกเมือง  ความจำเป็นที่จะต้องเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในเขตเมืองจึงหมายถึงการต้องแสวงหาพื้นที่ขนาดเล็กหลาย ๆ แห่ง ดำเนินงานในลักษณะของความหลากหลายและความพอเพียงที่จะตอบสนองการบริโภคของชีวิตคนในเมืองมากกว่าการทำธุรกิจทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตเพื่อวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่  รูปแบบการผลิตเพื่อการบริโภคโดย "ชาวสวนครัวคนเมือง" มากกว่าเพื่อการพาณิชย์ทำให้ได้พืชผลที่มีคุณภาพโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีผลพลอยได้คือการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และทำให้ได้พื้นที่เมืองที่มีความเขียวโดยธรรมชาติที่เป็นอาหารของคนเมืองเอง

v  มีร้านรวงอยู่บริเวณริมถนน  การมีร้านรวงเปิดให้บริการอยู่ข้างถนนช่วยให้เกิดการสัญจรของผู้คนเดินเท้า เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการติดต่อสื่อสารของคนในสังคม ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่เป็นมิตรไมตรีระหว่างกันของผู้คนหลากหลายต่างชนชั้นที่สัญจรไปมา  การสัญจรของผู้คนเดินเท้าดังกล่าวทำให้เกิดสภาพเมืองที่น่าอยู่  ตรงกันข้ามการมีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตโดยมีลานจอดรถขนาดใหญ่ทำให้เกิดความรู้สึกห่างไกลและแบ่งแยกไปจากชุมชนเมือง  ทำให้ต้องพึ่งพารถยนต์นำมาซึ่งความสิ้นเปลืองนานาประการ  ในขณะที่อาจเป็นความจำเป็นที่จะต้องเอื้อต่อการสัญจรโดยพาหนะซึ่งต้องมีที่จอดรถก็ควรให้เป็นที่ที่อยู่ใต้ดินหรือบนดิน หลาย ๆ จุดจอดรถมากกว่าให้รถมาจอดในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ทำให้เสียทัศนียภาพของความเป็นชุมชนเมืองไป

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทิวสน วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 01.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา


"เราต้องการคุณ"
โอเคเนชั่นขอเชิญร่วมประกวด "ตั้งชื่อชมรม" อนุรักษ์ธรรมชาติ ของชาวโอเค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังปกป้องป่าให้เดินหน้าต่อไป
http://www.oknation.net/blog/babymind/2008/10/14/entry-2

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
MK182 วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 23.52 น.
http://beyondtheblog-mk.blogspot.com/

[url=http://www.rejuvenatelive.asia/einein/]หวังมากไปป่าวเพ่[/url]

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

ไอเดียดี ๆ ทั้งนั้น เสียแต่ว่า นี่คือเมืองหลวงของคนไทย ที่อยู่กันแบบไทย ๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
dekkid วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reading

เมืองจะน่าอยู่ ผู้คนต้องน่ารัก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน